Skip to main content
The job Security Incident Manager has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vi søger en Security Incident Manager til Cyber- og Informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen
Sundheds-og Ældreministeriet opruster på cyber- og informationssikkerheden og søger derfor en ny medarbejder, der gerne vil være med til at sikre borgernes sundhedsoplysninger.  

Arbejdet i sundhedsvæsenet er blevet endnu mere afhængigt af digital understøttelse, samtidig med at der er flere trusler end nogensinde mod vores it-miljøer. Der er derfor kommet større fokus på cyber- og informationssikkerhed både på nationalt plan og på sektorniveau, hvor den nye decentrale cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS) er oprettet under Cyber- og Informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen. Og vi har brug for dig på holdet!  

Om afdelingen 
I sundhedsvæsenet behandles hver dag store mængder følsomme oplysninger til patientbehandling, forskning, klagesagsbehandling, tilsyn, kvalitetssikring og meget mere. Afdelingen for Cyber- og Informationssikkerhed arbejder proaktivt for at sikre, at disse oplysninger bliver beskyttet bedst muligt.  

Vi varetager funktionen som decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS) i forhold til den nye cyber- og informationssikkerhedsstrategi på sundhedsområdet, og stillingen vil derfor både fungere i forhold til den interne cyber- og informationssikkerhed samt i forhold til implementeringen af strategien og DCIS’ens rolle heri (læs om strategien: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed/cyberstrategi).  

Vi arbejder sammen med sundhedsvæsenet om at sikre, at patientdata er tilstrækkeligt beskyttet mod eksponering og offentliggørelse. Vi arbejder også tæt sammen med andre interessenter inden for cyber- og informationssikkerhed, herunder Center for Cybersikkerhed, Datatilsynet og Rigsrevisionen.  

I afdelingen arbejder vi tæt sammen med styrelsens jurister, teknikere og systemspecialister, ligesom vi har en tæt kontakt til ministeriets øvrige institutioner og sundhedsvæsenets parter.  

Dit arbejde  
Sundhedsvæsenet er udpeget som en samfundskritisk sektor, og i forbindelse med den øgede kompleksitet inden for området samt implementeringen af strategien, har man i ministeriet valgt at opnormere området.  

Vi søger derfor en ny kollega til afdelingen med en særlig kendskab og interesse for hændelseshåndtering.  

Dine arbejdsopgaver vil dække både koncernens og sektorens arbejde med cyber- og informationssikkerhed.  

Dine primære arbejdsopgaver:  

 • Varetage end-to-end koordinering af security incidents  
 • Bistå databeskyttelsesrådgiveren i sager vedr. brud på persondatasikkerheden  
 • Gå forrest i samarbejdet med koncernens Servicedesk (SPOC) for at sikre opbygning af viden og kompetencer i forhold til korrekt håndtering af sikkerhedsbrud 
 • Sikre opfølgning - lessons learned - på security incidents i koncernen i samarbejde med de enkelte institutioners sikkerhedskoordinatorer og data protection agents  
 • Udvikle og vedligeholde materiale og procesbeskrivelser  
 • Rådgive både på koncern- og sektorniveau i håndtering af hændelser  
 • Deltage i håndtering af større incidents og rådgivning af berørte interessenter  

Herudover vil du også komme til at arbejde med andre informationssikkerhedsopgaver sammen med kollegaerne i afdelingen, for eksempel:  

 • Rådgive sundhedsvæsenets parter i forhold til cyber- og informationssikkerhed  
 • Understøtte ministeriets institutioner i arbejdet med informationssikkerhed, herunder implementeringen af ISO/IEC 27001  
 • Indgå i planlægningen af arbejdet med informationssikkerhed i koncernen  

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer  
Du trives i en travl og tværfaglig hverdag, hvor akutte og ikke-planlagte opgaver ofte må prioriteres over andre arbejdsopgaver. Evnen til at arbejde selvstændigt er afgørende. Vi forventer, at du brænder for dit fag og har lyst til at være med til at udvikle og styrke sektoren.  

Ud over dette forventer vi, at du har:  

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund eller erfaring indenfor området  
 • Interesse for og erfaring med informationssikkerhed  
 • Kendskab til og erfaring med cybersikkerhed og hændelseshåndtering  
 • Gode samarbejdsevner  
 • Stærke formulerings- og formidlingsevner både mundtligt og især skriftligt  
 • Gerne erfaring fra sundhedsvæsenet eller fra anden offentlig myndighed  

Det vil være en fordel, hvis du har faglige kvalifikationer på et eller flere relevante områder, fx CISM, CISSP eller andre relevante certificeringer.  

Vi tilbyder  
Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø, med spændende arbejdsopgaver, hvor du får lov til at sætte dit præg på udviklingen med informationssikkerhedsarbejdet. Du vil blive en del af en afdeling på 12-14 medarbejdere og du bliver en del af et uformelt, dynamisk og socialt arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer.  

Der vil være mulighed for relevant videreuddannelse, evt. certificering.  

Vi er en fleksibel arbejdsplads med 37 timers arbejdsuge.  

Om ansættelsen  

Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund bliver du ansat efter:  

- Gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes centralorganisation  

eller  

- Gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomst) og den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedr. It-medarbejdere.

Du kan forvente at skulle igennem et sikkerhedsgodkendelsesforløb.  

Der er tale om en varig stilling på fuld tid.  

Kontakt os gerne 
Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte afdelingschef Søren Bank Greenfield på tlf. 3268 9141.  

Du kan læse mere om, hvad vi laver her.

Er du interesseret?  
Klik på ”Ansøg” og send os din ansøgning samt relevant dokumentation (CV og eksamensbevis).

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10 og 11.

Sundhedsdatastyrelsen har røgfri arbejdstid og et røgfrit campus. 

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen - uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.