Skip to main content
The job Scrum Master til Robotics has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Scrum Master til Robotics i Forsvarsministeriet - Koncern IT

Har du interesse for Robot Process Automation (RPA), erfaring med agile udviklingsforløb og kan lide at være brobygger og kommunikationsled mellem forskellige faggrupper. Så er du måske en den Scrum Master vi søger til vores Robotics Operational Center (ROC) i Forsvaret.

Om os
Koncern IT er ansvarlig for at udvikle, drive og vedligeholde forsvarets it, og har fokus på digital understøttelse af Forsvarsministeriets koncern. Organisationen tæller omkring 300 medarbejdere (ca. 1/3 militære og 2/3 civile), og er dermed blandt de største IT-organisationer i den offentlige sektor. 

Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem it.
Koncern IT er ved at opbygge et centralt Robotics Operational Center (ROC), der i samarbejde med koncernens styrelser skal automatisere en lang række processer i de kommende år via Robot Process Automation (RPA). ROC vil indledningsvist komme til at bestå af omkring 10-12 medarbejdere. ROC’et er under opstart, og derfor vil du få en række nye kollegaer, som vi er i gang med at ansætte. I skal sammen skabe et Robotic Operational Center, som har en positiv og proaktiv tilgang til at levere løsninger i tæt samarbejde med de interne kunder i Forsvaret. Vi forventer på sigt, at Robotic Operational Center også kommer til at levere løsninger, hvor AI indgår.

Koncern IT har i samarbejde med forretningen implementeret de første automatiserede processer, og nu ønsker vi at udvide scope, så flere forretningsenheder/styrelser kan få nytte af automatisering. Metoden til automatisering er afprøvet og baseret på elementer fra agilitet, Lean Six Sigma og foregår i sprints i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets styrelser.

Om stillingen
Som Scrum Master i den nyetablerede Robotics-sektion kommer du til at arbejde på tværs af hele Koncernen i tæt samarbejde med et eller flere RPA teams, som skal automatisere i sprints. Du vil her være den, som indgår i dialog med forretningens procesejer, RPA teams og dine kollegaer i det centrale Robotic Operational Center. Du faciliterer, at der er grundlag for et godt samarbejde, og at det er en ensartet tilgang og metode, der anvendes på tværs i koncernen.

Du brænder for forandringsledelse og kan lide at understøtte team performance. Har du kendskab til procesoptimeringsmetoder som Lean og Six Sigma er det et plus. 

Du kan lide at tage ansvar og kan holde overblik over flere teams, som samtidig udvikler automatiseringer. 

Du vil være med til at facilitere et godt samarbejde på tværs af styrelserne, hvor der er gensidig respekt og ønske om at lære af hinandens erfaringer. 

Stillingen refererer til chefen for Robotic Operational Center.

Du får ansvaret for at:

  • Indgå i tæt samarbejde med dine kollegaer i ROCét og de lokale automatiseringsteams i styrelserne.
  • Indgå i et dynamisk og proaktivt samarbejde med forretningen og være bindeled mellem det centrale ROC, de lokale automatiseringsteams og forretningen.
  • Tilrettelægge og planlægge de enkelte sprints
  • Ledelse af flere teams simultant, som arbejder i samme takt i form af 8 ugers sprint.
  • Facilitering af tavlemøder.
  • Være sparringspartner til de enkelte automatiseringsteams.
  • Understøttelse af netværksdannelse imellem RPA teams i Forsvaret.

Om dig
Hvis du er civil, har du formentlig en akademisk baggrund eller tilsvarende. Det vil være en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med teams og har prøvet at arbejde agilt før.

Som militæransat er du enten M321 eller en erfaren M231, der brænder for at styre udviklingsaktiviteter og hele tiden har forbedringer for øje.

Vi ser gerne, at du interesserer dig for forandringsledelse, er nysgerrig og møder folk i øjenhøjde. Du kan lide at skabe resultater og bidrager med at skabe løsninger. Du arbejder selvstændigt og har gode fornemmelser for situationer og folk. Du er omgængelig, positiv og har lyst og viljen til at lykkedes med et Robotic Operational Center.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du er militæransat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Digitaliseringschefen Tano Nordgaard Jakobsen på telefon 2294 4536. 

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen på telefon 3266 5991 eller fps-ba-bs202@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 7. april 2019.

Vi forventer at holde samtaler i uge 15 eller 17. Der vil muligvis blive holdt samtaler løbende.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder