The job Safety Manager has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Har du lyst til at arbejde med ”Functional Safety” af jernbane-, metro- og letbanesystemer i Metroselskabet?

Metroselskabet søger med tiltrædelse hurtigst muligt en Safety Manager til området sikkerhed for jernbane-, metro- og letbanesystemer til enheden Sikkerhed og Miljø (SE). Enheden har pt. 32 dedikerede og professionelle medarbejdere, der beskæftiger sig med myndighedsgodkendelser på miljø- og sikkerhedsområdet, samt tilsyn og koordinering af arbejdsmiljø i alle projektfaser.

Du bliver en del af sikkerhedsteamet, der i kraft af selskabets matrixorganisation arbejder med myndighedsgodkendelser, de danske nationale sikkerhedsmyndigheder, sikkerhedsprocedurer, kontrol af leverandørernes sikkerhedssystemer samt leverandørernes dokumentation i alle vore projekter. Desuden arrangerer vi eller deltager i sikkerhedsinspektioner og -auditeringer, der som ofte udføres sammen med den tilknyttede uafhængige sikkerhedsassessor.

Cityringsprojektet er i den fase, hvor tekniske delsystemer som SCADA, ATC, etc. bliver installeret og valideret. Din opgave i Cityringsprojektet bliver overordnet at sikre - gennem samarbejde med øvrige enheder og entreprenører - at grænsefladerne mellem verifikation, validering og assessering af de jernbanetekniske delsystemer (inkl. rullende materiel) fører planmæssigt frem til Cityringens samlede ibrugtagningstilladelse.

Ansvarsområder:

 • Koordinering af den samlede proces med trinvis godkendelse af Metroselskabets projekter.
 • Fremdrifts- og risikorapportering indenfor dine delprojekter.
 • Sikre at sikkerhedsdokumentationen lever op til de BOStrab, CENELEC og CSM-RA krav og standarder, der er gældende for projekterne.
 • Sikre at delsystemernes sikkerhed er afprøvet og dokumenteret.
 • Afholde og deltage i relevante møder med entreprenører.
 • Sikre at entreprenørerne har udarbejdet og overleveret den nødvendige dokumentation af tests. Dette sker i samarbejde med andre enheder i Metroselskabet samt den uafhængige sikkerhedsassessor, leverandører og myndigheder.

Personlige egenskaber:
Du arbejder struktureret, grundigt og analytisk. Du har viljen og evnerne til at samarbejde, og du har samtidig gennemslagskraft og evnen til at træffe en beslutning. Du er god til at planlægge og prioritere din tid, og du evner at holde mange bolde i luften samtidig.

Profil

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund.
 • Erfaring med projektledelse.
 • Relevant erfaring fra et tilsvarende job.
 • Erfaring eller lyst til at arbejde med myndighedsgodkendelse af jernbanesystemer.
 • Erfaring med og kendskab til brug af CENELEC-standarder EN50126, EN50128, EN50129 samt CSM-RA.
 • Kendskab til BOStrab og European Railway Safety Directive2004/49/EF vil være en fordel.
 • Gode engelskkundskaber, både skriftligt og mundtligt.

Vi tilbyder
Metroselskabet tilbyder et udfordrende og selvstændigt job i en dynamisk organisation i udvikling. Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesvilkår, et godt arbejdsklima og gode kolleger.

For yderligere oplysninger om jobbet kontakt Chief Safety Manager Gunni Frederiksen eller Director Safety and Environment Margot Brabrand på 3311 1700.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder