The job Råstofteamet søger engageret medarbejder has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Råstofteamet søger engageret medarbejder med erfaring på myndighedsområdet  

Har du en naturvidenskabelig eller teknisk baggrund med fokus inden for miljøområdet? Har du interesse for at arbejde med råstoffer og myndighedsbehandling? Trives du med ansvar og selvstændig opgaveløsning? Har du lyst til at bruge dine kompetencer i en offentlig forvaltning præget af stor faglighed, godt kollegaskab og en vision om at skabe livskvalitet for borgerne i regionen? Så har vi i Enhed for Miljø netop nu en spændende og udfordrende stilling i vores Råstofteam.  

Om stillingen  
Dine to hovedopgaver i råstofteamet vil være myndighedsarbejde i forbindelse med råstoftilladelser og planlægningsarbejde i forbindelse med regionens råstofplanlægning:  

  • Myndighedsarbejdet omfatter regionens aktiviteter knyttet til råstoftilladelser, herunder udarbejdelse og miljøvurderinger af nye gravetilladelse, samt administration, tilsyn og håndhævelse af eksisterende gravetilladelser.
  • Planlægningsarbejdet omfatter alle aspekter i regionens udarbejdelse af råstofplanen, herunder miljøvurdering af nye graveområder og udarbejdelse af miljørapporter, samt politisk dialog, borgerhenvendelser og borgermøder. Herudover også ressourceopgørelse og ressourceoptimering af råstoffer.  

Dit arbejde udføres i tæt dialog og samarbejde med borgere, virksomheder, kommuner, politikere og rådgivere. Du skal derfor have lyst til og flair for at kommunikere både skriftligt og mundtligt med mange forskellige aktører og interessenter. Hertil skal du være i stand til at afveje forskelligt rettede interesser i dialog med aktører og interessenter.  

Om dig  
Du har en god portion erfaring med myndighedsarbejde og dansk miljølovgivning, gerne fra enten en offentlig forvaltning og/eller en konsulentvirksomhed. Du brænder for at bruge din faglighed i en stor offentlig forvaltning, hvor professionel myndigheds-behandling og samarbejde internt og eksternt er i højsædet. Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner. Du trives ved at fremlægge komplekse og til tider også upopulære sager på en enkel, saglig og forståelig måde. Specifikt kendskab til råstofindvinding er et plus, men ikke et krav for at kunne besidde stillingen.

Du er den rette kandidat, hvis:

  • Du har en naturvidenskabelig eller teknisk baggrund, med fokus på miljøområdet
  • Du har minimum 2-3 års erhvervserfaring med myndighedsarbejde på miljøområdet
  • Du arbejder vedholdent og resultatorienteret med fokus på at afslutte opgaver
  • Du er effektiv og dygtig til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
  • Du er initiativrig og med godt humør, samt ikke bange for udfordringer  

Om Enheden for Miljø
Enhed for Miljø er en del af Center for Regional Udvikling. Vi er 92 engagerede medarbejdere, som arbejder med bl.a. forureningskortlægning, oprensning af forurenede grunde og grundvandsbeskyttelse, samt råstofindvinding og råstofplanlægning. I enheden arbejder vi også med udvikling af klimatilpasning, energiomstilling, cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet.  
Råstofteamet består af 8 engagerede medarbejdere, der arbejder med tilladelser til råstofindvinding, herunder VVM, tilsyn og håndhævelse, deponering af jord i råstofgrave samt råstofkortlægning. Derudover har teamet også råstofplanlægning, herunder miljøvurderinger af råstofplanen og graveområder, ligesom teamet indgår i udviklingsprojekter f.eks. om cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet.

Vi er kendt for at have engagerede, tekniske og fagligt dygtige medarbejdere, som sætter faglighed og myndighedsbehandling i højsædet.

Vi er også kendt for åbenhed, sparring og et godt kollegaskab, hvor vi hjælper hinanden i det daglige arbejde.

Vi har et stærkt fokus på borgerservice. Vi har også fokus på at udvikle sagsbehandlingen – til fordel for os og omverdenen.

Vi bruger it-systemer til håndtering og analyse af miljødata. Vi fokuserer på udvikling af nye og bedre digitale løsninger, der modsvarer behov fra borgere, kommuner, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.

Læse mere om enheden 

Læs mere om Center for Regional Udvikling her:

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.  
Stillingerne er faste stillinger på 37 timer om ugen med fleksibel arbejdstid. Stillingerne er til besættelse pr. 1. august 2019.  
 
Arbejdssted er Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød.  

Yderligere oplysninger  
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Carsten Bagge Jensen på tlf. 2479 0216 eller Specialkonsulent Christoffer Alsted Nielsen på tlf. 3866 5621.  

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag d. 2. juni 2019.

Vi forventer at afholde første samtaler i uge 24 og 25.  

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbeviser via vores online ansøgningsfunktion.  

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder