The job Rådgivningschef has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now
chevron_leftPrev

Movia søger en områdechef til rådgivningsområdet, der kan fastholde og udvikle de gode relationer til kommuner og regioner med afsæt i stærke analytiske samt planlægnings- og formidlingsmæssige kompetencer.

Opgaven

Rådgivningschefen får en central rolle i strategisk vigtige opgaver i Movia. Det gælder f.eks. i forhold til den årlige trafikbestillingsproces, som er en kerneproces i Movia.

Rådgivningsenheden har en meget væsentlig opgave i forhold til at fungere som key account til kommuner og regioner. Rådgivningen skal have fingeren på pulsen i forhold til lokale spørgsmål i hele Movias geografi og være rustet til at kunne formidle Movias produkter og services i en skarp forretningsforståelse.

Rådgivningschefen leder 17 medarbejdere, hvoraf de fleste har en akademisk baggrund. Rådgivningschefen refererer fagligt og ledelsesmæssigt til Plandirektøren og indgår i Movias samlede ledelsesgruppe samt i en række interne og eksterne samarbejder.

Områdechefens profil

Movia er på udkig efter en dynamisk chef, som kan agere kompetent i en politisk styret organisation i forandring, og som kan gå foran i en ambitiøs udvikling af organisation og opgaveløsning. Chefen skal have en strategisk, analytisk og formidlingsmæssig tilgang til opgaveløsningen, hvor visioner og målsætninger omsættes til konkrete initiativer, der skaber resultater.

Rådgivningschefen skal indgå i mange vigtige samspil og samarbejder, hvorfor der lægges stor vægt på, at chefen er i besiddelse af gode relationelle kompetencer.

Den rette kandidat har følgende profil:

  • Ledelseserfaring eller stort ledelsestalent
  • En relevant akademisk uddannelse
  • Stærke analytiske samt planlægnings- og formidlingsmæssige kompetencer
  • Gennemslagskraft og god autenticitet
  • Stærke relationskompetencer
  • Interesse og flair for at arbejde data- og vidensbaseret
  • Erfaring fra politisk styrede organisationer er en klar fordel
  • Relevant erhvervserfaring med rådgivning fra privat eller offentlig virksomhed.

Ansættelse

Stillingen aflønnes efter relevant overenskomst og ”Aftale om aflønning af chefer” mellem KL og en række faglige organisationer. Inden for disse rammer forhandles lønnen individuelt.

Tiltrædelse: 1. februar 2021 eller snarest derefter.

Ansøgning

Søg stillingen via www.muusmann.com/stillinger senest mandag den 23. november 2020. Kontakt gerne plandirektør Per Gellert, tlf. 40 70 36 46, HR-chef Thomas Damgaard, tlf. 36 13 15 00 eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S tlf. 40 76 72 27.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.