Skip to main content
The job Radar-Elektronik-Data Tekniker has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Radar-Elektronik-Data Tekniker ved Radarhoved Skagen

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser? Så tilbyder vi en stilling som Radartekniker (konstabel) ved Radarhoved Skagen – en del af Air Control Wing.

Om os
Air Control Wing (ACW) er en enhed, der geografisk er spredt rundt i Danmark. ACW overvåger luftrummet, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi døgnet rundt, året rundt. 
ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”. ACW fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, som er ACW vigtigste ressource.

Radarhoved Skagen er en del af ACW, og er en lille spændende arbejdsplads i stadig forandring og udvikling. Vi er en del af et netværk af radarhoveder, der leverer luftbilledeinformation til operationscenteret i Karup, for derigennem at sikre en konstant overvågning af det danske luftrum.

Det er en arbejdsplads, hvor vi sætter individet og udvikling i højsæde.

Om stillingen
Du bliver en del af et velfungerende team, hvor du som Radartekniker har ansvaret for optimering af enhedens radar og kommunikations udstyr, samt kommer til at indgå i døgnbemanding af enheden. Det betyder at du vil indgå i et fast 6 ugers vagtrul med 8 og 16 timers vagter, og mange fridage på hverdage og i weekender.

Dine primære opgaver vil være at gennemføre, eftersyn og vedligeholdelse, samt fejlsøgning, modifikationer m.m. på radarenhedens mange forskellige og avanceret udstyrsgrupper indenfor elektronik og data området, herunder radar, computer, netværksudstyr samt VHF/UHF kommunikationsudstyr.
Du vil opleve en dynamisk og alsidige hverdag, med mange forskellige og spændende opgaver.

Vi tilbyder:
Et spændende og alsidigt job med faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling, herunder vil du gennemføre et efteruddannelsesforløb hvor vi tager udgangspunkt i dine kompetencer, og klæder dig på til at kunne varetage de opgaver, du vil blive stillet overfor, som Radartekniker ved enheden. 

Stillingen indebærer, at man også kan komme i betragtning til international tjeneste (INTOPS).

I forbindelse med ansøgningsrunden, vil der efter nærmer aftale, blive arrangeret Åbent Hus for interesserede ansøger. Her vil du kunne se det udstyr du vil komme til at arbejde med, samt møde kommende kollegaer.

Om dig
Ud over dine faglige kvalifikationer og kompetencer, er du fleksibel samt besidder gode samarbejdsevner og er god til at arbejde selvstændigt med de stillede opgaver. 

Du er punktlig, kan arbejde med deadlines og optræder ansvarsfuld og serviceminded i arbejdet, da resten af enheden er afhængig af dette.

Du skal kunne gennemføre Forsvaret Basis Uddannelse (FBU), eller allerede have gennemført den.

Du er uddannet indenfor data/elektronik (IT-supporter, data-fagtekniker, elektronik-fagtekniker, radio-fagtekniker el.lign.) og det er ønskeligt at du har efteruddannelse indenfor radiokommunikation, computer og 
netværk.

Du er en dygtig og effektiv kommunikator i både skrift og tale, på såvel dansk som på engelsk.

Du forventes at have Windows/Office brugerkundskaber svarende til PC-kørekort. 

Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.

Helbredskrav:
Skal kunne vurderes egnet til udsendelse i internationale operationer.
Skal kunne bestå Forsvaret Fysiske Basiskrav.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Skagen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen: seniorsergent Johnny Nitzsch, ACW RHSKA på mail: ACW-LMSA-004@mil.dk eller telefon 728 456 20 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk 

Ansøgningsfrist: løbende. 
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Ansættelse: efter aftale.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag, herunder elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. 

Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder