The job Projektleder/Projekteringsleder til KANT arkitekter has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Er du en rutineret projekteringsleder med erfaring indenfor undervisnings- og eller boligbyggeri og er du vant til at lede projektteams med sikker hånd? Hos KANT arkitekter søger vi lige nu flere velbevandrede projekteringsledere, der også kan agere projektledere på spændende projekter.

KANT arkitekter beskæftiger i dag mere end 80 medarbejdere og fokusere primært på bolig- og undervisningsbyggerier, hvilket gør tegnestuen til en af Danmarks største aktører indenfor disse segmenter. Vi arbejder i alle byggeriets faser og udbyder i alle entrepriseformer, hvilket giver dig mulighed for både alsidige og udfordrende opgaver.

Opgaverne i jobbet
Som projekteringsleder og projektleder kommer du til at lede kompetente arkitekter og bygningskonstruktører Her får du ansvar for hele rådgiverteamet med arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt, og vil blive det primære bindeled til kunden.

Dine opgaver bliver at sikre, at såvel tidsplanlægningen, økonomien, bygbarheden og de arkitektoniske ambitioner i projekterne indfries og overholdes. Derudover vil du stå for tilrettelæg­gelse af udbud og projektopfølgning. Kort sagt er din fornemste opgave at sikre alle grænseflader, så fejl og mangler undgås.

Ligeledes vil du også selv indtræde med din solide erfaring og styre projekters fremdrift i en rolle som projektleder på bolig- og/eller undervisningsprojekter, hvor vi sammen skaber de bedste bolig- og læringsmiljøer rundt om i Danmark.

Personen til jobbet
For at løfte rollen som projekterings- og projektleder regner vi med at du har minimum 10 års erfaring som arkitekt eller bygningskon­struktør, hvoraf de seneste er som projekteringsleder jf. definitionen i ydelsesbeskrivelsen.

Derudover er din personlighed og tilgang til rollen afgørende, hvorfor vi ønsker at du:

  • Har engagement og lyst til at ar­bejde i et levende arbejdsmiljø, hvor vi sætter fagligheden højt
  • Har gode lederegenskaber og samarbejdsevner, og du formule­rer dig præcist både mundtligt og skriftligt
  • Har erfaring med forhandling og konfliktløsning
  • Har erfaring med kalkulation og kendskab til prisudviklingen i byggebranchen
  • Er kvalitetsbevidst og kan videre­føre en idé til færdigt byggeri
  • Er systematisk og struktureret
  • Er skarp på lovgivning og udbudskrav
  • Kan begå dig i BIM og IKT.

Vi arbejder i kundesegmenter og afhængig af din baggrund og erfaring, vil du blive tilknyttet enten Boligteamet, Almen boligteamet, Undervisnings­teamet eller et af vores to strategiske partnerskaber ByK med TRUST eller &os Byggepartnerskabet.

Vi tilbyder rådgivning i alle byggeriets faser. Vi mener, at alle faser -fra designproces til byggeledelse -påvirker og udvikler hinanden

Kontaktinformation
Hvis du har spørgsmål til stillingen eller til KANT Arkitekter og ønsker at vide mere, så er du velkommen til at kontakte Anders Bay Holm på tlf 2222 9333 eller på mail abh@kant.dk. Vi afholder løbende samtaler, så send os din ansøgning og CV samt øvrige dokumenter hurtigst muligt og inden udløbsfristen d. 02. august 2020

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

Kort om KANT
KANT arkitekter udgør sammen med Årstiderne Arkitekter arkitektdivisionen i Sweco Danmark,

Vi vægter med­arbejdernes trivsel og deres efterud­dannelse højt -og vi ønsker at skabe den bedste arkitektur via indlevelse i brugernes behov og ved at balancere design, byggeteknik og økonomi.

KANT arkitekter er en del af Sweco – Europas førende virksomhed indenfor ingeniørrådgivning og arkitektur med 15.000 medarbejdere og 1.300 arkitekter på verdensplan. Det betyder, at du vil blive en del af en stor, multidisciplinær rådgivningsvirksomhed, hvor du får mulighed for at samarbejde og vidensdele på tværs af fagligheder og projekter.