The job Projektledere til anlægsprojekter i Danmarks transmissionsnet has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Du leder etableringsprojekter

Energinet udbygger og reinvesterer i det danske transmissionsnet for ca. 4 milliarder kroner om året. Som projektleder i afdelingen Projektoptimering er det dig, der sammen med dine kolleger definerer den helt rigtige løsning, og du leverer således de specifikationer, budgetter og beslutningsgrundlag, som danner baggrund for, at Energinet kan træffe investeringsbeslutninger i millionklassen. Efterfølgende sørger du som projektleder for, at projektet etableres inden for rammerne i beslutningsgrundlaget og overleveres til drift.

Det er dit ansvar at lede etableringsprojekter, kommunikere med projektdeltagere og styregruppe, skabe fremdrift i projekterne - og ikke mindst sikre leverancer til rette tid, kvalitet og økonomi. Det indebærer, at du undersøger, planlægger og etablerer projektet, sikrer leverancen af de nødvendige økonomiske og tekniske analyser og sikrer udarbejdelse af design, budgetter og business case, samt sikre fremdriften på byggepladsen. I den forbindelse indgår du i et bredt tværfagligt samarbejde, hvor dine gode samarbejdsevner i kombination med din tekniske, system- og forretningsmæssige indsigt gør dig i stand til at udfordre de eksisterende løsninger på en konstruktiv måde, så vi opnår høj kvalitet i projektets leverancer. 

Du kan se frem til et udviklingsorienteret job, hvor du bliver en forretningsmæssig nøgleperson, som igennem din faglighed og personlighed sætter dit fingeraftryk på udviklingen af det danske eltransmissionsnet, der sikrer den grønne omstilling og samtidigt fastholder den høje forsyningssikkerhed i Danmark. 

Glæd dig samtidig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål, som med visionen ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder for, at vi når i mål med den grønne omstilling. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt, samtidig med at vi har stort fokus på løbende udvikling og læring. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads med stor mulighed for indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

Dynamisk projektleder med teknisk indsigt

Du har erfaring med projektledelse, er struktureret i din arbejdsform og har overblik og lyst til at udvikle dig indenfor projektledelse. Du har sandsynligvis en baggrund som stærkstrømsingeniør eller maskinmester med relevant teknisk indsigt og gerne erfaring fra forsyningsselskab eller rådgivende virksomhed.

Du er en dynamisk person, der skaber fremdrift og har mod på og lyst til at arbejde med mange forskellige områder inden for teknik, økonomi, interessenthåndtering og generel projektledelse. Samtidig involverer og inddrager du projektdeltagere for at skabe et udbytterigt og tillidsfuldt samarbejde, men har også gennemslagskraften til at skære igennem, når der er behov for det. Sidst men ikke mindst kan du formidle svært teknisk stof på en letforståelig måde. 

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet de rette kandidater. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Knud Just Andersen på telefon 51 81 67 15. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.  

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.