The job Projektleder til vejanlæg til Aabenraa Kommune has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Hvis du kan lide at følge anlægsprojekter fra streg til færdigt anlæg, så har vi et spændende job til dig i Aabenraa Kommune.

Om jobbet
Vækst og udvikling står højt på dagsordenen hos os. Derfor er der også stort fokus på at udvikle vores infrastruktur, så trafikken fortsat kan afvikles sikkert og godt i takt med efterspørgslen.

Vi har et anlægsprogram, som både omfatter nye cykelstier, større ombygninger i Aabenraa bymidte, områdefornyelser i kommunens andre byer samt udvikling af kommunale byggemodninger. En af vor større opgaver i disse år er opførelse af en ny vejforbindelse over motorvej E45 ved nordens største transportområde i Padborg, som du også kan få mulighed for at være del af.

Vi har brug for en medarbejder, som kan hjælpe os med at udvikle anlægsprojekterne, sørge for at projekterne opnår de nødvendige godkendelser og politiske fundering, ligesom du sikrer projekternes gennemførelse i marken. Som udgangspunkt benytter kommunen eksterne rådgivere til projekteringen. Din rolle bliver i høj grad at varetage bygherrerollen og sørge for, at anlægget godkendes og anlægges i overensstemmelse med forventningerne.

Stillingen er placeret i afdelingen Drift & Anlæg, i team Trafik & Anlæg. Teamet omfatter 11 medarbejdere og en teamleder. Vi arbejder med trafiksikkerhed, trafikplanlægning, anlæg af veje, stier og pladser, byggemodning, kollektiv trafik og administration af vejlovgivningen. Mange af teamets opgaver løses i tværgående samarbejde med andre enheder i Plan, Teknik & Miljø forvaltningen, eksempelvis medarbejdere fra Planafdelingen. Vi er et team med stor viden og erfaring, og vi er klar til at understøtte dig i opgaveløsningen og indstillede på at styrke dine kompetencer.

Dine primære arbejdsopgaver:

  • Projektleder for gennemførelse af anlægsprojekteringen sammen med eksterne rådgivere med vægt på bygherrerollen.
  • Ansvarlig for at projekterne opnår de nødvendige tilladelser og for at projekterne gennemføres i samarbejde med kommunens andre afdelinger og ekstern rådgivning.
  • Ansvarlig for projektøkonomien.
  • Bidrage til planlægningen af kommende anlægsprojekter og andre af teamets opgaver.

Om dig
Vi forventer, at du har du en uddannelse som ingeniør, konstruktør eller byggetekniker og erfaring med gennemførelse af vejanlæg. Vi forventer ikke, at du mestrer alle opgaverne fra starten, men vi lægger vægt på gode samarbejdsevner, og at du har interesse for at arbejde med anlægsprojekter og for at få projekterne i mål til aftalt tid og økonomi.

Hertil kommer, at du

  • er en stærk formidler i skrift og tale
  • evner at holde fokus på de mål som projekterne skal indfri
  • kan styre anlægsøkonomien
  • har teknisk forståelse for vejområdet og kendskab til lokalplanområdet
  • er rutineret bruger af almindelige officeprogrammer

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.
Stillingen er en fuldtidsstilling, 37 timer/uge.
Det er en forudsætning for stillingen, at du har kørekort.
Forventet tiltrædelse er den 1. august 2024.
Ansættelsesstedet er på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2 i Aabenraa.

Ansøgning
Send din ansøgning inkl. relevante bilag via linket senest den 19. juni 2024.
Vi forventer at afholde samtalerne i løbet af uge 26.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos teamleder Torben Strømgaard Hansen, tlf. 7376 7322 eller afdelingschef Jesper Juhl Kristensen, tlf. 7376 7768.

Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 
Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.
Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.