Skip to main content
The job Projektleder til planlægning og styring af kommunale bygge- og vedligeholdelsesopgaver has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Arbejdssted: Kommunale Ejendomme, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Arbejdstid: 37 timer pr. uge med flekstid.

Ansættelsestidspunkt: 1. august 2020.

Hvad kan vi tilbyde:
Opgaverne spænder bredt, men den primære opgave vil være rollen som intern bygherrerådgiver og projektleder i byggeprojekter.

Du skal have styr på hele byggeprocessen, fra at omsætte brugernes krav og ønsker til projekter til aflevering af det færdige byggeri.

Kommunale Ejendomme projekterer kun i begrænset omfang, så en væsentlig del af opgaven vil være at kvalitetssikre leverancen fra rådgivere og entreprenører.

Derudover vil du få ansvaret for vedligeholdelsesopgaver i begrænset omfang.

Som en del af stillingen kan rollen som teamkoordinator for en mindre gruppe af medarbejdere blive aktuel.

Vi kan tilbyde et selvstændigt, ansvarsfuldt og afvekslende job i en fagligt velfunderet afdeling. Vi har et godt arbejdsmiljø med positive og motiverede kollegaer.

Afdelingens daglige arbejde er organiseret i mindre teams med selvstændigt ansvar for de enkelte områder.

Tværfaglige udfordringer i samarbejde med forvaltningens øvrige afdelinger, borgerne og samarbejdspartner.  

Et udfordrende job med gode muligheder for udvikling samt arbejdsforhold med udstrakt frihed under ansvar.

En afdeling hvor videndeling og udvikling er i fokus, og hvor der lægges vægt på faglig og personlig udvikling af den enkelte.

Funktioner:

 • Planlægning og gennemførelse af nybyggerier og ombygningsprojekter.
 • Udarbejde beslutningsgrundlag, beskrivelser og bygningsoverslag.
 • Udarbejdelse og løbende opdatering af de fysiske udviklingsplaner for skole- og daginstitutionsområdet.
 • Byggeledelse, herunder tilsyn samt kvalitets- og økonomistyring.
 • Udarbejde årlige vedligeholdelsesregistreringer og budgetter samt gennemføre planlagt bygningsvedligehold.
 • Medvirke til at fastholde og fremme bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet af kommunens ejendomme.

Kvalifikationer:

 • Relevant faglig og jobmæssig baggrund som bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller lignende.
 • Erfaring med udarbejdelse af bygningsoverslag.
 • Godt kendskab til gældende udbuds- og byggelovgivning.
 • Gode evner i skriftlig og mundtlig kommunikation.
 • Gode evner som projekt- og mødeleder.
 • Udadvendt, fleksibel og positiv indstilling.
 • Trives med et selvstændigt ansvar.
 • Kørekort til personbil.

Hvem er vi?
Kommunale Ejendomme er placeret i By- og Udviklingsforvaltningen som en del af Plan, Byg og Ejendomme, der også omfatter afdelingerne Planafdelingen og Byggesag.

Kommunale Ejendomme varetager rådgiver- og bygherrerollen i forbindelse med Kolding Kommunes nybyggeri samt forestår bygningsvedligehold og energiledelse af kommunens samlede bygningsmasse på i alt ca. 510.000 m2.

Kommunale Ejendomme beskæftiger i dag 15 medarbejdere og har igennem de seneste par år håndteret bygge- og vedligeholdelsesopgaver for et større millionbeløb.

Om By og Udviklingsforvaltningen
I By- og Udviklingsforvaltningen arbejder vi for at styrke og udvikle hele kommunen som en attraktiv bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Vi vil være et skridt foran og skabe positive forandringer og et ambitiøst fællesskab. Her er højt til loftet, frie rammer og dermed rig lejlighed og plads til din faglige og personlige udvikling.

Om Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen er én af fem forvaltninger i Kolding Kommune, som i alt beskæftiger omkring 8000 medarbejdere. I Kolding Kommune arbejder vi med afsæt i visionen ”Kolding – Sammen designer vi livet” og et mindset, vi kalder Borgerens Centrum, hvor vi på tværs af forvaltninger og faggrænser finder de bedste løsninger sammen med og for borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Løn: I henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Stadsarkitekt Michael P. Madsen på telefon 7979 1335 eller via e-mail: micp@kolding.dk  

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".

Ansøgningsfrist: 4. maj 2020.

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt 13. og 14. maj 2020

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder