The job Projektleder til nyt bæredygtighedscenter has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vi har store ambitioner om at forstærke vores fokus på bæredygtighed og innovation i Aarsleff-koncernen. Som en af Danmarks førende entreprenører tager vi samfundsansvar, går forrest og bidrager til den grønne omstilling, som skal fremtidssikre bygge- og anlægsbranchen. I Aarsleff-koncernen har vi en fælles tilgang til bæredygtige, innovative løsninger, der sikrer værdiskabende processer og produkter inden for både byggeri og infrastruktur. Vores mange medarbejdere arbejder aktivt på grøn omstilling i tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere.  

Selvom vi allerede har gang i flere bæredygtige tiltag og processer i vores forskelligartede projekter og produktion, har vi besluttet at etablere et bæredygtighedscenter til gavn for både koncernens selskaber, sektioner og afdelinger samt for vores kunder, samarbejdspartnere og samfundet som helhed.

Det nyetablerede Aarsleff ECO Center skal som viden- og kompetencecenter være en smeltedigel for nye ideer og innovation samt supportere og samarbejde med koncernens mange selskaber og forretningsenheder. Udadtil skal centeret medvirke til, at Aarsleff bliver den foretrukne partner i udviklingen af fremtidens bæredygtige samfund inden for vores forretningsområder.

Derfor har vi brug for dig til en af vores nyoprettede funktioner i Aarsleff ECO Center.

Er du vores nye kollega i Aarsleff ECO Center?
Vi skal i det nye center suge viden til os, opbygge erfaringer og sammen med over 6.000 kolleger og eksterne samarbejdspartnere finde løsninger på en lang række problemstillinger og udfordringer omkring en bæredygtig fremtid, især med fokus på de forretningsområder Aarsleff-koncernen arbejder med.

Det betyder, at en række spændende arbejdsopgaver skal planlægges, budgetlægges og styres fra den spæde idéudvikling til opgaverne er fuldført og forhåbentligt bliver implementeret i vores forretning. Porteføljestyringen af projekterne, der udvikler både os og forretningen, bliver din primære funktion.

Det er en opgave, du har flair for og allerede mestrer på højt niveau. Du er god til at planlægge, styre og sikre fremdrift i en voksende portefølje af opgaver inden for bæredygtighedsområdet, som har meget stor spændvidde, variation og kompleksitet.

Du behøver ikke at have dybdegående viden om bæredygtighed, men det er en fordel. Til gengæld skal du have spidskompetencer inden for planlægning og porteføljestyring og især kunne styre en række opgaver samtidigt. Selve opgaveløsningen, og ofte også projektledelse og ansvar, vil ligge hos andre, men du bliver nøglepersonen igennem udviklingsfaserne.

Vi forestiller os, at du har en relevant teknisk uddannelse, men projektledelse har mange facetter og uddannelsesmæssige indgange. Du bør dog have 5-10 års erfaring med projektledelse på højt niveau inden for fagområdet anlæg og byggeri. Du har måske baggrund i rådgiverbranchen, industrien eller forsknings- og innovationsmiljøet og er fagligt, socialt og interessemæssigt klædt på til at indgå i nye arbejdssammenhænge, forskelligartede fagområder og meget selvdreven aktivitet.

Det forventes, at du er certificeret PM i en anerkendt standard, fx PMI eller PRINCE2, eller på tilsvarende vis kan dokumentere projektledererfaring, -referencer og -resultater.

Vi vægter dine evner til samarbejde og teamwork samt flair for planlægning, systematik og kommunikation højt. Det er vigtigt for os, at du også har en personlighed og gennemslagskraft, der gør, at kolleger og samarbejdspartnere lytter til dig og føler, at din styring af projekterne kører til alles tilfredshed.

Din kommende dagligdag
Du vil blive en vigtig brik i opbygningen af det nye Aarsleff ECO Center, der fysisk placeres i vores hovedsæde i Aarhus, men får hele Aarsleffs berøringsflade og markeder som arbejdsplads. Du bliver bæredygtighedschefens højre hånd og vil deltage i mange af hans gøremål omkring opstart af nye projekter eller processer samt styring af projektporteføljen.

Du vil få tre hovedopgaver i dit fremtidige arbejde i centeret:

  • Planlægge, styre og lede projekter, der enten opstartes af Aarsleff ECO Center eller udvikles sammen med vores forretningsenheder eller eksterne samarbejdspartnere. Din rolle som projektleder bliver at være ansvarlig for projektets planlægning og styring, budgetlægning, fremdrift og dokumentation. Ofte i samarbejde med centerets øvrige team og i større projekter som støtte til en egentlig projektchef.
  • Udvikle, opbygge og implementere styringsredskaber, metodik og paradigmer, der kan føre til gode, velstyrede og veldokumenterede projektudviklingsforløb. Du skal udvælge og implementere de bedste redskaber til porteføljestyring og projektledelse. Porteføljestyringen bliver dit hovedansvar.
  • Medvirke professionelt, entusiastisk og givende til en succesfuld opbygning af centeret, sikre at teamet opbygger erfaring, kompetencer og knowhow samt at kendskabet til centeret udbredes internt og eksternt. Aarsleff ECO Center skal opbygge et ry bygget på professionalisme, realisme, forretningsforståelse og engagement.

Du vil blive en del af en meget flad organisation, noget der også kendetegner Aarsleff som helhed, hvor alle i teamet tager del i samme opgaver og problemløsninger, og hvor der ikke er langt mellem ledelseslag og tilsvarende gode muligheder for indflydelse og personlig udvikling på tværs af vores mange forretningsenheder og specialer.

Du skal betragte dit virke som en stærk, kompetent og erfaren projektleder, der ved, hvordan forskellige typer af projekter og nye processer opstartes, planlægges og styres fra start til mål. I de enkelte forretningsenheder vil du finde kolleger med specialindsigt i netop deres fagområde – også inden for bæredygtighed. Du skal samarbejde med dem og sikre, at deres ideer udvikles og bliver realiseret med succes.

Vi udvikler medarbejderne og medarbejderne udvikler os
Du vil blive en del af en af Danmarks største entreprenørkoncerner med mange arbejdsområder, opgavetyper og interessefelter. Du vil derfor blive involveret i mange forskelligartede projekter og møde mange kolleger og samarbejdspartnere. Aarsleff ECO Center vil dels arbejde med egne projekter og problemstillinger og dels modtage, udvikle og støtte projekter fra koncernens mange sektioner.

Fælles for alle vil være vores specielle kultur og DNA, der er rundet af koncernens historie og udvikling og mange års fokus på vores grundværdier: Engagement i hvad vi gør, Fokus på det vigtigste, Stræben efter forbedring og fornyelse og Ansvar for helheden.

Vi forventer også, at du udvikler os. At du kommer med ny viden, indsigt og knowhow samt et smittende engagement og humør. At du både kan handle agilt og resultatorienteret og tænke langsigtet og strategisk – begge dele bliver en del af din hverdag, og noget vi værdsætter hos alle i koncernen.

Lyder det som noget for dig?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores bæredygtighedschef Lars Dithmer, der leder Aarsleff ECO Center, på 5215 9196 eller ldi@aarsleff.com.

Klik på Ansøg for at sende din ansøgning.

Vi skal senest have din ansøgning den 15. oktober 2020.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.