The job Projektleder til miljøledelse has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now
chevron_leftPrev

Projektleder til miljøledelse i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Har du lyst til at arbejde med miljøledelse i en grøn og ambitiøs kommune og har du lyst til at bidrage til kommunens miljø- og klimamål via miljøledelse?

Stillingen er placeret i Ressource- og Affaldsenheden i Byens Udvikling, Teknik- og Miljøforvaltningen. Enheden arbejder med opgaver i et bæredygtigt perspektiv, for at fremme kommunens målsætninger om at gøre København til en grøn og klimaneutral by at bo i, og hvor vi passer på ressourcerne. Det er en arbejdsplads med ambitioner og visioner, hvor du vil indgå i et stærkt fagligt miljø, der sammen arbejder med at udvikle byen.

Københavns Kommune er miljøcertificeret efter standarden ISO 14001:2015. Ansvaret for kommunes miljøledelse er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Du bliver overordnet ansvarlig for at facilitere arbejde med miljøledelsessystemet i hele Københavns Kommune samt for at udføre det daglige miljøledelsesarbejde i Teknik- og Miljøforvaltningen. Du får derfor ansvaret for at planlægge og gennemføre interne og eksterne audits, håndtere afgivelser med korrigerende og forebyggende handlinger, udarbejde en årlig gennemgang til ledelsen af systemets performance og at koordinere miljøledelse med de seks andre forvaltninger i kommunen m.v.

Vores opgaver er placeret i faglige teams og det forventes at du, i tæt samarbejde med højt fagligt kvalificerede kollegaer, bidrager til løsning af teamets opgaver. Du skal trives ved at have mange bolde luften og gribe dem, der er med at skabe et bedre København.

Vores forventninger til dig
Vi søger en miljøgeneralist med brede miljøkompetencer og stor erfaring med miljøledelse. Din uddannelse er fx cand.techn.soc., ingeniør, magister eller anden relevant baggrund.

Du skal

  • have mindst 5 års erfaring med at arbejde i offentlig administration
  • have indgående kendskab arbejdet med miljøledelse og ISO 14001-standarden
  • have dokumenteret uddannelse inden for auditering
  • have praktisk erfaring med gennemførelse af intern og ekstern auditering
  • have erfaring i projektledelse herunder at skabe produktive samarbejdsrelationer, involvering, ideudvikling, fremdrift og resultatskabelse
  • være udadvendt og god til at sikre en positiv dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere
  • kunne arbejde både selvstændigt og sammen med andre
  • have kendskab til Københavns Kommunes visioner og mål på miljø- og klimaområdet
  • have gode kommunikative og skriftlige evner

Stillingen er en fast stilling med 37 timers arbejdsuge inkl. frokost og flextidsordning. Tiltrædelse snarest muligt.

Organisation
Stillingerne er placeret i Teknik- og Miljøforvaltningens serviceområde, Byens Udvikling i Ressource og Affaldsenheden.

Enheden indgår i mange samarbejdsrelationer og er bl.a. med til at sikre implementering af Ressource- og Affaldsplan 2024, miljøcertificering af hele kommunen, cirkulære værdikæder for erhvervslivet og medvirker desuden i EU-projekter om perspektiverne i cirkulær økonomi.

Du vil indgå i et af de fem teams, hvor der er en høj grad af selvforvaltning i dagligdagen. Arbejdsformen i enheden er præget af godt humør, engagement, samarbejde og en høj faglig interesse.

Yderligere oplysninger
Kontakt enhedschef Merete Kristoffersen på 2612 0391 eller Casper Marott på 2012 9640, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 10. juni 2019

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder