Skip to main content
The job Projektleder til klima- og byudvikling has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vi har øget fokus på klima i Horsens Kommune - derfor søger vi en erfaren projektleder til klima- og byudvikling ved Plan og By.
 
Horsens by står midt i en forvandling fra at være en mellemstor provinsby til at blive en stor østjysk by. Forvandlingen tager udgangspunkt i den markante befolkningstilvækst, der sker i disse år - og som forventes at fortsætte. Har du lyst til at være med til at sikre en god og bæredygtig klima- og byudvikling i en af landets hurtigst voksende kommuner?
 
Planafdelingens ansvarsområde
I Plan og By arbejder vi tæt sammen med politikere, bygherrer, rådgivere, borgere og andre interessenter om at skabe de bedste rammer for byens udvikling. Vi tænker i helheder og ønsker at skabe de bedste sammenhænge i byen.
 
Vi er en afdeling på i alt 16 engagerede fagfolk, der har til opgave at planlægge de fysiske rammer for kommunens udvikling - i by og på land.
 
Afdelingens kerneopgaver er den strategiske planlægning, kommuneplan, lokalplaner, helhedsplanlægning, klima- og byudvikling, kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, bylivsprojekter og politikker såsom arkitekturpolitik. Alt sammen med udgangspunkt i kommunens vision om bæredygtig vækst og udvikling.
 
Jobindhold
Din primære opgave vil være at være projektleder på udviklingen af Åkvarteret i Horsens. Projektet gennemføres blandt andet for at realisere en politiske vision om ”Åen tilbage til byen” og for at klimasikre de lave dele af Horsens Midtby. Der er tale om et stærk tværligt og ambitiøst projekt, som kun kan realiseres med en stærk forankring hos politikerne, bredt i forvaltningen og blandt byens borgere. De mange igangværende projekter, samt stærke interesse fra investorer, afføder et stort behov for en samlet indsats, for at det nye Åkvarter kan lykkes med fuld værdi for byen og byens borgere.
 
En samlet planlægning for byudvikling, åforløb og klimatilpasning for hele Åkvarteret vil desuden understøtte byrådets vision, om at Horsens skal være verdens bedste store by. Klimatilpasningen af byen er allerede påbegyndt gennem omdannelse af Nordhavnen og Trafikplan 2030, men der skal sikres en samlet og sammenhængende løsning for alle de lavtliggende områder i Midtbyen.
 
Horsens Kommune deltager desuden i Coast to Coast projektet, Region Midts store klimasatsning. Du er tiltænkt at bidrage ind i dette projekt.

Natur og Miljø mander også op på klimaområdet, og du er tiltænkt at skulle indgå i et tæt tværfagligt samarbejde i Teknik og Miljø.
 
Du vil primært komme til at arbejde med

  • projektledelse i forbindelse med udviklingen af Åkvarteret og på flere planlægningsmæssige niveauer men med fokus på klimaplanlægning og byudvikling.
  • udarbejdelse af byrådsindstillinger, plandokumenter, notater og mødereferater mm.
  • samarbejde, vidensdeling og sparring med kollegaer særligt inden for natur, klima og spildevand.

Du vil samtidig være Plan og Bys nye ”klimaekspert”, som vores klimakoordinator kan sparre med i forhold til f.eks. kommune- og lokalplanlægning. Her vil der være et særligt fokus på vandhåndteringsplaner for både nye og gamle byområder.
 
Kvalifikationer 
Vi forventer, at du er en erfaren projektleder, der har lyst til at drive længerevarende projekter med mange interessenter. Det er et krav, at du har viden om, erfaring med og som minimum en stærk interesse for at skabe fremtidens klimaløsninger.
 
Det er en forudsætning, at du har en relevant faglig baggrund på kandidatniveau som f.eks. landskabsarkitekt, ingeniør, geograf, biolog eller lignende. Det forventes desuden at du har kendskab til eller erfaring med fysisk planlægning. Vi ser gerne, at du er kreativ og brænder for klima- og byudvikling og er åben over for videndeling med både kolleger og andre.
 
Du kan arbejde selvstændigt og er samtidig en udpræget teamplayer der ved, at de bedste løsninger opnås i sammenspil mellem fagligheder, interessenter og borgere. Du kommunikere tydeligt på både skift og i tale, og kan holde overblik og strukturere komplekse projekter og har styr på tidsplan, kommunikation, budget og jura.
 
Vi tilbyder dig
Et spændende job med udfordringer i en god, travl og afvekslende hverdag med en uformel omgangstone og en god portion humor. Her er aldrig kedeligt!
 
Vi tilbyder løn efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles med den forhandlingsberettigede fagorganisation.
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 20. marts 2019. Samtaler forventes afholdt den 25. og 26. marts 2019.
 
Hvis du gerne vil vide mere, så kan du ringe til teamleder Randi Vuust Skall på tlf. 2158 6497 eller afdelingschef Anne Schmidt Andersen på tlf. 4023 6439.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder