The job Projektleder til kapacitetscenter Oksbøl has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Så er du måske en af vores kommende kollegaer til Vedligeholdelsesafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Om os
Vedligeholdelsesafdelingen er projektansvarlige for vedligeholdelsesprojekter på Forsvarets og Beredskabsstyrelsens etablissementer i hele Danmark. Vores opgaver har en økonomi fra 100.000 kr. til plus 10 millioner kr., og er meget forskellige i både indhold og kompleksitet.
Vedligeholdelsessektionen er en del af Ejendomsstyrelsens Vedligeholdsafdeling. Vedligeholdsafdelingen har totalt ca. 110 medarbejdere.

Du vil blive en del af kapacitetscenter Oksbøl, som er et af de 11 Kapacitetscentre, som er placeret rundt i landet. De har ansvaret for gennemførelsen af vedligeholdelsesprojekter på Forsvarets, hjemmeværnets, redningsstationernes og Beredskabsstyrelsens etablissementer. Ansvarsområdet omfatter bygge- og anlægsopgaver samt vedligehold af teknisk infrastruktur. Opgaverne spænder bredt fra traditionelt kontorbyggeri, værkstedsfaciliteter til skydebaner og skydeterræn.

Om stillingen
Som projektleder i Kapacitetscenter Oksbøl vil hovedparten af dine opgaver ligge inden for dette geografiske område, dog kan der forekomme opgaver i hele Danmark.

Du vil være med fra starten af projekterne og dermed få indflydelse på hvordan projektet skal udformes. Der vil på de fleste projekter blive tilknyttet en byggeleder, hvor I med solid sparing og samarbejde faciliteter de gode løsninger og er med til at skabe rammerne for projekterne. Din primære rolle vil være den administrative projektledelse. Dertil har vi i teamet en bygningskonstruktør, som kan bistå med det fornødne tegningsmateriale til projekterne.

Som udgangspunkt løser vi beskrivelse og udbudsopgaven internt. Til de af vores opgaver der er mere komplekse, anvender vi dog ekstern rådgivning. Vi har i Vedligeholdsafdelingen et godt socialt miljø med en uformel omgangstone, hvor frihed under ansvar er i højsædet. Du vil få mange erfarne kolleger at sparre og samarbejde med i hele afdelingen.

Dine opgaver vil bl.a. være:
• Indsamling af fakta for projekterne.
• Udfærdige beskrivelse og udbudsparadigmer og udbyde opgaverne via Ibinder.
• Myndighedsbehandling.
• Kontrakthåndtering med leverandører og ansvarlig for indkøbsordrer (SAP).
• Projektopfølgning i byggeperioden i samarbejde med byggeleder.
• Projektafslutning.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med både faglige og personlige udfordringer. Du bliver en del af et team, hvor du får en meget selvstændig arbejdsdag, med mange beslutninger omkring dine arbejdsområder.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, hvorfor det må forventes, at der også kan forekomme projekter, afdelingsmøder og seminarer i resten af landet, 10-20 rejsedage om året.

Om dig
Du har en faglig baggrund inden for byggefaget som arkitekt, bygningsingeniør, bygningskonstruktør eller lignende. Din uddannelsesmæssige baggrund må gerne være suppleret med erhvervserfaring inden for bygningsvedligehold, projektledelse fra en bygherrerolle og eventuelt et håndværksfag.

Alternativt kan du være maskinmester med byggefaglig viden og lyst til at prøve byggebranchen.

IT er en naturlig del af din hverdag, og kendskab til SAP vil være en fordel. Du har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk, og du forstår at kommunikere konstruktivt med alle typer af mennesker.

Du skal have evnen til at håndtere mange projekter på én gang, og kunne bevare overblikket i pressede situationer. Du skal besidde en vis pondus og robusthed for at kunne navigere projekterne mellem mange interessenter med forskellige interesser.

Ansvarlighed og kvalitet er vigtige værdier i Forsvaret, og vi forventer, at du vil tage ansvar for og være med til at præge de opgaver, du bliver stillet over for. Du skal desuden være god til at arbejde selvstændigt med planlægning og styring af din egen arbejdsdag og opgaverne.

Derudover skal du være villig til at deltage i interne kurser og uddannelser, der er en forudsætning for opgaveløsningen i Vedligeholdelsesafdelingen.

Det er et krav, at du har kørekort til personbil (kategori B), da du kommer til at benytte Forsvarets tjenestebiler.

Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst i staten. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, har du mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen. Dertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er en 37 timers fuldtidsstilling inkl. frokostpause og til besættelse den 1. maj 2023 eller senere efter aftale.

Du vil blive ansat med fast tjenestested på Oksbøl Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for kapacitetscenter Oksbøl, Kasper Husted på telefon 2061 1783 eller på e-mail: FES-CHKCOKS@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 7281 9183.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig vedhæfte både din ansøgning, CV og kopi af uddannelsesbeviser. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes i PDF-format.

Ansøgningsfristen er den 26. marts og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed optimerer opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.