The job Projektleder til kapacitet og space management i de kommunale bygninger has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Er du god til mennesker, og kan du se muligheder i bygninger? Har du lyst til at skabe velfungerende fysiske rammer for kommunale velfærdsopgaver? Er du serviceminded, og brænder du for at samarbejde med brugere og byggefolk om gode løsninger? Kan du samtidig holde overblik og skabe struktur? Så har vi 340.000 kvadratmeter kommunale bygninger, spændende byudviklingsprojekter og ikke mindst gode arbejdsvilkår og dygtige, engagerede kolleger, der venter på dig…..

I Ballerup Kommune udvikler vi løbende den kommunale velfærd på kommunens mange fagområder. Når vi fx udvikler nye undervisningsformer, nye rammer for foreningsliv og bedre sundheds- og ældretilbud, skal de fysiske rammer følge med.

Center for Ejendommes opgave er, at understøtte de kommunale velfærdsopgaver med lokaler, som i størrelse, indretning og anvendelse følger med udviklingen. Samtidig forventer vi en stigning i antallet af borgere i kommunen på 20 pct. over de næste ti år. En vigtig opgave er derfor også at skabe kapacitet til bl.a. daginstitutioner, skoler og fritidsfaciliteter i de nye byområder.

Målet er, at bygningerne anvendes effektivt, at flere brugergrupper kan anvende samme bygning (sambrug), at der er tilstrækkelig kapacitet og at lokalerne opleves attraktive af brugere og borgere. Med en ny klimapolitik og –handleplan, skærpede EU-krav til bygningernes energiforbrug og en strategisk tilgang til bygningsvedligehold er vores ambitionsniveau højt. Som overligger for det hele udarbejder vi en ny ejendomsstrategi.

Center for Ejendomme opnormerer i 2024 på flere af centerets nøgleområder, som led i en stigende efterspørgsel efter centrets ydelser.  Derfor søger vi en engageret projektleder, der har en professionel tilgang til ejendomme og brugere., og som kan bidrage til, at bygningerne understøtter de opgaver, som kommunens mange ansatte udfører hver dag for kommunens borgere.

Dine vigtigste opgaver
Du får fx til opgave, at:

 • være projektleder/tovholder på større og mindre rokadeprojekter i samarbejde med brugere, rådgivere og kolleger i Byggeteamet og Driften
 • kortlægge kapaciteten i bl.a. skoler, daginstitutioner og fritidsfaciliteter
 • Identificere muligheder for sambrug og bedre anvendelse af kvadratmeterne, hvor du også har øje for kontraktlige forhold, planforhold og politiske interesser
 • rådgive om kapacitetsudnyttelse og ejendomsrelaterede beslutninger. Herunder om anvendelse af bygningerne, indretning, sambrug, kapacitetsopgørelser og -udnyttelse bl.a. med henblik på ny adfærd hos medarbejdere, ledere og politikere mv.
 • sikre, at Center for Ejendomme leverer den aftalte, nødvendige kapacitet til tiden via overblik og dialog med kolleger fra eget og andre fagcentre
 • forelægge sager med forslag om bygningsanvendelse, rokader, mv. for direktion og politikere
 • bidrage til udvikling og implementering af vores kommende ejendomsstrategi
 • evt. identificere behov for bygningsdata og analyser, som kan understøtte dit arbejde samt tilvejebringe og analysere kapacitets- og bygningsdata - afhængig af dine kompetencer og erfaring
 • evt. udføre ”real estate”-opgaver vedr. køb/salg, lejeaftaler, økonomi, mv. – afhængig af dine kompetencer og erfaring

Dine kompetencer
Vi forventer, at du:

 • er serviceorienteret og har lyst til at samarbejde med brugerne om bygningerne og om brugernes behov
 • har kendskab til det byggede miljø på overordnet niveau
 • gerne har erfaring med rokadeprojekter, bygnings­optimerings­analyser og kapacitetsanalyser i praksis – gerne fra den offentlige sektor
 • har erfaring med projektledelse, og har blik for involvering uanset om det gælder brugere af bygninger eller kolleger internt i organisationen
 • er god til at se muligheder og finde kreative løsninger i eksisterende bygninger, herunder om sambrug, effektiv anvendelse og understøttelse af brugernes opgaveløsning
 • kan holde overblik over centerets mange kapacitetsprojekter og har sans for struktur og styring, så vi når i mål til tiden
 • har politisk tæft og forståelse for den arbejdsdeling, der er i en kommune med en direktion og kommunalbestyrelse
 • har en relevant uddannelsesbaggrund som byplanlægger, arkitekt, sociolog, ingeniør, generalist eller lignende
 • er proaktiv og løsningsorienteret
 • er analytisk og gerne har interesse for data og dataanvendelse.

Det får du hos os
Stillingen er nyoprettet, og du får derfor stor mulighed for at præge stillingen og den udvikling, centeret står midt i.
Stillingen er fysisk placeret i Stab og Udvikling. Vi er pt. 11 medarbejdere og får flere kolleger i nye nøglefunktioner i løbet af 2024. Vi er optaget af at bruge hinandens kompetencer, spille hinanden gode og arbejde sammen på tværs af centeret og kommunen.
Du får et tæt samarbejde med en kollega, som ligeledes arbejder med kapacitet og udvikling
­– særligt i mindre og borgernære projekter – ligesom du forventes at få et tæt samarbejde med en kommende dataanalytiker til kapacitetsopgaver (nyoprettet stilling fra efteråret 2024). Du vil desuden få et stort samarbejde med nøglepersoner i kommunens fagcentre og brugerne af kommunens ejendomme.
Vi har i teamet et uformelt og livligt arbejdsmiljø med god stemning, som også viser sig ved tillidsfuld ledelse, grin, mulighed for udvikling og frihed til at præge eget arbejde. Vi har flydende arbejdspladser og mulighed for at arbejde hjemme, når det passer med opgaverne.

Hvem er vi?
Vi er ca. 100 medarbejdere i Center for Ejendomme fordelt på tre områder: Drift, Byggeri og Vedligehold samt Stab og Udvikling. Ledelsen i centeret varetages af centerchefen i samarbejde med afsnitslederne for de tre områder.

Ballerup Kommune har et godt ry, en sund økonomi, en ambitiøs anlægsramme og et stærkt fokus på det gode samarbejde med borgere, brugere og virksomheder. Vi er en aktiv deltager i udviklingen af Hovedstadsregionen og en kommune med blus på kedlerne. Der er en god og tillidsfuld relation mellem politikere og administration.

Vi ligger tæt på S-togsstation og bus og har gode cykelstier og gratis parkering.
Vi har en kantine helt ud over det sædvanlige, hvor du kan købe friskpresset juice og hjemmebagt brød om morgenen. Til frokost er der lækre varme og kolde retter, salater, brød og juicer, og du kan købe mad med hjem til aften. Vi har fitness og yoga i kælderen og blandt flere foreninger en kunstforening.

Vil du vide mere?
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte stab- og udviklingschef Therese Ib Andersen på tlf. 2130 7196 eller tha2@balk.dk eller chefkonsulent i Genitor Berit Kjær Petersen på tlf. 2949 4419 eller bkp@genitor.dk.

Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på https://job.ballerup.dk/forside

Ansættelsesproces og løn
Ansættelsesdatoen er den 1. august 2024.

Vi forventer, at første samtalerunde afholdes onsdag den 12. juni 2024, og at anden samtalerunde afholdes tirsdag den 18. juni. Der vil være en case i forbindelse med anden samtalerunde.

Ansøgningsfristen er søndag den 2. juni  2024.

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge AC’s overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. For den rette ansøger er der mulighed for indplacering som chef- eller specialkonsulent afhængig af kompetencer og erfaring.

Ballerup Kommune indfører røgfri arbejdstid pr. 1. april 2024. Læs mere her: https://job.ballerup.dk/din-nye-arbejdsplads.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ’Ansøg’ nedenfor, og vedhæft ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder