Skip to main content
The job Projektleder til investeringer i den grønne omstilling has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Bliv en aktiv del af Energinets indsats for at fremme vedvarende energi og høj elforsyningssikkerhed. Vi har brug for en projektleder til at udarbejde beslutningsoplæg om den hastige og omfattende udvikling af det danske elsystem. Som en af flere projektledere i afdelingen får du et stort ansvar og en bred kontaktflade på tværs af Energinets organisation. Din nye arbejdsplads bliver på vores kontor i Fredericia eller i Ballerup, hvis det passer bedre med din bopæl.

Projektledelse i tæt samarbejde med organisationen
Du bliver en del af afdelingen Investeringsplanlægning, der udarbejder oplæg til Energinets ledelse og til klima-, energi- og forsyningsministeren om store og langsigtede beslutninger for udviklingen af det danske elsystem. Afdelingen varetager projektledelsen for beslutningsoplæggene og for vurderingen af de samfundsmæssige effekter af konkrete løsningsalternativer. Afdelingen deltager også i europæisk og nordisk samarbejde om netplanlægning.

Du får ansvaret for en portefølje af business case-projekter, hvis formål er at finde frem til de bedste løsninger på konkrete udfordringer i det danske elsystem. Løsningen af disse udfordringer er helt centrale i den grønne omstilling af elsystemet. Som projektleder er det din opgave at sikre, at projekterne overholder de godkendte rammer for kvalitet, tid og økonomi. Du tager ejerskab for projekterne og skaber fremdrift, mens du med en klar forretningsforståelse sikrer et tillidsfuldt samarbejde med projektdeltagerne og styregruppen. Du forventes at kunne udøve effektiv projektledelse og kunne skabe et tæt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af Energinet-koncernen samt med relevante myndigheder. Du skal således kunne agere i krydsfeltet imellem teknik, økonomi og politik.

Dine personlige egenskaber og erfaring med projektledelse gør dig i stand til at stille dig i spidsen for højt specialiserede projektdeltagere, og din åbne stil skaber de bedste rammer for projektteamets succes. Samtidig agerer du som en tydelig rollemodel, hvor du skaber en klar gruppeidentitet med fokus på ansvarlighed og opnåelse af fælles mål.

Glæd dig til at arbejde med samfundskritiske udviklingsprojekter i et stærkt fagmiljø, hvor der også er rigtig gode muligheder for at deltage i internationalt samarbejde om netplanlægning.

Teknisk projektlederprofil med fokus på dialog og relationer
Du har en videregående uddannelse - mest oplagt som ingeniør (gerne indenfor stærkstrøm/elektroteknologi) suppleret med projektlederuddannelse og erfaring fra ledelse af projekter med høj teknisk kompleksitet. Det vil være en stor fordel, hvis du på forhånd har kendskab til det danske elsystem og energibranchen, samt hvis du allerede har stiftet bekendtskab med samfundsøkonomiske metoder. Det sidste er dog ikke et krav. Derimod forventer vi, at du er indstillet på og kan agere i et politisk miljø. Da du får en bred samarbejdsflade både eksternt og internt, er det vigtigt, at du er stærk i din mundtlige og skriftlige kommunikation på dansk, men også gerne på engelsk.

Som projektleder er du vedholdende og beslutsom, og du formår at bruge din åbenhed til at kommunikere præcist samtidig med, at du finder det naturligt at inddrage alle relevante interessenter og samarbejde bredt gennem hele projektforløbet. Desuden kan du gennemskue komplicerede problemstillinger og omsætte ambitiøse forventninger til gode løsninger. Du arbejder analytisk og struktureret og lægger vægt på høj kvalitet. Sidst men ikke mindst har du et personligt drive, som du bruger til at få projekterne i mål sammen med projektteamet og opnå resultater, der skaber værdi for det danske samfund.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”ansøg”, så vi har den senest 19. april 2020. Vi forventer at afholde samtaler 24. april 2020. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Nicolai Zarganis på telefon 2361 7565 eller seniorprojektleder Thomas Kjærsgaard Sørensen på telefon 3067 4725. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder