The job Projektleder til forretningsprojekter has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vi søger en ny kollega til Forretningsudvikling i divisionen Infrastruktur, til at udvikle og projektlede forretningsprojekter, der forandrer organisation, processer og kompetencer, så vi kan indfri ambitionerne i Banedanmarks strategi, En attraktiv, grøn jernbane.

I Infrastruktur har vi ansvaret for drift og vedligehold af jernbanen i hele Danmark. Vi skal sikre, at jernbanen altid har en stand, så der kan køre tog rettidigt og sikkert. Vi skal forvalte en stor aktivportefølje, så det danske samfund får mest værdi ud af aktiverne.  

Infrastruktur er organiseret i en række tekniske fag, der arbejder med spor, strøm, broer, bygninger, forst, miljø og forvaltning af infrastruktur og arealer. Vi har mange fagspecialister, men ser et behov for at styrke samspillet på tværs i form af processer, planlægning og udnyttelse af digitaliseret information. I fremtiden vil størstedelen af vedligeholdet være outsourcet i takt med, at Infrastruktur og markedet er klar til det. 

Arbejdsstedet er i en kortere periode Vasbygade i København, men flyttes ultimo 2020 til et nybygget domicil i Ringsted ved Ringsted Station. 

Forandring, nye processer og digitalisering.
Som projektleder skal du bidrage til realiseringen af Banedanmarks strategi ved at omsætte den til konkrete projekter og lede dem. Projekterne bevæger sig ofte i rummet mellem tekniske discipliner og virksomhedens styringsbehov. Du kommer til at arbejde med projekter, hvor opgaven i høj grad er at ændre på mindset og arbejdsgange hos mennesker gennem motivation og fastholdelse af blivende forandringer. Dette er medvirkende til at tegne et fremtidsscenarium, hvor udførende vedligehold på jernbanen er outsourcet og Infrastrukturdivisionen er specialister i leverandørstyring, databaseret overvågning, analyse af behovene for infrastrukturen og digitaliseret i større omfang end i dag.

En stor SAP-opgradering er dagsordensættende og ambitionen er, at det ikke kun betyder ny teknologi, men også medfører revision af kerneprocesser som planlægning, vedligehold, projektstyring og asset management. Derfor har vi behov for at kunne forny og beskrive sådanne processer.

Vi ser et behov for at arbejde med risikobaseret styring af vores aktiver i forhold til det slutprodukt, vi skal levere – punktlighed for jernbanens kunder. Vi skal udbygge vores forståelse af egen forretning og den information, som er nødvendig for at styre den. Det er ønskværdigt, at du har erfaring med informationsunderstøttelse af processer, og at du har en analytisk tilgang til hvilken information, som er nødvendig og tilstrækkeligt for at drive et givent forretningsområde. Du får menneskene med i de forandringer, du implementerer.

Projektledelse
Du har væsentlig projektledererfaring og er i stand til at skabe overblik, motivation og fremdrift. Du behersker projektlederfagets gængse metoder og værktøjer. Banedanmarks implementering af projekt- og projektstyringsmodel er inspireret af Prince2. Ud over fremdriftsorienteret projektledelse forventer vi også, at du kan bidrage fagligt til projekternes substans og er god til at definere scope for komplekse problemstillinger.

Faglig og personlig profil
Vi forestiller os, at du har relevant uddannelse, f.eks. ingeniør eller lignende og praktisk erfaring inden for discipliner som forretningsudvikling, projektledelse, digitalisering, procesdesign og datadreven analyse. Viden om jernbanevirksomhed er en fordel, men ikke et krav. Vi ser fordele i at bruge erfaringer fra andre brancher, f.eks. logistik, forsyning, digitale tjenester eller andet. Herudover har du forståelse for digitale muligheder og evner at sætte teknisk betonede problemstillinger ind i en forretningsmæssige sammenhæng.

Som person er du udadvendt og kan kommunikere i både tale og skrift med ledelse og en bred vifte af faglige profiler. Du evner at skrive det skarpe og forståelige notat om komplicerede ting. Du sagsbehandler stringent og lever op til de ufravigelige krav om god forvaltningsskik, som gør sig gældende for en myndighed som Banedanmark.

Du skal opsøge informationer i hele organisationen og samarbejde på tværs, så gennemslagskraft er afgørende for at kunne varetage stillingen. Derudover er du vedholdende og kan agere professionelt og serviceminded i en travl hverdag.

Løn
Du ansættes i forhold til gældende AC-overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.

Ansøgning og kontakt  
Vil du vide mere, så kontakt sektionschef for Forretningsudvikling Flemming Højskov Andersen. Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.  

For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.