The job Projektleder til flyttesporet has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Projektleder til flyttesporet, Programmet for Fremtidens SUH, Sjællands Universitetshospital

Projektleder til Programmet for Fremtidens SUH, Sjællands Universitetshospital
Vil du være med til at udvikle Danmarks nye universitetshospital og sikre en god indflytning i det nye Sjællands Unversitetshospital?

Vi søger en medarbejder med sans for detaljer, kompetence til at facilitere udviklingsprojekter og erfaring med store flytteprojekter til at indgå i planlægningen af det nye universitetshospital i Køge, der bygges færdig frem mod 2024. Stillingen er en del af den oprustning, vi i øjeblikket laver for at sikre en god og sikker indflytning i det nye byggeri.

Baggrund
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan.

Hospitalet har siden 2016 været en organisatorisk enhed med matriklerne Roskilde og Køge. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I en tid med høje og berettigede forventninger til sundhedsvæsenet, men også nye teknologiske muligheder, ønsker Sjællands Universitetshospital at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Det nye hospital skal drives efter en række principper, der ændrer markant på den måde hospitalerne fungerer på i dag. Bl.a. er lokaler og udstyr standardiserede i så vidt omfang som muligt. Det sikrer, at der kan arbejdes fleksibelt om patienten, på tværs af afdelingsskel, og med optimal udnyttelse af hospitalets kapacitet.

Fremtidens SUH bringer nye teknologiske, bygningsmæssige og logistiske rammer med sig, der kan skabe de rette betingelser for mere sammenhængende og effektive forløb for patienten. Derfor bliver indflytningen i det nye hospital en anledning til at nytænke patientforløb og fremtidens arbejdsgange med patienten i centrum.

Jobbet
Opgaverne med at drive nødvendige organisatoriske forandringer, samt planlægge og koordinere den praktiske indflytning frem mod 2024 er forankret i Programmet for Fremtidens SUH. Du bliver en del af programsekretariatet.

Programsekretariatet har til opgave at drive de aktiviteter, der skal sikre, at de nye systemer og arbejdsgange implementeres med inddragelse af medarbejderne, og at indflytningen sker så gnidningsløst som muligt – både for patient og medarbejder.

Det indebærer, foruden forandringsopgaven, en stor selvstændig opgave med at koordinere den konkrete flytning og forberede afdelingerne på flytningen. Det er opgaver, som programsekretariatet leverer i samarbejde med alle dele af SUH og projektet bag byggeriet.

Arbejdsopgaver
Blandt dine hovedopgaver vil blive ansvaret for at drive flytteopgaven. Det indebærer blandt andet opgaven med at udvikle de ”flyttepakker” med redskaber til afdelingerne, som bliver centrale for at hver afdeling kan komme sikkert og nemt igennem flytningen.

Derudover vil en af dine primære opgaver være at koordinere selve flytningen, som vil ske af flere omgange. Det inkluderer fx planlægningen i samarbejde med afdelingsledelser, driftsafdeling og byggeri-projektet, samt udførelsen som skal ske under sikre forhold, til rette tid og så personalet er orienteret om alt relevant. Det gælder også det opfølgende arbejde efter flytningen.

Flytningen er en omfattende opgave, som du ikke vil skulle løfte alene, men snarere sikre er koordineret med alle relevante aktører.

Du vil få et tæt samarbejde med afdelingsledelser og flyttekoordinatorer på afdelingerne, og det er afgørende at du trives med mange forskellige faggrupper i rollen som både planlægger, facilitator og blæksprutte.

Endelig vil du som en del af programsekretariatet bidrage til den samlede styring af programmet og hjælpe med at løfte opgaver indenfor de andre spor i programmet ved behov. Du vil også få mulighed for at udarbejde beslutningsoplæg til blandt andre sygehusledelsen, programmets styregruppe mv.

Dine kvalifikationer
Du har en lang videregående uddannelse, fx samfundsvidenskabelig eller folkesundhedsvidenskab. Alternativt har du en sundhedsfaglig eller teknisk uddannelse og en relevant videreuddannelse inden for administration eller projektledelse.

Du har erfaring med store projekter og de basale projektledelsesværktøjer. Allerhelst har du været involveret i styringen af store flytteprojekter før – eller projekter af lignende kompleksitet og omfang.

Vi forventer, at du har et højt fagligt niveau og skarpe analytiske evner, der skal kunne håndtere høj kompleksitet. Derudover skal du have sans for detaljer og arbejde systematisk, så du kan sikre overblikket over flytteopgaven.

Du vil du indgå i et tæt samarbejde med afdelingsledelser, øvrige medarbejdere, sygehusledelsen og stabens enheder og skal derfor trives i et miljø, hvor samarbejde og dialog på tværs af faggrænser og med andre faggrupper er en naturlig del af arbejdet, og hvor der er mange bolde i luften.

Vi ser gerne, at du kender sundhedsvæsnet gennem fx arbejde i hospital, region, kommune, styrelse eller departement.

Hvad tilbyder vi
Du vil indgå i programsekretariatet, som er den lille kerne af dygtige medarbejdere, der vil styre programmet for Fremtidens SUH i hus. Sekretariatet er stadig i sin opstart, så du vil få mulighed for at præge både programmet, styringen og dine egne opgaver. Vi lægger stor vægt på en uformel og humoristisk atmosfære – samtidigt med at vi kommer effektivt ud over stepperne.

Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med store opgaver, men samtidigt være i løbende dialog med både dine kolleger og med personale fra hospitalets afdelinger. Der er således rig mulighed for at udvikle sig indenfor både programstyring, forandringsledelse, organisationsudvikling og meget mere.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst, med mulighed for tillæg i forhold til kvalifikationer og erfaring. Vi har flexordning.

Dit daglige arbejdssted er Sjællands Universitetshospital, Køge. Der vil derudover være mødeaktivitet i Roskilde.

Ansøgningsfrist den 24. november. Samtalerne finder sted i uge 48 og 49.

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2020 og er tidsbegrænset med ophør december 2025.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte chefkonsulent Maja Nyby Andersen på 9357 7597

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder