Skip to main content
The job Projektleder til byggepladskoordinering has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Projekt Universitetshospital Køge har brug for en stærk projektleder til byggepladskoordinering.

Kan du overskue store komplekse byggeprojekter, og er du tillidsvækkende og med faglig gennemslagskraft? Så er det måske dig vi søger …

Vi er godt i gang med projektet, og er på vej videre med udførelsesfasen for flere store selvstændige totalentrepriseprojekter. Vi har derfor brug for en kompetent person til at koordinere og styre sammenhængen samt grænsefladerne mellem de forskellige entreprenører, der arbejder på pladsen. Der skal være styr på de fælles byggepladsforanstaltninger, på sikkerheden, logistikken og adgangs- og pladsforhold.

Den du er
Du er målorienteret og kan arbejde selvstændigt. Som person er du udadvendt, god til at skabe relationer og du formår at skabe resultater gennem samarbejde. Du ser samarbejde med mange interessenter som en styrke for projektet, og du formår at lytte og fastholde de overordnede linjer for projektet, så de fastlagte leverancer kommer i mål.

Som person er du åben, troværdig og stærk i din kommunikation. Engagement, kreativitet og handlekraft er nogle af dine styrker, og du har masser af godt humør selv, når der er modvind. Du trives i et dynamisk og komplekst miljø, hvor du evner at være løsningsorienteret samtidig med, at du fastholder projektets fokus.

Projektstyringen tager udgangspunkt i klassiske værktøjer som dialog og samarbejde, planlægning, rapportering, risikohåndtering, kvalitetsstyring og håndtering af interessenter; alle discipliner hvor vi forventer, du er kompetent.

Din opgave
Som projektleder skal du sikre sammenhængskraften mellem flere igangværende byggepladser.

Dit primære fokus skal være at sikre, at alle entreprenører har lige adgang til fælles byggepladsarealer og -veje samt de respektive byggepladser, og samtidig kan arbejde på egne byggerier uden umiddelbar påvirkning fra andre entreprenørers side. Meget arbejde vil ske i møder og koordinering med repræsentanter fra totalentreprenører, rådgivere, kollegaer, brugere og beslutningstagere fra alle enheder i regionen. Her skal du kunne sætte din faglighed i spil for at sikre, at byggepladsens forskellige entreprenører får aftalte og rimelige arbejdsvilkår med respekt for hospitalets drift. Du vil skulle koordinere dine opgaver med en udpeget arbejdsmiljøkoordinator på de enkelte byggepladser og bistå med, at bygherren har et samlet overblik over byggeplads- og arbejdsmiljøforhold.

Du vil også kunne få andre opgaver inden for f.eks. tilsyn med konstruktioner alt efter dine kvalifikationer og kompetencer.

Dine kompetencer
Du har en generel bred byggeteknisk viden, og særligt erfaring som byggepladskoordinator; dette gerne suppleret med konstruktionsmæssige kompetencer indenfor hospitalsbyggeri eller andre komplekse byggerier. Din erfaring sætter dig i stand til at gennemskue konsekvenserne af de løsningsforslag, totalentreprenør eller rådgivere fremlægger, og til at indgå i en konstruktiv dialog herom.

Som den ideelle kandidat har du relevant uddannelse som ingeniør, konstruktør eller lignende suppleret med projektlederuddannelse. Du har erfaring fra store komplekse byggerier. Desuden lægger vi vægt på, at du har særlige kompetencer især inden for flere af nedenstående områder:

 • Dokumenteret erfaring med byggeriets styringsdiscipliner, herunder særligt byggeledelse, koordinering af projekter, samt økonomi-, tid- og risikostyring
 • Byggepladserfaring som tilsynsførende eller byggeleder. Det vil være en fordel, hvis du har uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator
 • Lyst til at skabe et operationelt og løsningsorienteret samarbejde om at skabe en byggepladskultur, vi kan være stolte af
 • En god indsigt i arbejdsmiljøregler og byggepladsforhold
 • Analytisk og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsning
 • Erfaring med styring af logistikflows på en byggeplads
 • Har skabt positive resultater gennem samarbejde med byggeriets aktører, og er i stand til at navigere i et farvand med modsatrettede interesser
 • Organisatorisk forståelse og tæft
 • Erfaring med at identificere optimeringer, samarbejder, synergieffekter og opgaver, der går på tværs, så byggepladsen får en optimal drift
 • Konstruktionsmæssig erfaring fra komplekse byggerier.

Vi tilbyder
For den rette person vil der være mulighed for et særdeles spændende og udviklende job. Du får selvstændigt ansvar, faglige udfordringer og engagerede kolleger i et stærkt, ambitiøst, tværfagligt team. Det primære arbejdssted er det fælles projektkontor i Køge.

Løn og ansættelsesvilkår efter aftale og gældende overenskomst.

Er det dig, så skriv en begrundet ansøgning inkluderet CV og referencer, og send den til os.

Om projektet
Det eksisterende hospital udbygges til fremtidens store universitetshospital i Region Sjælland med ca. 800 senge. Hospitalet får ansvar for al specialiseret behandling i regionen. Det fremtidige hospital bliver ca. tre gange så stort som det eksisterende hospital (ca. 185.000 m2).

Universitetshospitalet forventes at stå færdigt i 2024 og indflytningen vil ske løbende. Forud sker en omfattende tilrettelæggelses- og planlægningsopgave og efterfølgende bygge- og implementeringsperiode. Centralt gennem hele processen foregår dialogen med patienter, personale, regionens tværgående afdelinger, totalentreprenør, rådgivere og leverandører.

Projektet er delt i to hovedspor med en ansvarlig projektchef for henholdsvis:

 • Byggeri og anlæg
 • Udstyr

Ansvaret for gennemførelse af det fysiske byggeri er forankret i byggeri og anlæg, og stillingen vil primært få reference til projektchefen for byggeri og anlæg.

Udstyrssporet står for planlægning af medicoteknisk udstyr, it (hardware), teknisk og løst inventar. Herudover indgår der i projektteamet tværgående områder, der varetager ansvar for henholdsvis økonomi- og risikostyring, brugerprocesser, innovation og kommunikation.

Ansøgningsfrist 23.04.2019.

Flere oplysninger om stillingen kan fås hos projektchef Jens Peter Nielsen, tlf. 9356 7613 eller projektdirektør Helle Gaub, tlf. 2496 9734. Læs mere om projektet på www.regionsjaelland.dk/koege2020

Tiltrædelse snarest muligt.

Ansættelsessamtaler i uge 19.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.