The job Projektleder og sagsbehandler til geospatial sektion i forsvaret has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Om os
Du bliver en del af Geospatial Sektion i Joint GEOMETOC Support Centre under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup. Geospatial Sektion har ansvaret for, at yde støtte til Forsvarets brugere, primært i form af geospatiale informationer til planlægning og gennemførelse af øvelser og operationer. Sektionen er desuden ansvarlig for udvikling, anskaffelse, implementering og drift af Forsvarets geospatiale kapaciteter, som først og fremmest omfatter geospatiale produkter samt distributionssystemer, hardware og software.

Du vil indgå i et dedikeret team med baggrunde fra det militære og civile. I vores sektion vil du komme bredt rundt i Forsvaret, og få muligheden for at arbejde tæt sammen med kollegaer fra Forsvarets Kortelement i Korsør, de Geospatiale Kompetencecentre ved myndighederne, Forsvarets operative enheder samt med vores nationale og internationale samarbejdspartnere.

I afdelingen får du en leder, som lægger vægt på ”frihed under ansvar”, tillid og selvstændighed i opgaveløsningen. Der er en åben og uformel stemning med højt fokus på faglighed, udvikling og vidensdeling.

Om stillingen
Geospatial Sektion er en del af Joint GEOMETOC Support Centre, som er ansvarlig for geospatial, meteorologisk og oceanografisk støtte til hele Forsvarsministeriet ressortområde.

Sektionens primære opgave er, at sikre Forsvarets operative enheders adgang til geospatiale produkter, og at den nødvendige geospatiale infrastruktur er til stede. Sektionen er desuden ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Forsvarets GIS licenser og software.

Som vores nye medarbejder vil du:
• Medvirke til integration af geospatiale informationer i Forsvarets IT systemer og øvrige kapaciteter.
• Lede eller deltage i geospatiale projekter, samt deltage i relevante anskaffelsesprojekter i FMI.
• Bidrage til sektionens øvrige opgaveløsning.

Du kan forvente rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i nationale og internationale samarbejder. Afhængigt af dine opgaver, kan du forvente mellem 10 og 20 rejsedage årligt – i opstartsperioden kan ekstra rejseaktivitet dog forekomme, idet du skal forvente at deltage på kursusaktivitet i udlandet (ca. 15 kursusdage inden for en 2-årig periode).

”Du vil indgå i en sektion med en alsidig opgaveportefølje, hvor opgaverne i høj grad løses i tæt samarbejde med kollegerne i FMI og i resten af Forsvaret. Du vil i stillingen blive betroet et betragteligt ansvar, ligesom du vil opleve stor frihed i forhold arbejdstider og opgaveløsning.”, fortæller din kommende leder, Max Søborg Thomsen.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse inden for geoinformatik eller lignende. Vi ser gerne, at du har erfaring inden for området og at du har kendskab til IT teknologi, evt. inden for webteknologi og IT infrastruktur - og meget gerne projektledererfaring. Alternativt er du M321 Kaptajn/Kaptajnløjtnant og har arbejdet med geospatiale produkter og/eller har en anden relevant baggrund.

”Vores job kræver i stor grad selvstændighed i opgaveløsningen, men samtidig lysten til at drive udviklingen inden for et område, som er komplekst og omfatter involvering af mange aktører.”, fortæller din kommende leder, Max Søborg Thomsen.

Vi søger en kollega, som:
• I udpræget grad er velformuleret, udviklings- og resultatorienteret.
• Kan arbejde analytisk, struktureret og kan overskue komplekse problemstillinger.
• Kan arbejde med geoinformatik/GIS på en projektorienteret måde.
• Kan repræsentere FMI i nationale og internationale projekter og samarbejder.
• Kan og har lysten til at arbejde i en stor politisk organisation.
• Kan kommunikere på engelsk både i skrift og tale, idet en stor del af sektionens arbejde relaterer sig til samarbejde med internationale samarbejdspartnere.

Hvis du kan se dig selv som vores nye kollega, så ser vi frem til at modtage din motiverede ansøgning.

Ansættelsesvilkår
Som civil:
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat under Forsvarets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef, orlogskaptajn Max Søborg Thomsen på +45 25 44 73 82.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personelstyrelse, HR-konsulent Diana Chabert på + 45 3266 5136

Ansøgningsfristen er 16. april 2023, men vi forventer at afholde løbende samtaler.

Stillingen er ledig med tiltrædelse snarest muligt, så hvis stillingen har fanget din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbeviser via linket "Ansøg".

Dit arbejdssted er Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.