The job Projektleder has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Projektleder til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, København

Har du et godt kendskab til alle byggeriets faser og dokumenteret erfaring i styring og ledelse af større komplekse byggeprojekter herunder gerne erfaring med restaurering af fredede bygninger og anlæg? Så kan det være dig, vi søger som vores nye projektleder i Projektafdelingens Projektsektion Øst med kontor på Kastellet i København.

Om os
Stillingen er placeret i Projektsektion Øst, der sammen med Projektsektion Vest udgør Projektafdelingen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Projektafdelingen består af 40 projektledere, der gennemfører alle bygge- og anlægsprojekter indenfor Forsvarsministeriets myndighedsområde i hele Danmark.

Projekterne omfatter nybyggeri og anlæg, tilbygning og ombygning af alt fra kontorfaciliteter, værksteder, garager, depoter og skydesimulatorer til flyhangarer og havnekajer, afhængigt af behov og prioriteringer hos kunderne.

Projektsektion Øst er endvidere kompetencecenter for forsvarets fredede bygninger og anlæg og forestår således, udover bygge- og anlægsprojekter, vedligeholds-, restaurerings- og moderniseringsprojekter på forsvarets fredede bygninger og anlæg.

I Projektsektion Øst er vi i dag 17 projektledere med en bred byggefaglig erfaring og uddannelsesmæssig baggrund primært bestående af arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører.

I Projektafdelingen vægter vi et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, og med frihed under ansvar, hvor du selv er med til at præge din hverdag.

Om stillingen
Som projektleder kommer du til at indgå i et projektteam, der skal forestå gennemførelsen af restaurering og nybygning på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget.

Lakajgårdsanlægget er en del af en bygningsmasse der tilhører Frederiksberg Slot. Projektet omfatter en gennemgribende restaurering af det fredede anlæg samt opførelse af en ny bygning til bad- og omklædningsfaciliteter. Teamet kommer til at bestå af to projektledere, hvor du fagligt kommer til at referere til projektets nuværende projektleder.

For nuværende er totalrådgiverydelsen i udbud.

Opgaverne løses selvstændigt eller i samarbejde med en kollega i teamet, øvrige enheder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, ind - og eksterne interessenter samt eksterne rådgivere. Derfor kræver det gode samarbejds- og kommunikationsevner at bestride stillingen.

Projektlederen vil deltage i hele projektforløbet fra udbud, projektering, myndighedsbehandling, udbud af entreprisearbejder, udførelse og ibrugtagning.

Om dig
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør eller en anden relevant uddannelse, gerne med en IPMA-certificering eller anden dokumenteret projektledelseserfaring fra bygherrevirksomhed, entreprenør, rådgivende arkitekt- eller ingeniørfirma.

Vi ser gerne, at du har dokumenteret erfaring med styring af større, komplekse byggeprojekter, herunder risikostyring samt styring af tid, økonomi og kvalitet inden for de aftalte rammer. Derudover må du også gerne have erfaring med aftaleforhold, udbud og byggejura, samt forståelse for og kendskab til de regler, vilkår og processer, der gælder inden for statslig byggevirksomhed.

Du tager naturligt ledelsen og ejerskabet for dine projekter, har gennemslagskraft, beslutningsevne og gode sociale kompetencer. Du er som person struktureret, ansvarsbevist og følger opgaverne til dørs.

Vi lægger vægt på gode samarbejds- og kommunikationsevner, evnen til planlægning og prioritering af opgaver. Vi forventer, at du kan skabe resultater med kvalitet i overensstemmelse med fastsatte mål. Du er helhedsorienteret og arbejder og tænker på tværs af organisationen

Du skal have gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk, og er stærk i anvendelsen af IT systemer.

Du er udadvendt og begår dig godt med andre mennesker på alle niveauer, og er serviceminded og vant til at arbejde selvstændigt. Du er robust og har evnen til at håndtere pres og bevare overblikket i stressede perioder.

Restaureringskompetencer og erfaring med fredede eller bevaringsværdige ejendomme er en fordel.

Ansættelsesvilkår
Er du uddannet ingeniør, arkitekt eller har en tilsvarende relevant akademisk uddannelse, bliver du ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Til ansættelsen er knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Er du uddannet bygningskonstruktør, bliver du ansat og aflønnet i henhold til aftale mellem Finansministeriet og Konstruktørforeningen. Til ansættelsen er knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 16,5 %.

Der vil, alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, være mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsarkitekt og chef for Projektsektion Øst Irene Margrethe Knuth på telefon 3034 0670 og e-mail: FES-CHPSO@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Toke Rasmussen på telefon 3266 5991.

Ansøgningsfristen er den 24. november 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder