Skip to main content
The job Projekteringsleder til broprojekter på jernbanen has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du være med til at gøre jernbanen klar til elektrificering? 
De kommende år forbereder Banedanmark banestrækningen mellem Fredericia og Lindholm til elektrificering. Opgaven er kompleks og omfatter standardiserede såvel som skræddersyede løsninger, som skal løses i højt tempo. Vi søger en projekteringsleder til at supplere vores team til at løse denne opgave.  

Du indgår i sektionen Broer Vest, der er en del af Anlægsdivision, Banedanmarks byggeherreorganisation, som årligt kører en portefølje på omkring 250 projekter og omsætter for over fem mia. kr. For os er succes, når vi leverer vores projekter som lovet.  

Dit ansættelsessted vil være på vores kontor i Fredericia. 

Jernbanen fra Fredericia til Lindholm skal gøres klar til elektrificering 
De forberedende arbejder til elektrificeringen består af en lang række opgaver, der både omfatter udskiftning af eksisterende broer, ombygning af eksisterende veje, anlæg af erstatningsveje, hævning af brodæk eller sporsænkninger, rydning, potentialudligning samt arealerhvervelse. Der er også opgaver omkring geoteknik og afvanding. Samlet set ligger budgettet for de forberedende arbejder til elektrificeringen mellem Fredericia og Lindholm på 1,5-2 mia. kr. frem mod 2024. Du kan læse mere om hele elektrificeringsprojektet her.

Som bygherre udbyder, leder og styrer vi vores rådgivere og entreprenører gennem både hoved- og totalentrepriser. Opgaverne har også grænseflader til blandt andet signalprogrammet, hastighedsopgraderinger, sporfornyelsesprojekter og driftsorganisationen. Derfor er arbejdsdagen også præget af et tæt samarbejde med andre områder i Banedanmark. Vi bruger 3D-modeller ved projektering, udførelse samt aflevering. 

Herudover er der andre typer anlægs- og fornyelsesprojekter, for eksempel inden for fornyelse og nyanlæg af broer, dæmninger, støttemure og perroner i Jylland og på Fyn. Broprojekterne kan også omfatte udskiftning, hovedistandsættelse, reparation eller nedlæggelse af broer.  

Høje tekniske kompetencer inden for anlæg og konstruktioner 
Du har en baggrund som anlægs- eller konstruktionsingeniør, og du har erfaring med teknisk projektledelse af større anlægs- og konstruktionsprojekter, udbudsprocesser, grænsefladekoordinering, projektopfølgning samt projektgranskning. Det er endvidere en klar fordel, hvis du har kompetencer inden for ledningshåndtering.  

Din kerneopgave er at lede og styre vores rådgivere, herunder også gennemføre rådgiver- og entreprenørudbud samt varetage Banedanmarks bygherreinteresser. Du sikrer, at der projekteres på det korrekte grundlag, og du sørger for at rådgivernes leverancer lever op til vores krav, og det vi har aftalt. Du refererer typisk til en projektleder, som har det samlede ansvar for projektet. 

Det er vigtigt, at du har høje tekniske kompetencer, tværfaglig forståelse og arbejder godt selvstændigt. Samtidig har du gode samarbejdsevner, da der er fokus på, at vi samlet leverer de forventede resultater. Du trives med at håndtere flere sideløbende opgaver, er god til at planlægge og går forrest for at løse problemer. Dine kommunikationsevner er gode såvel skriftligt som mundtligt.  

Alt i alt har du lyst til at arbejde for en velfungerende jernbane.  

Løn 
Du ansættes i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.  

Ansøgning og kontakt 
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt anlægschef for Broer Vest, Tom Serup Andersen. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende så send din ansøgning og CV hurtigst muligt. 

For at søge stillingen klikker du på linket "Ansøg” og følger instruktionerne. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.