The job Programleder til implementering af Sund Planlægning has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Er du dygtig til mennesker? Kan du skabe overblik og lave en plan, som du er i stand til at afvige? Vi leder efter dig, som ønsker og har styrken til at gøre en forskel med implementering af en ny måde at koble patienternes behov og medarbejdernes ønsker til eget arbejde. Vi glæder os til at møde dig!  
 
Opgaven 
Sund planlægning er en af regionens fokusområder og handler om at bevæge os fra en regeldrevet til patientorienteret vagtplanlægning. Det er ikke nogen nem opgave. Vi vil både have en vagtplanlægning, som tager udgangspunkt i patienternes forløb. Vi vil give medarbejderne indflydelse på egen tid, og vi vil sikre en god planlægning på tværs af faggrupper og afdelinger. Derfor leder vi efter dig, der har store organisatoriske muskler!
 
Du vil blive ansvarlig for at:  

  • sætte retningen for sund planlægning i sammenhæng med regionens øvrige fokusområder (fx værdibaseret styring og overholdelse af de nationale kvalitetsmål)
  • indsamle ideer og tanker og oversætte disse til indsatser, der understøtter såvel brugere som organisationen som helhed  
  • porteføljestyring inden for det samlede program, herunder programstyre en række sund planlægning projekter på hospitaler og virksomheder  
  • være sparringspartner i forhold til projekter under programmet  
  • styre, tilrettelægge og facilitere udviklingsopgaver fra ide over planlægning og til eksekvering  
  • indgå i alle aspekter af udviklingsarbejder (idegenerering, analyse, design, udvikling og test) i tæt samarbejde med brugere og leverandører  
  • understøtte projekternes forankring, monitorere status, output og effekter bl.a. med henblik på erfaringsopsamling på tværs  
  • sikre relevant videndeling og koordinere kommunikation om Sund Planlægning.’  

Du kan læse mere om Sund Planlægning: https://www.regionh.dk/sundplanlaegning/Sider/default.aspx  
 
Vi forventer af dig 
Du har teoretisk uddannelse på kandidatniveau. Erfaring med programledelse og projektledelse i en politisk organisation vil være en fordel, men er ikke et krav. Vi forventer, at du har en faciliterende tilgang til projekt- og programledelse, og du ikke er bange for at dele ud af din viden. Du evner at være både struktureret og have overblik, når du arbejder med udviklingen og implementeringen af bl.a. nye processer og nye planlægningsmodeller. Du evner at finde løsninger på tværs af organisationen, og du har gode samarbejdsevner og gehør for, hvordan dine solide programlederkompetencer bedst gør en forskel. Samtidig skal du have et stærkt blik for datas anvendelse i en række vagtplanlægningssammenhænge.  
 
Yderligere oplysninger 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Anne-Mette Termansen på telefon 2399 7192 eller mail: anne-mette.bang.termansen.01@regionh.dk.   
Center for HR
 
Center for HR er en del af Danmarks største sundhedsorganisation med 44.000 ansatte, hvor ca. 70 pct. er sundhedspersonale fordelt på syv hospitaler. Vi leverer uddannelse og kompetenceudvikling, ledelses- og organisationsudvikling, og vi yder rådgivning og service inden for løn, personalejura, personalepolitik og arbejdsmiljø.
 
I Center for HR dyrker vi nysgerrighed og læring. Her får du mulighed for at udvikle dig i en retning, der gør dig til medskaber af fremtidens sundhedsvæsen. Du vil opleve en arbejdsplads, hvor vi forventer – og giver plads til – at du selv tager ansvar og initiativ. Vi vil styrke lederskabet i den enkelte, fordi vi tror på, det skaber faglig og personlig energi og bedre resultater.  
 
Organisation og Ledelse 
Ledelse og Forandring er en sektion i Organisation og Ledelse. Her vil du møde 28 dedikerede kolleger. Vi hjælper med hjerner, hjerter og hænder regionens hospitaler og virksomheder med at realisere deres strategiske ambitioner. Vi gør os fortjent til at være den foretrukne samarbejdspartner ved at have et højt fagligt niveau og ved at balancere aktiv lytning med at udfordre ”vi-plejer-at…” musklen. Vi er dybt fokuserede på at skabe mærkbare, positive resultater i tæt samspil med de ledere og medarbejdere, der skal have hverdagen til at fungere optimalt for færre midler.  
 
Ansættelsesforhold 
Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i gældende overenskomst med mulighed for forhandling af eventuelle tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer.  
 
Chefkonsulentstillingen er på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.
 
Arbejdssted er Gentofte Hospital, Kildesgårdsvej 28, 2900 Hellerup.  
 
Ansøgningsfrist 
Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis senest den 10. juni 2019.  
 
Vi forventer at holde samtaler i to runder, og der vil være en opgave, du skal løse, hvis du kommer med i den afsluttende runde. Samtaler holdes løbende i uge 25 og 26.
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning gennem vores online rekrutteringssystem.  

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder