The job Processtærk medarbejder til tilsyn med informationssikkerheden has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Er du vores nye kollega i Center for Cybersikkerheds tilsynsteam? Vi søger en medarbejder, der vil være med til at sikre informationssikkerheden på Forsvarsministeriets område. For den rette medarbejder kan der blive tale om en special- eller chefkonsulentstilling.  
 
Stillingen indgår i afdelingen Policy, hvor du sammen med centerets tilsynskoordinator skal sikre planlægning, gennemførelse og afrapportering af tilsyn med informationssikkerheden på Forsvarsministeriets område. Du vil indgå i et stærkt, tværgående tilsynsteam i centeret med fagspecialister på forskellige områder inden for informationssikkerhed, og medarbejdere med kendskab til Forsvaret. Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor du aldrig er alene om din interesse for informationssikkerhed, og hvor du vil blive udfordret fagligt.  
 
Du får udfordringer og plads til at udvikle dig  
Du vil bistå tilsynskoordinator med udarbejdelse af årlige tilsynsplaner og kontrolmål for tilsyn, samt gennemføre kvartals- og årsrapportering til Forsvarsministeriets departement.   
 
Derudover vil du skulle planlægge, deltage i og følge op på tilsyn med:  

  • Styring af informationssikkerheden i henhold til ISO/IEC 27001 ved Forsvarsministeriets styrelser.  
  • Koncernens myndigheders efterlevelse af krav til informationssikkerheden i øvrigt i henhold til de militære sikkerhedsbestemmelser. 
  • Statslige myndigheders efterlevelse af Justitsministeriets sikkerhedscirkulære, hvad angår myndighedernes anvendelse af sikkerhedsgodkendte elektroniske informationssystemer.    

Tilsynsmetoderne spænder bredt fra gennemgang af selvevalueringer til tilsynsmøder, eftersyn af informationssikkerheden og sårbarhedsanalyser på systemniveau. Tilsynsteamets medarbejdere indgår i tilsynene afhængigt af de enkelte medarbejderes kompetencer - det gælder også dig.   
 
Du vil få et alsidigt arbejde med et dialogbaseret, rådgivende tilsyn, hvor du kommer bredt ud og samarbejde med navnligt myndighederne på Forsvarsministeriets område. Afhængig af dine kvalifikationer, vil du også kunne indgå i samarbejde med forskellige aktører nationalt inden for informationssikkerhed, herunder i tilsynsfora og projekter med snitflader til tilsynet.  
 
Vi lægger stor vægt på, at du udvikler dig, og vi tilbyder derfor gode muligheder for efteruddannelse, herunder certificeringer inden for informationssikkerhed.   
 
Arbejdsstedet er i København Ø.  
 
Opgaverne medfører i mindre omfang rejseaktivitet primært nationalt. 
 
Du og din baggrund er vigtig  
Vi lægger større vægt på, hvad du kan, end din uddannelsesmæssige baggrund. Du er måske revisor, jurist, datalog eller master i it, og har specialiseret dig eller efteruddannet dig inden for informationssikkerhed. Måske har du en helt anden baggrund, men flere års erhvervserfaring med tilsyn inden for informationssikkerhed eller på andre tilsynsområder.  
 
Vi kræver til gengæld, at du:  

  • Har solide evner til at planlægge og processtyre.  
  • Har særdeles gode samarbejds- og kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt.  
  • Er kvalitetsbevidst med et stærkt blik for detaljen.  

Det vil være en fordel, hvis du har erhvervserfaring inden for informationssikkerhed, gerne med viden om,eller praktisk erfaring med, informationssikkerhedsledelse og risikostyring i henhold til internationale standarder på området.
Som person skal du kunne svare ja til, at du er udadvendt, selvstændig og initiativrig, ivrig efter at dele viden med dine kollegaer og nysgerrig efter at lære.  
 
Din nye arbejdsplads    
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet eller af relevans for den nationale cybersikkerhed, og som har betydning for Danmark og danske interesser. FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed.   
 
FE’s Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.  
 
Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer  
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler.  
 
Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.   
 
Sådan søger du stillingen  
Du skal sende din ansøgning og CV eller LinkedIn profil senest den 13. marts 2019. Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 12 og 13 og stiler mod en ansættelse fra 1. juni 2019.   
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Du er velkommen til at kontakte den lokale HR partner på 3332 5566, lokal 2224, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.   
 
Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder