Skip to main content
The job Procesanalytiker til Robotics has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Procesanalytiker til Robotics i Forsvarsministeriet - Koncern IT
Har du interesse for Robot Process Automation (RPA), og har kendskab til og evner indenfor procesoptimering samt kan lide at være brobygger og kommunikationsled mellem forskellige faggrupper. Så er du måske en af de tre procesanalytikere, som vi søger til vores Robotic Operational Center (ROC) i Forsvaret.

Om os
Koncern IT er ansvarlig for at udvikle, drive og vedligeholde forsvarets it, og har fokus på digital understøttelse af Forsvarsministeriets koncern. Organisationen tæller omkring 300 medarbejdere (ca. 1/3 militære og 2/3 civile), og er dermed blandt de største IT-organisationer i den offentlige sektor. 

Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem it.

Koncern IT er ved at opbygge et centralt Robotics Operational Center (ROC), der i samarbejde med koncernens styrelser skal automatisere en lang række processer i de kommende år via Robot Process Automation (RPA). ROC vil indledningsvist komme til at bestå af omkring 10-12 medarbejdere. ROC’et er under opstart, og derfor vil du få en række nye kollegaer, som vi er i gang med at ansætte. I skal sammen skabe et Robotic Operational Center, som har en positiv og proaktiv tilgang til at levere løsninger i tæt samarbejde med de interne kunder i Forsvaret. Vi forventer på sigt, at Robotic Operational Center også kommer til at levere løsninger, hvor AI indgår.

Koncern IT har i samarbejde med forretningen implementeret de første automatiserede processer, og nu ønsker vi at udvide scope, så flere forretningsenheder/styrelser kan få nytte af automatisering. Metoden til automatisering er afprøvet og baseret på elementer fra agilitet, Lean Six Sigma og foregår i sprints i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets styrelser.

Om stillingen
Som procesanalytiker i den nyetablerede Robotics-sektion kommer du til at arbejde på tværs af hele Koncernen i tæt samarbejde med en Robot programør/konfiguratør fra ROC’et og den forretning, som skal automasere i sprintet. Du vil her være den, som indgår i tæt dialog med forretningen og som kortlægger den enkelte proces helt ned i den mindste detalje i tæt samarbejde med forretningen. 

Har du kendskab til procesoptimeringsmetoder som Lean og Six Sigma er det et plus. Du er grundig og kan lide at arbejde i teams og tage ansvar for at leverancerne kommer i hus. Dine tætteste samarbejdspartnere vil være din makker i form af en RPA konfiguratør, forretningen, som skal automatisere og den Scrum master, der leder sprintet. 

Ud over at udføre procesarbejde, vil du også indgå i indledende dialog med forretningsenheder, der ønsker at automatisere, hvilket vil ske sammen med kollegaer fra ROC’et. Du vil også indgå i et fagligt netværk til gensidig sparring på tværs af forsvaret med konfiguratører og procesanalytikere. 

Stillingen refererer til chefen for Robotics Operational Center.

Du får ansvaret for at:

  • Indgå i tæt samarbejde med dine kollegaer i ROCét og indgå i et dynamisk og proaktivt samarbejde med forretningen.
  • Udarbejde proces definitions dokumenter, som fungerer som RPA konfiguratøren kravspecifikation, hvilket udarbejdes i tæt samarbejde med forretningen.
  • Forberede testen af den automatisering du indgår i og guider forretningen i selve udførelsen af testen.
  • Være sparringspartner til andre procesanalytikere indenfor egen styrelse og på tværs af styrelser.

Om dig
Din uddannelsesbaggrund kan være mangeartet - det vigtigste er, at du brænder for at arbejde med processer. Du har måske allerede erfaring med robotteknologi – gerne Blue Prism. 

Du er nysgerrig, grundig og kan lide at arbejde selvstændigt og koncentreret med at kortlægge og dokumentere processer. Du kan også lide at indgå i et team med en RPA konfiguratør, en forretning samt en Scrum master, som sammen lykkes med at levere løsninger i sprints. 

Hvis du er militæransat, er du enten M321 eller en erfaren M231, og det vil være en fordel, hvis du har arbejdet med robotteknologi og processer før. 

Du er omgængelig, positiv og har lyst til at være med til at indgå i et Robotics Operational Center.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du er militæransat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Digitaliseringschefen Tano Nordgaard Jakobsen på telefon 2294 4536 . 

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen på telefon 3266 5991 eller fps-ba-bs202@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 7. april 2019.

Vi forventer at holde samtaler i uge 15 eller 17. Samtaler vil evt. blive holdt løbende.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI)
KAKI er en division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). KAKI driver, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver, vedligeholder og udvikler KAKI koncernens SAP-applikation DeMars. KAKI forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring, kapacitetsforvaltning samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.