The job Praktikanter til NCC, Beton & Anlæg, Civil Engineering, Efterår 2020 has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Er du ingeniør- eller konstruktørstuderende, og har du lyst til at løse komplekse anlægsopgaver hvor faglige kvalifikationer, samarbejdsevner og gennemslagskraft skal gå op i en højere enhed?

Byg fremtiden hos os.

”Jeg fik en varm velkomst, og mine kolleger er super hjælpsomme. De vil gerne lære fra sig, og de vil hellere end gerne inddrage mig i møder og samtaler. Her er ingen dumme spørgsmål, og du kan være med til stort set alt. Det, synes jeg, er megafedt,” fortæller 28-årige Mikkel, der er konstruktørstuderende og praktikant hos NCC.

Bliv en vigtig del af vores spændende projekter

I NCC Civil Engineering udfører vi komplekse anlægs- og infrastrukturprojekter, bl.a. betonbygværker, som pumpestationer, spildevandsbassiner, drikkevandsbeholdere, samt ledningsarbejder, tunnelering og byggegruber. Som praktikant kommer du til at assistere med planlægning og styring af egenproduktion og fagentreprenører. Du skal koordinere indkøb af leverancer og efterfølgende udførelse. Du skal styre og følge op på tid, kvalitet og økonomi, så vi når i mål med projektet og får en tilfreds bygherre. Til efteråret 2020 søger vi 3-4 praktikanter, blandt andet til følgende projekter.

HILLERØD HOSPITAL

Region Hovedstadens hospitalsplan sammenlægger de to hospitaler i Nordsjælland til et nyt moderne akuthospital, der placeres som en integreret del af erhvervs- og boligområdet Favrholm ved Overdrevsvejen syd for Hillerød by. Det nye hospital kommer til at rumme ca. 20 kliniske funktioner og kommer til at dække flere end 325.000 borgere, der før fordelte sig på hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Hospitalet får ca. et etageareal på 118.000 m2. Hospitalet bygges med en fælles akutmodtagelse. Smuk arkitektur og funktionel organisering af funktioner skal tilbyde patienter, pårørende og medarbejdere rammer, som sætter nye standarder inden for såvel behandling som uddannelse og forskning. Hospitalet samler alle funktioner i én organisk bygning, som bliver formet som en firkløver. I alle aspekter af byggeriet indtænkes bæredygtighed og moderne løsninger for fx energiforbrug, køling, affalds- og spildevandshåndtering samt håndtering af regnvand på grunden i vandløb og vandhuller. Byggeriet lægger op til et tæt samspil med den eksisterende natur og vegetation.

KRONLØBSØEN

Kronløbsøen bliver skabt som en nyetableret og attraktivt beliggende ø i Indre Nordhavn, hvor øen etableres i Kronløbsbassinet mellem Sundmolen og Århusgadekvarteret. Øen kommer til at bestå af 233 boliger opført i et seks-etagers byggeri formet som en karré med seks bygningskroppe rundt om et gårdrum. Under byggeriet – altså under vandet i havnebassinet, vil der være en parkeringskælder med plads til 1100 biler. 

ÅLEBÆKKEN

Etablering af nye bassiner og renovering af eksisterende bassiner ved det nedlagte Ålebækken i Virum. Arbejderne ved renseanlægget omfatter blandt andet rydning af området med mellemdepoter for senere indbygning i færdigt terræn, fjernelse af forurenet jord, miljøsanering og nedrivning af bygninger, anlægs- og rørarbejder samt opbygning af nye overløbstanke – herunder spuns, støbning af bundplade, opsætning af vægge og låg.

Vi garanterer, at du får et udbytterigt og udfordrende praktikforløb. Du bliver udfordret på din evne til at træffe de rigtige beslutninger i en travl hverdag og samtidig se fremad og løse problemerne inden arbejdet udføres i marken. Det er sjovt og spændende, og vi giver dig al den hjælp, du skal bruge.

I NCC Civil Engineering er vi helt fremme på den digitale udvikling. Vi bruger droner, tablets, 3D print, 3D og 4D modeller, og vi er med til at drive den digitale udvikling. Der er derfor rig mulighed for at vise, hvad du kan bruge de nyeste teknologier til.

Du bliver en del af holdet
Hos NCC arbejder vi i teams, og vi bidrager alle til at nå vores fælles mål. Som praktikant indgår du derfor som en vigtig del af teamet, og du arbejder tæt sammen med erfarne kolleger. Du bliver udfordret på din evne til at træffe de rigtige beslutninger i en travl hverdag og samtidig se fremad og løse problemerne inden arbejdet udføres i marken. Det er sjovt og spændende, og vi giver dig al den hjælp, du skal bruge.

Vi planlægger dit praktikforløb i fællesskab
Det er vigtigt for os, at din praktiktid hos os bliver både udfordrende og spændende, og vi lytter gerne til dine idéer og ønsker.

”NCC går meget op i at have praktikanter, og det kan man tydeligt mærke. Det er bare noget andet at komme ud og se tingene end at læse om dem i en bog – og det får jeg virkelig rig mulighed for her,” siger 21-årige Emilie, der er ingeniørstuderende og praktikant hos NCC.

Vil du prøve din viden af hos os?
Så send os din ansøgning med CV her. Vi holder løbende samtaler, så skynd dig.

Du søger praktikpladsen via www.ncc.dk/job. Her kan du også læse mere om, hvordan det er at være i praktik hos os, og se filmen med vores kolleger Esmar og Bue https://youtu.be/cS_o6aRp3t0.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Afdelingschef Tonny G. Sørensen på +45 21 26 57 49

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.