The job Praktikant til spændingsfeltet mellem compliance og IT has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Har du interesse for spændingsfeltet mellem compliance og IT, og vil du være med til at præge Energinets GRC-agenda (governance, risk og compliance) – med særlig fokus på cyber- og informationssikkerhedsområdet? Så søg ind som praktikant i foråret 2021. Dit praktikophold vil foregå på Energinets hovedkontor i Fredericia.

Hvem er vi?

Som praktikant hos Energinet bliver du en del af et uformelt miljø, som er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, tværgående samarbejde og fokus på faglig og personlig udvikling. Vores opgave er at sikre forsyningen af el og gas i Danmark, samtidig med at den grønne omstilling sker samfundsøkonomisk effektivt.

Hvad tilbyder vi?

Som praktikant i Bæredygtighed og Compliance (som er én af flere afdelinger i Koncernjura) vil du bl.a. få indsigt i og praktisk erfaring med:

 • Compliancearbejdet i en reguleret virksomhed – inden for områderne IT, GDPR og CSR
 • Samspillet med ekstern revision og tilsynsmyndigheder
 • Defense lines, internt kontrolmiljø og sammenhængen mellem risikostyring og interne kontroller
 • Gennemførelse af interne complianceundersøgelser (audits)
 • Afrapportering til den øverste ledelse.

Du vil især komme til at arbejde tæt sammen med vores IT Compliance Office, som er ansvarlig for at overvåge cyber- og informationssikkerhedsområdet i Energinet – med henblik på at sikre at koncernen opfylder og kan dokumentere sit ambitiøse modenhedsmål. Du vil bl.a. bistå med:

 • Udarbejdelse af spørgerammer for interne complianceundersøgelser
 • Udarbejdelse af årshjul for stikprøvekontrol
 • Udvikling af rapportskabeloner
 • Opfølgning på anmærkninger fra interne undersøgelser og eksterne tilsyn og revisioner
 • Vedligeholdelse af ledelsesdashboard
 • Betjening af Energinets nyetablerede GRC-udvalg
 • Diverse løbende opgørelser (fx kontrolrettidighed).

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du er studerende på cand.it, cand.merc.dat. eller lignende. Samtidig er du fagligt velfunderet, flittig og god til at samarbejde.