Salgs- og kalkulationsafdelingen
Her arbejder de kontinuerligt med vores kunder og hjælper dem i forbindelse med tilbud til bygherren. Vi prioriterer tætte samarbejder med vores kunder - det er vejen til optimale løsninger. Derfor inviterer vi vores kunder til effektive, værdiskabende partnerskaber. Nære samarbejder med gensidig respekt og dyb forståelse for hinandens forretninger og kompetencer øger kvaliteten af kundernes projekter. Vi vægter partnerskaber med gensidig, værdifuld viden om hinandens ønsker, udfordringer og muligheder – de er den direkte vej til optimale løsninger.

BIM afdelingen
I BIM afdelingen er de frontløbere med implementering af BIM i Spæncom - fra tilbud, over projektudviling til produktion. Der arbejdes f.eks. på simulering af tilbudssager med 3D, 4D, og 5D. De arbejder også med registrering og beregning af tilbudsprojekter og i den sammenhæng afklarer og præciserer de projektinformationerne med kunden og eksterne partnere. De bidrager dermed til en relation til vores samarbejdspartnere. Vi arbejder med BIM værktøjer, og derfor er medarbejderne en vigtig brik i forhold til at optimere arbejdsprocesserne med disse værktøjer, så vi sikre høj kvalitet og præcision i registreringen. Derudover medvirker de til yderligere udvikling af salgsværktøjer, så brugen af BIM øges og optimeres.

Projekteringsafdelingen
I projekteringsafdelingen arbejder de med optegning og modellering af betonelementer. Herudover skal de granske de indkomne projekter og opsøge nødvendige oplysninger fra eksterne rådgivere. Du generer arbejdstegninger til produktionen fra 3D modeller og udfører kollisionskontrol i 3D. En fast del af dagligdagen er også elementgeometri, nummerplaner, placering og geometri af armering, placering af diverse indstøbningsdele og fordeling af elementer på leveringsafsnit. Endelig har de styr på, at diverse interne og eksterne standarder og vejledninger overholdes og medvirker til, at tidsplaner/produktionsplaner overholdes.

Projektafdelingen
I projektafdelingen sidder vores projektledere og styrer projekterne fra kontraktunderskrivelse til aflevering af færdigt råhus. Vores projektledere har ansvaret for konkrete projekter i størrelsesordenen fra 10-100 mio. kr. og som består af egenproduktion af betonelementer, projektering og montage. De er ansvarlig for projektforløbet – både med hensyn til tidsplan, kvalitet og økonomi. De står for al kommunikation med såvel interne som eksterne relationer. Kommunikationen omfatter kontakt til byggepladsen, kunden, rådgivere og myndigheder. De er med til at sammensætte de optimale projektteams – med relevante interne og eksterne interessenter. Som projektleder understøtter de således det gode samarbejde til øvrige afdelinger, på tværs af hele Spæncoms organisation.

Montageafdelingen
I montageafdelingen har montagelederen og hans team ansvaret for at gennemføre montageprojekterne så optimalt som muligt i forhold til kundernes forventninger, anvendelsen af ressourcer og projektets økonomi. De er ligeledes ansvarlig for, at alle sikkerhedsmæssige procedurer overholdes, at kvaliteten er i top, og at samarbejdet med interne og eksterne leverandører kører på skinner. Der skal føres kvalitetskontrol, afkaldes elementer, indkøbes diverse materialer og meget mere.

Om Spæncom
Som en del af den internationale koncern Consolis er Spæncom en specialiseret partner, der kan omsætte kundernes ideer til konkret betonviden. Vi har sat standarden inden for dansk betonelementbyggeri i mere end 70 år, og det bliver vi med. Fra første fase til færdigt byggeri. Fra traditionsrige byggerier til nytænkende koncepter. Vi udfordrer det gængse, fordi vi kan, og fordi vi ved, hvad vi taler om. Det sikrer altid den mest optimale løsning. Sammen med kunden håndterer og løfter vi ethvert byggeri og indfrier dets fulde potentiale. Det er vores betonpionerer, der bygger Danmark. Vi glæder os til at høre fra dig!

Venligst skriv i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.