The job Områdechef Anlæg Vest has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Anlæg er Banedanmarks bygherreorganisation. Med en omsætning på godt 4 mia., en projektportefølje på over 200 projekter og med omkring 375 medarbejdere er vi faktisk en af Danmarks største, når vi hvert år gennemfører anlæg- og fornyelsesprojekter på det danske jernbanenet.  

Vi søger en erfaren områdechef til Anlæg Vest, der kan være med til sikre, at de kommende års massive fornyelsesaktiviteter på jernbanenettet kommer sikkert i mål. Området består af tre sektioner: Broer Vest, Spor Vest og Arealer, der hver især håndterer anlæg- og fornyelsesopgaver inden for de respektive fag samt myndighedsbehandlingen omkring disse. 

Som områdechef vil du indgå i Anlægsdivisionens ledelsesgruppe og derigennem være med til at udvikle og forankre det strategiske arbejde på tværs af divisionen. Vi arbejder dedikeret på vores pejlemærke ”Vi leverer som aftalt” så fornyelsesprojekterne og programmerne lykkes i forhold til tid, budget og kvalitet.

Arbejdsstedet er Fredericia, men du skal være indstillet på nogen rejseaktivitet til København.

Spændende udfordringer med at skabe fremtidens jernbane 
I de kommende år er der planlagt en række store fornyelsesprojekter f.eks.  Ny bane til Aalborg Lufthavn, sporfornyelse og hastighedsopgradering Hobro-Aalborg og forberedende arbejder for Elektrificeringsprogrammet, der pga. af deres størrelse og trafikale påvirkning kræver en stærk og dedikeret ledelse til at sikre, at projekterne når i mål.

Som områdechef vil du sidde i styregruppen for de største og mest komplekse af projekterne i din portefølje, og du vil desuden deltage i styregrupper og organisatorisk udviklingsarbejde på tværs af Banedanmark, hvor det giver mening ift. dit eget område. 

Det bliver altså dit ansvar, at alle områdets projekter leverer som aftalt ift. både økonomi, tid og kvalitet; at trafikken og dermed operatørernes punktlighed ikke forstyrres udover det aftalte, og at området til stadighed arbejder for at levere mere og bedre jernbane for pengene. 

En af dine primære opgaver bliver desuden at sikre den fortsatte udvikling og trivsel i din nærmeste ledergruppe for derigennem at understøtter projekterne og deres fremdrift.

Strategisk ledelse af højt specialiserede medarbejdere 
Du bliver ansvarlig for omkring 90 medarbejdere, der ledes af to anlægschefer og en sektionschef, som refererer direkte til dig, og som alle arbejder målrettet og dedikeret for vores infrastruktur. Selv refererer du til direktøren for Anlæg. 

Stillingen er fysisk forankret i Banedanmarks jyske domicil i Fredericia, hvor ca. 200 medarbejdere har deres daglige arbejdsplads, du vil som en mindre del af din opgaveportefølje varetage en koordinerende rolle i relation til driften af domicilet.

Det er vigtigt, at du har veldokumenteret erfaring med strategisk ledelse samt personaleledelse og det at lede gennem andre ledere. Du har desuden erfaring fra anlægsbranchen og er formodentlig uddannet ingeniør eller lignende. Alternativt har du en lederuddannelse og kan gennem din erfaring sidde med ved bordet, når beslutningerne bliver af teknisk karakter. 

Din forretningsmæssige indsigt er skarp, og du sætter dig hurtigt ind i komplekse problemstillinger. Du har erfaring med økonomistyring på porteføljeniveau og kan begå dig i en politisk styret organisation med fokus på myndighedsansvar. Erfaring med kommunikation med det politiske system samt pressen vil være en klar fordel.

Du er resultatorienteret, målrettet og engageret med en åben og positiv omgangsform. Det er desuden vigtigt, at du har en god tværorganisatorisk forståelse og kan skabe gode relationer på tværs af Banedanmark. Din ledelsesstil er uddelegerende og tillidsbaseret, og du trives i en kompleks virksomhed, hvor der er et miks af medarbejdere med forskellige baggrunde, som alle er specialister inden for deres felt, og som alle arbejder med et stort engagement i forhold til at levere en sikker, effektiv og velfungerende jernbane.

Banedanmark har netop lanceret et nyt ledelsesgrundlag baseret på Leadership Pipeline. Ledelsesgrundlaget skal styrke og hjælpe ledere på alle niveauer i organisationen med at udføre de rette handlinger og træffe beslutninger, der skaber værdi for borgerne og Banedanmarks kunder, samarbejdspartnere, leverandører og medarbejdere.

Løn 
Ansættelse sker i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle tillæg.  

Ansøgning og kontakt 
Vil du vide mere om stillingen, så kan du kontakte direktør for Anlæg Steen Neuchs Vedel. 

For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” nedenfor og følger instruktionerne.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.