Skip to main content
The job Områdechef has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Områdechef til Banedanmarks maskinstation 

Kan du holde styr på en større vognpark af spændende maskiner, og kan du samtidig din ABC inden for offentlig forvaltning?  
 
Banedanmark er inde i en rivende udvikling, hvor jernbanen skal bringes i form til fremtiden. I divisionen Infrastruktur har vi samlet de tekniske fag og forvaltningen af anlægsmassen, herunder også vores store maskiner til vedligeholdelsesarbejde på jernbanen og vores øvrige vognpark. Vi har nu brug for en dygtig områdechef til Maskinstationen. Området består af ca. 55 medarbejdere fordelt på henholdsvis en sektion og et team med ledere, der refererer direkte til dig. 
 
Opgaver i området 
Banedanmarks Maskinstation varetager vedligeholdet og udlejningen af Banedanmarks samlede maskin- og bilpark, herunder de gule maskiner f.eks. troljer, tovejskøretøjer og hjælpevognen, samt   tjenestebiler. Der er i alt tre værksteder, og de er placeret i København, Roskilde og Fredericia samt et hjælpevognsberedskab, som ligeledes er placeret i København. Området håndterer desuden registrering, ibrugtagningstilladelser og anden administration i forhold til forvaltningen af maskinparken, samt processen vedr. indkøb, udvikling og tilpasning af maskinparken. Værkstederne håndterer også klargøring af sporskiftedrev og -stænger samt vedligehold af håndværktøjer. 
 
Hjælpevognsberedskabet står til rådighed for jernbanevirksomhederne ved afsporing, nedbrud på materiel (eksempelvis tog og troljer), samt andre kritiske hændelser på Banedanmarks infrastruktur, der enten kræver special ekspertise eller stor løftekapacitet. 
 
Fokus på offentlig forvaltning og forandringsledelse 
Som områdechef for Maskinstationen skal du kunne håndtere det praktiske driftsansvar for maskinerne sideløbende med den offentlige forvaltning i rollen som myndighed.  
 
Maskinstationen er inde i en fase, hvor der skal ske en række markante forandringer.  
Banedanmark har igangsat en løbende outsourcing af størstedelen af vedligeholdelsesopgaverne på jernbanen. Udlejningen og evt. frasalget af de gule maskiner indgår som et vigtigt strategisk element i strategien for øget outsourcing, og du kommer til at indgå aktivt i planlægningen af processen. Herudover skal forvaltningen af maskinerne leve op til en række EU krav, herunder leve op til kravene omkring certificering og sikkerhedsgodkendelse. Der pågår aktuelt et større oprydningsarbejde med gennemgang af alle aktive køretøjer på den baggrund. Det er derfor vigtigt, at du evner forandringsledelse og kan stå i spidsen for en kulturforandring. Som en af dine første opgaver får du mulighed for at gentænke organiseringen af området.  
 
Du kommer til at arbejde i en organisation med stærke faglige kompetencer og et stort engagement i forhold til at levere en sikker, effektiv og velfungerende jernbane. I det daglige er der god sparring med de øvrige områdechefer i Infrastruktur. Du bliver en del af Banedanmarks Strategiske Forum og refererer i det daglige til direktøren for Infrastruktur. Dit faste arbejdssted er i Roskilde, mens resten af Infrastruktur i 2020 flytter til et nybygget kontordomicil i Ringsted.  
 
Solid ledelseserfaring og faglig viden 
Du har relevant, fagligt kendskab og solid ledererfaring - herunder erfaring med at lede gennem andre ledere. Du evner at arbejde på det overordnede strategiske niveau og kan bidrage til udviklingen af Banedanmark som infrastrukturforvalter, samtidig med at du kan forstå detaljerne i problemstillingerne i dit område. Erfaring med offentlig forvaltning, praktiske erfaringer med styring af vedligehold og anskaffelse af materiel og kendskab til jernbanebranchen vil være en fordel  
Din ledelsesstil er uddelegerende og tillidsbaseret, og du trives i en kompleks virksomhed, hvor der er et miks af medarbejdere med meget forskellige baggrunde, men som alle er specialister inden for deres felt. Du har gode analytiske evner, og du evner at omsætte idéer til konkrete projekter og føre disse projekter i mål.  
 
Løn 
Ansættelse sker i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle tillæg. 
 
Ansøgning og kontakt 
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte direktør for Infrastruktur Randi Skogstad. Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder