The job Økonomi- og sekretariatschef til Asiaq has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Har du solid erfaring med økonomistyring og regnskabsaflæggelse? Søger du et meningsfuldt arbejde med gode kolleger og en god Work-Life balance. Så er du måske vores nye kollega?
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med opgaver indenfor regnskab, bogholderi, budgetopfølgning, HR samt administrative opgaver.

Vi forestiller os, at du

  • Har en relevant uddannelse indenfor fx regnskab, bogholderi, økonomi eller lignende og kan dokumentere erfaring med økonomistyring gerne på selskabs-, afdelings- og projekt-niveau. Bliver tovholder på at sikre bogholderiet, den løbende budgetopfølgning, udarbejde årsregnskabet, årsrapporten mm.
  • Har kendskab til et bogføringssystem, gerne Uniconta. Du skal kunne hjælpe brugerne efter behov og sikre kontrol af data.
  • Du er selvstændig, struktureret samt god til at overholde deadlines. Er god til at bevare overblikket og prioritere, hvilke opgaver som skal løses først.
  • Du er serviceminded og god til at sikre at sekretariatet kan hjælpe kollegerne med rejsebestillinger. Du tager forandringer med et smil, og er klar til at hjælpe med at finde løsninger, når rejseplaner pludselig skal ændres undervejs i feltsæsonen.
  • Har erfaring med opholds- og arbejdstilladelse, da vi har flere udenlandske medarbejder eller har lyst til at lære at håndtere dette.
  • Du har flair for IT herunder Excel på superbrugerniveau.
  • Har let ved at tale og samarbejde med andre, er proaktiv og god til at finde på løsninger.

Du vil være ansvarlig for Sekretariatet, hvor du har én kontorfuldmægtig og du vil indgå i Asiaq’s ledelse.
Asiaq er en nettostyret virksomhed, som blev etableret i 1990. Asiaq er ejet af Grønlands Selvstyre. Asiaq refererer til departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Asiaq’s kerneopgave er at kortlægge og registrere det fysiske miljø samt indsamle og formidle tilhørende fagdata. Asiaq indsamler en stor mængde data, som blandt andet stammer fra Asiaqs kortlægning af bosteder, klima- og hydrologiske målestationer, landmåling samt tekniske forundersøgelser. Asiaq er præget af stor faglig bredde med inspirerende kolleger, der på et stærkt fagligt fundament arbejder sammen i et uformelt, åbent og multikulturelt miljø. Vi er en lille arbejdsplads med ca. 20 ansatte, så vi kender hinanden godt, og vi går op i at have et godt og trygt arbejdsmiljø, hvor vi altid er klar til at hjælpe hinanden. Vi er en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads, hvor alle er velkomne uanset køn, alder, etnicitet og seksualitet.

Ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant faglige organisation. Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat til LR 38 (afdelingschef 1, punkt 9).
Tiltrædelse 1. april 2024 eller efter aftale. Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Flytte- og rejseomkostninger betales for dig og din eventuelle ægtefælle og børn ved tiltrædelse, samt ved fratrædelse efter mindst tre års ansættelse.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos Direktør Mette Skarregaard Pedersen på msp@asiaq.gl eller dir. Tlf. +299 34 88 11. Læs mere om Asiaq på asiaq-greenlandsurvey.gl
Ansøgningen skal være ASIAQ i hænde senest torsdag den 22. februar 2024. Ansøgning, CV samt eksamenspapir sendes via https://asiaq.career.emply.com/da/karriere. Vi vil løbende indkalde kandidater til samtale.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.