The job Miljøsagsbehandler (affald) - barselsvikar has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vi søger en positiv og engageret barselsvikar, som vil træde ind i et velfungerende team, mens vores jurist, Marie er på barsel. I Plan og Cirkulær økonomi udvikler og implementerer vi affaldsplanen, laver udbud og kontrakter om indsamling og afsætning, skriver affaldsregulativer, klassificerer affald og tjekker affaldsdata (ADS). Vi sagsbehandler bygge- og anlægsaffald, fører tilsyn og modtagekontrol og drifter lukkede deponier. Her ledes udviklings- og driftsprojekter om ’10 fraktioner’, cirkulær økonomi, digitalisering og klimaaftryk, og private og kommunale virksomheder, institutioner og foreninger vejledes.

Vi har styr på arbejdsmiljø, AT-koordinering, farligt affald, og yder rådgivning og faglig sparring via poster i fælleskommunale selskaber (Energnist, MOTAS, Deponi Syd) samt Dansk Affaldsforening.

Funktioner:
Som barselsvikar, vil du primært få ansvaret for fire arbejdsområder:

1) Bygge- og anlægsaffald

 • Modtagelse og sagsbehandling af anmeldelser
 • Anvisning og klassificering af affald
 • Vejledning af borgere og virksomheder
 • Deltagelse i Dakofa Byggeaffaldsnetværk og Nedrivningsnetværk

2) Lovgivning og myndighedsopgaver, samt evt. juridiske opgaver

 • Tilsyn med henkastet affald, byggeaffald og affald generelt
 • Klassificering og anvisning af affald, og deltagelse i Dakofa juranetværk
 • Politiske notater, orienteringer og evt. juridiske vurderinger

3) Lukkede deponier

 • Styring af driftskontrakt, monitering, budget og økonomi
 • Besigtigelse, og aftaler om arealanvendelse
 • Handleplaner samt dialog med kommunens Miljøafdeling og Miljøstyrelsen

4) Energnist og Deponi Syd

 • Deltagelse i Deponi Syd Teknikergruppe
 • Kommentering på strategier og dagsordener

Kvalifikationer:
Du har en lang videregående uddannelse inden for fx miljø, byggeri eller jura, og viden om miljølovgivning (miljøbeskyttelsesloven, og gerne affaldslovgivningen). Desuden har du god forståelse for byggeri, herunder kendskab til byggematerialer. Vi ser gerne, at du kender lidt til affaldsbranchen, og har arbejdet med miljøkortlægning. Desuden er det en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling som myndighed, herunder behandling af aktindsigt. Det er et krav, at du har kørekort til personbil.

Som person, er du systematisk, grundig og god til at skabe struktur og overblik. Desuden trives du med at arbejde selvstændigt, er positiv, og samarbejder konstruktivt – dine primære samarbejdspartnere vil være kollegerne i Plan og Cirkulær økonomi, såvel som kommunens Miljøafdeling

Hvem er vi?
Plan og Cirkulær økonomi består af syv hjælpsomme og engagerede fagfolk, fra jura og sociologi til ingeniør og PhD. Vi er en del af Redux – Affald og Genbrug som har ca. 90 ansatte, og omsætter for ca. 125 mio. kr. om året. Redux drifter fem genbrugspladser og tømmer kommunens 1.500 miljø-stationer. Vi sørger blandt andet for, at det affald, som borgerne afleverer på genbrugspladserne, lander hos de rette virksomheder til direkte genbrug eller genanvendelse. Og vi holder styr på at 30.000 affaldsbeholdere til rest- og madaffald bliver tømt.

Om By og Udviklingsforvaltningen
I By- og Udviklingsforvaltningen arbejder vi for at styrke og udvikle hele kommunen som en attraktiv bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Vi vil være et skridt foran og skabe positive forandringer og et ambitiøst fællesskab. Her er højt til loftet, frie rammer og dermed rig lejlighed og plads til din faglige og personlige udvikling.

Om Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen er én af fem forvaltninger i Kolding Kommune, som i alt beskæftiger omkring 8000 medarbejdere. I Kolding Kommune arbejder vi med afsæt i visionen ”Kolding – sammen designer vi livet” og et mindset, vi kalder Borgerens Centrum, hvor vi på tværs af forvaltninger og faggrænser finder de bedste løsninger sammen med og for borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Løn: I henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Winie Evers, leder af Plan og Cirkulær økonomi, på tlf 21 67 16 06 eller Marie Frøsig Ammitzbøll, på tlf 30 82 82 94.

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".

Ansøgningen skal vedlægges CV og relevante uddannelsesbeviser.

Ansøgningsfrist: Onsdag 21. juni 2023.

Ansættelsessamtaler: samtale d 28. juni og 2. samtale d 4. juli 2023. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder