Skip to main content
The job Medarbejder til anlægsopgaver – til Vej, Ejendom og Affald. has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Kalundborg Kommune søger to medarbejdere til to nye stillinger på det tekniske område

Hos os er der højt til loftet og rig mulighed for at udvikle sig personligt og i opgaveløsningen. Du kommer til at prøve kræfter med store og betydningsfulde opgaver, og du får lov til at spille en afgørende rolle i forhold til beslutninger og løsninger. Vi i ledelsen står bag dig, når du fra start tager ansvar for dine projekter og får udnyttet dine styrker.

Du får altså masser af ansvar og handlerum fra start, samtidig med, at vi har fokus på, at der skal være balance mellem arbejdsliv og fritidsliv.

De to nyoprettede stillinger på kommunens tekniske område er et udtryk for, at der er stor aktivitet i kommunen og det omgivende samfund.

Et eksempel på en af de aktiviteter, der optager os lige nu, er, at vi sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner er i gang med at etablere et campusområde, og vi forbereder i den forbindelse en række store infrastrukturprojekter, og Kommunalbestyrelsen har vist vejen med blandt andet et ambitiøst anlægsbudget.

I Kalundborg Kommune skal der være godt at bo, leve, arbejde, uddanne sig og etablere virksomhed. Vi har et spændende erhvervsliv, et rigt foreningsliv, vi har lange kyster, flotte landskaber og sjælden natur. Vi har det hele. Søg job hos os og bliv en del af det.

Se her hvordan to af dine kommende kolleger oplever det at arbejde i Kalundborg Kommune:

Sebastian: ”Som ny medarbejder i Team Plan og Byg har jeg oplevet, at få et stort ansvar fra dag ét, hvilket har været meget positivt. Jeg er hurtigt blevet involveret i store og komplekse opgaver, som er med til at udfordre og udvikle mine kompetencer. Når opgaverne bliver specielt udfordrende, er det godt, at der er god mulighed for sparring både internt i teamet, men også med de andre teams på det tekniske område. I teamet har vi et godt samarbejde på tværs af fagligheder, men vi har også et godt samarbejde med de andre teams, fx Natur og Miljø, som jeg personligt sparrer meget med, når jeg har spørgsmål om fx fredet natur eller grundvandsbeskyttelse. Det gode tværfaglige samarbejde er et resultat af, at vi altid prøver at tænke opgaven i midten.

Marcus: ”I Team Ejendom og Affald handler det om at sætte opgaven i midten, for at understøtte vores kollegers arbejde bedst muligt og i sidste ende borgene. I det daglige løser vi opgaver i tæt samarbejde med alt fra partnerskabsholdere til direktionen, hvilket giver en spændende alsidighed. Som nyansat fik jeg hurtigt ansvar for mine egne opgaver og projekter, hvilket gjorde hverdagen udfordrende og spændende fra start.”

Medarbejder til anlægsopgaver 
Har du lyst til at være en del af en udviklingsorienteret organisation, hvor vi hele tiden arbejder med en lang række spændende projekter? Har du lyst til at arbejde med udbuds- og anlægsopgaver i et tæt samarbejde med kolleger på tværs af organisationen?

Så kan Kalundborg Kommune tilbyde et spændende og alsidigt job forankret i afdelingen Vej, Ejendom og Affald.

Aktivitetsniveauet er højt og forventningerne til fremtiden er positive. Det ses i Kalundborg Kommunes anlægsbudget, hvor der blandt andet er afsat budgetter til nye vejforbindeler, cykelstier og børnehaver. Herudover er der altid afsat faste anlægsbudgetter til for eksempel trafiksikkerhed, bygningsvedligehold og vejvedligehold.

Vi har nu brug for en medarbejder, der kan gå ind i et bredt team af kolleger på tværs af bygnings- og vejområdet. Du skal ikke være ekspert i for eksempel husbyggeri, grønne anlæg eller vejbyggeri. Du skal derimod kunne arbejde på tværs af flere typer anlægsprojekter og blandt andet bidrage med viden inden for udbud og kontrahering.

Du kan udfylde flere roller i arbejdet med anlæg. Nogle gange er du tovholder eller projektleder igennem et helt projekt, hvor du samarbejder med kolleger på tværs af hele organisationen – det kunne for eksempel være kolleger på ældreområdet eller på børn- og familieområdet – og hvor en del af opgaven kan være at formulere notater og dagsordenspunkter til det politiske niveau, at styre kontrakt og samarbejde med en ekstern rådgiver og/eller udbud samt kontrakt og dialog med entreprenører. Andre gange har du ansvaret for mindre indkøbs- eller anlægsopgaver, hvor opgaven er langt mere konkret og praktisk. Vi arbejder løbende med det tværgående fokus. Det er derfor afgørende, at du har mod på at bidrage til at sikre kvaliteten og vidensopbygningen i organisationen på dit område.

Din profil
Helt overordnet er du en initiativrig og ansvarstagende type. Derudover har du en helhedsorienteret tilgang og kan sætte opgaven i midten.

Du må gerne have en længerevarende uddannelse. Din uddannelsesmæssige retning er imidlertid ikke så afgørende - dog er det væsentligt, at du har erfaring med anlægsopgaver, herunder især udbud og kontrahering. Det er også en fordel, at du har erfaring med styring af et anlægsbudget og gerne fra det tekniske område.

Erfaring fra det offentlige vil også være en fordel. Herudover må du gerne have en god fornemmelse for juridiske aspekter - og være velformuleret og en rigtig god formidler.

Vi glæder os til at se din ansøgning og til at høre om dine tanker i forhold til ovenstående.

Hvem er vi
Vej, Ejendom og Affald er en afdeling med en bred opgaveportefølje inden for både affaldsområdet, vej- og parkområdet og ejendomsområdet. Vi løser både myndighedsopgaver, driftsopgaver og anlægsopgaver. Vi rummer derfor mange forskellige kompetencer og fagligheder.

Generelt er der tale om en afdeling, hvor engagement er stort, og hvor vi lægger vægt på vidensdeling og faglig og personlig udvikling. Strukturen er flad, og omgangsformen er uhøjtidelig og præget af godt humør.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastlægges efter forhandling med den relevante faglige organisation. Der er tale om en fast stilling, der er normeret til 37 timer pr. uge.

Arbejdsstedet vil være på kommunens rådhus, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg.

Hvis du vil vide mere
Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ring til Lone Himmelstrup på telefon 20 54 08 39.

Ansøgning 
Ansøgning med relevante bilag skal uploades senest mandag den 13. april 2020.

Vi regner med, at du i ansøgningen forholder dig til stillingsindholdet og beskriver, hvordan du vil kunne udfylde jobbet med de krav, vi har stillet til din profil.

Den 16. april 2020 beslutter ansættelsesudvalget, hvem der skal indkaldes til samtale. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.

De første samtaler afvikles mandag den 20. april 2020.

Går du videre til anden samtale, skal du gennemføre en test (Garuda FokusProfil).

Anden samtale afholdes den 23. april 2020.

Den nye medarbejder forventes at tiltræde den 1. juni 2020.

Datoerne for samtaler afhænger dog af den generelle situation i forbindelse med covid-19.

Yderligere om os
Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotekproduktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere, og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde uddanne sig og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk
I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder