Skip to main content
The job Masterplanlægger regn- & spildevandssektionen has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du være med til at gøre spildevandssystemet til et aktiv i en bæredygtig byudvikling?

Alt tyder på, at vi fremover vil opleve mere og kraftigere regn. Det sætter vores eksisterende afløbssystem og byer under pres. Der er ikke plads til mere vand i kloakken, hvilket betyder, at der oftere vil ske aflastninger til recipienter og ske oversvømmelse af boliger, hvis ikke vi klimatilpasser vores afløbssystem. Det kræver store investeringer i et nyt klima- og skybrudstilpasset afløbssystem. Stort set alle vores ejerkommuner har i skybruds-og klimatilpasningsplaner beskrevet udfordringer og skitseret løsninger. Ambitionerne er høje, og planlægningen skal være med til at sikre og skabe grundlag for nye bæredygtige løsninger, der bliver et aktiv i byen på linje med f.eks. Lørenskogsvej i Rødovre, havnebadene og Sankt Annæ Plads i indre by.
 
I Regn- & Spildevandssektionen konkretiserer vi ambitionerne i masterplaner, der skal skabe investeringssikkerhed og sammenhængende løsninger for udviklingen af vores afløbssystem over og under jorden. Masterplaner skaber et robust grundlag for eksekvering af klimatilpasningsprojekter, som vi forventer mange flere af i de kommende år i alle vores ejerkommuner. 
 
Vi har brug for en dygtig spildevandsplanlægger, der kan bidrage til at sætte retningen og udbygningstakten på et nyt klimatilpasset afløbssystem. Du bliver en del af vores spildevandssektion i team Planlægning & Strategi, hvor vi sikrer plangrundlaget for de næste mange års udvikling af afløbssystemet i vores ejerkommuner.  
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være:  

  • Områdeplaner der sætter retning for ændringerne og renoveringen af spildevandssystemet i ejerkommunerne  
  • Masterplaner der sikrer sammenhængende løsninger over og under jorden og omsætter dem til konkrete afløbsprojekter 

Erfaring med planlægning samt gode samarbejds- og kommunikationsevner 
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse som f.eks. ingeniør, geograf eller planlægger. Hvis du har erfaring med hydraulik i klima- og skybrudsplanlægningen kombineret med en forståelse for byudvikling, er det et plus. Vi lægger vægt på en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til udviklingen af fremtidens spildevandsløsninger. 
 
Ud over de faglige kompetencer lægger vi vægt på dine personlige egenskaber. Da du skal arbejde sammen med flere forskellige fagligheder inden for og uden for HOFOR, er det afgørende, at du har stærke kommunikations- og samarbejdsevner, der kan bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø i en til tider travl hverdag. Vi står midt i en forandringsproces og har derfor brug for at du er udviklingsorienteret og har en god forretningsforståelse.     
 
Bliv en del af en større udvikling  
Vær med til at skabe fremtidens forsyning og bliv en del af Danmarks største forsyningsselskab. Vi bygger nyt, renoverer og optimerer hele tiden vores forsyning, så vi kan fortsætte med at levere forsyningsløsninger med høj sikkerhed og kvalitet. Vi sætter pris på din faglige stolthed, og du vil bidrage til, at vi fortsat udvikler arbejdsopgaver og processer.   
 
Som eksempel på bæredygtig udvikling af forsyningerne og byerne, udfører vi klimatilpasningsprojekter, der skal sikre København og omegnskommunerne bedre mod fremtidens store regnskyl.
 
Du kan læse mere om klimatilpasning her . På hjemmesiden kan du også finde mere information om vores arbejde med at skabe bæredygtige byer.  
 
Klar til at ansøge? 
Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Jakob Hjortskov Jensen på telefon 2795 4211. 
 
Ansøgningsfristen er den 18. februar 2019  
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 21. og 22. februar  
 
Ansættelse snarest muligt eller pr. 1. april 2019. 
 
Vær venligst opmærksom på, at ansøgninger kun modtages elektronisk gennem vores elektroniske rekrutteringssystem. Send din ansøgning ved at klikke på ”Ansøg”. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder