Skip to main content
The job Løsningsarkitekt til Robotics has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now
chevron_leftPrev

Er du teknisk stærk indenfor procesautomatisering, er god til at se muligheder og har gode samarbejdsevner, så er du muligvis den løsningsarkitekt, som vi søger til vores nyetablerede Robotc Operational Center (ROC). Du vil indgå i et helt nyt team, som sammen skal udvikle automatiseringer til hele Forsvaret baseret på robotteknologien Blue Prism.

Om os
Koncern IT er ansvarlig for at udvikle, drive og vedligeholde forsvarets it, og har fokus på digital understøttelse af Forsvarsministeriets koncern. Organisationen tæller omkring 300 medarbejdere (ca. 1/3 militære og 2/3 civile), og er dermed blandt de største IT-organisationer i den offentlige sektor. 

Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem it.

Koncern IT er ved at opbygge et centralt Robotics Operational Center (ROC), der i samarbejde med koncernens styrelser skal automatisere en lang række processer i de kommende år via Robot Process Automation (RPA). ROC vil indledningsvist komme til at bestå af omkring 10-12 medarbejdere. ROC’et er under opstart, og derfor vil du få en række nye kollegaer, som vi er i gang med at ansætte. I skal sammen skabe et Robotic Operational Center, som har en positiv og proaktiv tilgang til at levere løsninger i tæt samarbejde med de interne kunder i Forsvaret. Vi forventer på sigt, at Robotic Operational Center også kommer til at levere løsninger, hvor AI indgår.

Koncern IT har i samarbejde med forretningen implementeret de første automatiserede processer, og nu ønsker vi at udvide scope, så flere forretningsenheder/styrelser kan få nytte af automatisering. Metoden til automatisering er afprøvet og baseret på elementer fra agilitet, Lean Six Sigma og foregår i sprints i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets styrelser.

Om stillingen
Som løsningsarkitekt i den nyetablerede Robotics-sektion kommer du til at arbejde på tværs af hele Koncern IT med henblik på at sikre en stærk løsningsarkitektur for alle robot-løsningerne. 

Stillingen refererer til chefen for Robotic Operational Center.

Du får ansvaret for at:

  • Robotplatformen og den løbende udvikling af denne i tæt samarbejde med en drifttekniker.
  • Screening af nye processer til automatisering i samarbejde med dine kollegaer i ROC’et 
  • Indgå i kundemøder med styrelser, hvor du lytter til deres behov og kommer med løsningsforslag, som også kan række ud over en RPA løsning.
  • Vurderer processers egnethed til automatisering i samarbejde med dine øvrige kollegaer i ROC’er.
  • På sigt forberedelse af platformen til også at kunne håndtere AI. Samarbejde med Koncern It’s enterprise-arkitekturfunktion.

Om dig
Du har formentlig en relevant akademisk uddannelse, gerne på kandidatniveau. Du har erfaring med robotteknologi - gerne Blue Prism. Du har et it-fagligt niveau, der gør, at du kan indgå i dialog med andre faglige stærke kompetencer, hvor du kan facilitere, at der skabes løsninger, som forretningen kan bruge og som er realiserbare. Yderligere besidder du en stærk forretningsmæssig indsigt, der gør at du omsætter strategi til handling i tæt dialog på tværs af koncernen. 

Du skal i det daglige virke have fokus på koblingen mellem forretningens behov for automatisering og samtidig balancere disse i f.t. Koncern IT ressourcer, som sikrer, at der kan leveres resultater. Du skal i samarbejde med Chefen for ROC’et komme med oplæg til prioritering af processerne. Derfor er det vigtigt, at du har solid erfaring med at agere som brobygger mellem forretning og it, og samtidigt har et strategisk udsyn.

Idet udviklingen af robotjobs foretages i samarbejde med Forsvarsministeriets styrelser og eksterne leverandører, er det vigtigt, at du formår at skabe gode relationer gennem dialog, kommunikation, netværkspleje og faglig professionalisme. I Koncern IT arbejder vi ud fra deviserne om at åbenhed, ærlighed og loyalitet er fundamentet for et godt samarbejde. Vi sætter pris på at dine evner til at tænke nyt og dine evner til at finde løsninger i tæt samarbejde med dine kollegaer og chefen for ROC’et.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som specialkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Digitaliseringschefen Tano Nordgaard Jakobsen på telefon 2294 4536. 

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen på telefon 3266 5991 eller fps-ba-bs202@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 7. april 2019.

Vi forventer at holde samtaler i uge 15 eller 17. Der vil eventuelt blive holdt samtaler løbende.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.