The job Lektor i Automation og Robotteknologi has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

DTU Diplom, Center for Diplomingeniøruddannelser, ved Danmarks Tekniske Universitet søger en lektor i Industriel Automation og Robotteknologi i Afdeling for Design, Maskinteknik og Produktion.
 
DTU Diplom, der er placeret på DTU Ballerup Campus, tilbyder diplomingeniøruddannelser med internationalt fokus, der forbereder ingeniørstuderende til en karriere i en globaliseret verden.

Stillingen omfatter undervisning og vejledning af studerende inden for industriel automation og robotteknologi. Vi uddanner vores studerende til at blive innovative ingeniører, der kan omdanne nye ideer til praktiske og brugbare løsninger, i tæt samarbejde med industrien. Stillingen omfatter udvikling af innovationsprojekter sammen med industri samt udvikling af nye undervisningsmetoder og nye kurser.
 
Arbejdsopgaver
Arbejdsområderne omfatter undervisning og vejledning af kommende diplomingeniører inden for industriel automation og robotteknologi. Uddannelseskonceptet er baseret på CDIO formatet (Conceive, Design, Implement, Operate). Studenteropgaver og projekter udføres i samarbejde med erhvervslivet og forsknings- og undervisningsinstitutioner i ind- og udland.
 
Opgaverne inden for undervisningen og udvikling omfatter et eller flere af områderne:

 • Praktisk anvendelse af robotter, herunder cobots, droner og industrielle robotter
 • Kontrolsystemer og man-machine interaktion, betjening og programmering af automatiseringsanlæg og robotter
 • Industriel automationsteknologi og systemer til fremstillingsvirksomheder
 • Produktionsteknik og teknologi
 • Mekatronik, især intelligente autonome elektromekaniske anlæg, herunder også almindelige bruger produkter

Samarbejde med industrien er vigtig hos DTU Diplom, og du skal udvikle samarbejdsrelationer med virksomheder, brancheforeninger og offentlige institutioner. Nogle samarbejdsprojekter vil kræve ekstern finansiering, og det vil være din opgave at søge økonomisk støtte.
 
Du skal desuden være indstillet på at udvide dine undervisningskompetencer i forhold til DTU’s fremtidige behov.
 
Kvalifikationer

 • Vi forventer, at du er uddannet civilingeniør eller lign. og evt. har en Ph.d. og derudover:
 • Mindst 5 års relevant erhvervserfaring på et højt professionelt niveau
 • Viden, erfaring og kompetencer inden for industriel automation og robotteknologi
 • Erfaring med innovation, udviklingsprojekter og kommercialisering
 • Erfaring med formidling, undervisning og (efter)uddannelse
 • Erfaring med forskning og udvikling, forskningssamarbejde og finansiering
 • International erfaring

Du skal brænde for at undervise og vejlede både danske og internationale studerende. Undervisningssproget er dansk, mens nogle kurser og vejledning kan være på engelsk. Det er vigtigt, at du behersker det danske sprog, eller er indstillet på at lære det hurtigst muligt.
 
Bedømmelse

 • I vurderingen af kandidaterne vil der bl.a. blive lagt vægt på:
 • Relevant erhvervserfaring inden for industriel automation og robotteknologi
 • Erfaring og kvalitet af formidling, undervisning og uddannelse
 • Erfaring med forskning og udvikling, forskningssamarbejde og finansiering
 • Dokumenteret erfaring med innovation, udviklingsprojekter og kommercialisering
 • International erfaring
 • Ledelsespotentiale, samarbejde og projektledelse
 • Danske sprogfærdigheder, de fleste kurser bliver undervist på dansk

Vi tilbyder
DTU er et førende teknisk universitet, anerkendt globalt for ekspertise inden for forskning, uddannelse, innovation og videnskabelig rådgivning. Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et internationalt miljø. Vi stræber efter høj faglighed i et miljø præget af kollegial respekt og akademisk frihed og ansvar.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten samt Stillingsstruktur ved Diplomingeniøruddannelse og Eksportingeniøruddannelsen.
 
Arbejdsstedet er DTU Ballerup Campus.
 
Tiltrædelse snarest eller efter nærmere aftale.
 
Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Frank Ebskamp, frebs@dtu.dk, +45 3196 4942. Du kan læse mere om DTU Diplom på www.diplom.dtu.dk
 
Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning (på engelsk) senest den 24. juni 2019.
 
Ansøgninger skal udarbejdes på engelsk og indsendes som én PDF-fil, der indeholder alle materialer, der skal bedømmes. Åbn linket ”ansøg online', udfyld ansøgningsformular og vedhæft alle dine materialer på engelsk i én PDF-fil:

 • Ansøgning (følgebrev)
 • CV
 • Dokumentation for undervisning, forskning og udvikling, samt eventuel pædagogisk efteruddannelse
 • Publikationsliste
 • H-index, and ORCID (see e.g. http://orcid.org/)
 • Eksamensbevis (M.Sc. / Ph.d.)
 • Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristens udløb kan ikke tages i betragtning. 

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder