The job Leder til en nyoprettet sektion i Bygningsdrift & -service has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Til fremtidens sygehus opslås en spændende stilling som leder til en nyoprettet sektion i Bygningsdrift & -service (BDS) på Odense Universitetshospital (OUH)
 
Vi søger snarest muligt en Sektionsleder, der får det overordnede ansvar for samarbejdet mellem Projektorganisationen for NYT OUH og BDS. Her skal BDS bidrage med løsninger af tekniske opgaver under projekteringen, i udførelsesfasen samt ikke mindst under de løbende afleveringsforretninger af Nyt OUH.  
 
Formålet med et målrettet samarbejde i alle byggeriets faser skal sikre, at overgangen fra byggeri til drift kan ske under så optimale forhold som muligt samt medvirke til at vores bygninger, installationer, og udvendige arealer får patienter, pårørende og medarbejderne til at føle sig ventet og velkomne, når de er på OUH. 
 
Sektionslederen skal aktivt deltage i transformationen af OUH til Nyt OUH, herunder klargøring af ny driftsform fra reaktiv til proaktiv drift samt holdningsbearbejdelse og forandringsledelse i BDS på alle matrikler.  
 
Sektionen, hvortil der søges en leder, er nyoprettet, og indtil videre er ansvaret for følgende opgaver placeret her:  

  • Ansvarlig for samspillet og samarbejdet mellem projektorganisationen for NYT OUH og BDS.  
  • Personaleansvar for ingeniører og teknikere i sektionen, herunder medarbejdere der designer og  programmerer den kommende SCADA platform på NYT OUH. 
  • Ansvarlig for i samarbejde med projektorganisationen for NYT OUH at etablere et professionelt og operationelt Commissioning setup samt ansvar for planlægning og koordinering af de BDS medarbejdere, der udlånes til udførsel af opgaverne. 
  • Ansvaret for at tegningsmateriale og dokumentation afleveres i.h.t. udarbejde IKT og BIM retningslinjer.  

 
Du arbejder struktureret, og kan holde overblikket inden for et stort fagområde. Derudover kan du i kraft af din skarpe analytiske sans udvikle systemer, principper og processer, der sikrer overblik og optimering af anlægsporteføljen. Det er vigtigt, at du er proaktiv, har gennemslagskraft og kan tage ledelsen af de aktiviteter, som skal sikre, at porteføljestyringen udvikler sig i henhold til de aftalte målsætninger. Samtidig trives du med at arbejde i et udviklende miljø, hvor fleksibilitet, samarbejde, travlhed og godt humør er en del af hverdagen. 
 
Du skal sammen med den øvrige ledergruppe bidrage med at transformere BDS og dets medarbejdere fra en nuværende driftsform baseret på reaktiv drift, til i højere grad at være drevet af en mere præventiv/planlagt drift og vedligehold af bygninger, installationer og udvendige arealer. En drift der sikrer, at vi over tid bevarer værdien af vores bygninger og installationer. Det er intentionen, at den nye driftsform udføres via teams tæt på den kliniske drift.  
 
Du skal sammen med dine ledelseskollegaer ligeledes medvirke til at sikre, at vi sætter patienten først. Det betyder inden for BDS’s ansvarsområde; at bygninger, tekniske anlæg/installationer samt udvendige arealer altid skal fungere optimalt. Det er også afgørende, at bygninger og arealer fremstår indbydende og imødekommende, således at patienter, pårørende og medarbejdere føler sig ventet og velkomne. 
 
Du vil referere direkte til Afdelingschefen i BDS, og du vil få dit daglige virke såvel på Nyt OUH som det eksisterende sygehus. Din arbejdsplads vil således være delt mellem OUH på Solfaldsvej og Nyt OUH på Glisholmvej.  
 
Om Bygningsdrift og -service (BDS)  
Bygningsdrift og -service er en af OUH's serviceafdelinger, med det overordnede formål, at sikre en sammenhængende, tværgående og professionel service, der understøtter OUH's kerneydelse. 
Afdelingen har i øjeblikket ca. 125 medarbejdere fordelt på matriklerne Odense, Svendborg og Nyborg. Her beskæftiger vi en lang række fagligheder og kompetencer, hvor teknikere, projektledere og administrative medarbejdere har hver deres fagområder og specialer. Der er tale om en arbejdsplads der udvikles løbende og hverdagen er præget at professionalisme og en uformel tone. BDS vil inden for vores ydelser, bidrage til at patienter, pårørende og medarbejdere føler sig velkomne og ventede når de ankommer til sygehuset. 
 
Om Projektorganisationen for Nyt OUH  
Projektorganisationen består af ca. 60 medarbejdere, som på vegne af Region Syddanmark, udgør Bygherrefunktionen på projekt Nyt OUH.
Projektorganisationen er en dynamisk organisation med bredt sammensatte fagligheder og kompetencer, der samarbejdes på tværs af de enkelte delprojekter og opgaver inden for byggeri, udstyr, IT, logistik m.v. Der arbejdes med høj intensitet og faglighed og i nært samarbejde med eksterne rådgivere og entreprenører samt ledere og medarbejdere på det eksisterende OUH og Psykiatrien. 
Projektorganisationen har kontorer med udsigt over byggepladsen for Nyt OUH, og her er den ofte hektiske hverdag præget af professionalisme og et uformelt arbejdsmiljø. 
 
Kvalifikationer og kompetencer: 
En teknisk videregående uddannelse som fx ingeniør eller lign., ideelt med baggrund i en håndværksmæssig uddannelse. Alternativt er du produktionsingeniør med erfaring og viden inden for kvalitetssikring, suppleret med stor erfaring i at arbejde med overgangen fra projekt til drift. 
Du har flere års dokumenteret erfaring som leder og evt. en lederuddannelse, gerne på kandidatniveau. 
Du har erfaring med projektledelse af større byggeprojekter med mange interessenter. Erfaringen ses gerne understøttet af en relevant projektlederuddannelse.  
 
Personlige kvalifikationer: 

  • Du er udadvendt og har en stærk kommunikationsprofil - både i skrift og tale og på alle niveauer i organisationen. 
  • Du er handlekraftig og har en inddragende ledelsesstil, hvor der lyttes til medarbejdernes forbedringsforslag. 
  • Du har en systematisk, analytisk og proaktiv tilgang til opgaveløsningen. 
  • Du har evne til at bevare overblik i pressede situationer, herunder at koordinere og planlægge på tværs af organisation, fagområder og opgaver. 
  • Du har lyst til at bidrage positivt og aktivt i afdelingens tværgående ledelsesopgaver.  

Vi tilbyder dig et spændende og alsidigt job, hvor du får stor mulighed for at præge udviklingen af den nyoprettede sektion samt BDS drift frem mod Nyt OUH, og i endelig drift her. Du vil herigennem få mulighed for at udvikle dine faglige og menneskelige kompetencer i samspil med dine kolleger, og de mange kontaktflader, du vil få i din ansættelse.  
 
Vi er samtidig et hospital, der har stort fokus på forbedringer, og vi arbejder med ”Den Syddanske Forbedringsmodel” (LEAN) på alle niveauer. Det er et krav, at alle ledere på OUH gennemgår et læringsforløb i forbedringsledelse. 
 
Yderligere oplysninger: 
Du kan læse mere om eksisterende OUH på www.ouh.dk og Nyt OUH på www.nytouh.dk. ;
Ansøgning og relevante bilag sendes via nedenstående link i HR Manager. Du er velkommen til at kontakte Afdelingschef Steen R. Sørensen på mobil 21493296 for yderligere oplysninger om stillingen.  
 
Ansøgningsfristen er mandag den 3. juni 2019. 
 
Der er planlagt ansættelsessamtaler fredag den 14. juni 2019. 
 
Tiltrædelse Torsdag den 15. august 2019.
 
Ansættelse iht. gældende overenskomst og nærmere aftale. I Region Syddanmark anvendes prøvetid på 3 måneder. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder