The job Kvalitetschef has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Kvalitetschef til Centrum Pæle i Vejle

Har du viden om og interesse for produkt-, proces- og produktionssystemer? Er du god til at lede, udvikle og vedligeholde kvalitetsarbejde, og vil du være med til at videreudvikle Centrum Pæle som en del af ledergruppen?

Centrum Pæle A/S er en del af Aarsleffkoncernen og har specialiseret sig i produktion og levering af pælefundamentsystemer. Vi er 62 medarbejdere på fabrikken i Vejle, og med 5 fabrikker i Nordeuropa er vi markedsledende indenfor fremstilling af piloteringspæle, energipæle, mastfundamentspæle, pælekoblinger samt produkter relateret til dette nicheområde. Fabrikken i Vejle er udviklingsspydspids i gruppen af  pælefabrikker. Dette gælder også på KMA-området.

Din hverdag er afvekslende
Som kvalitetschef får du med reference til direktøren det overordnede ansvar for drift, videreudvikling og vedligeholdelse af vores ledelsessystem indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø (KMA). Ligeledes hører det til en af dine vigtigste opgaver at sikre normkonformitet på vores produkter, som markedsføres i primært Danmark og Tyskland.

Af andre ansvarsområder kan bl.a. nævnes:

  • Kvalitetsdokumentation af vores produkter til danske og tyske kunder
  • Planlægning og gennemførelse af interne og eksterne audits
  • Ledelsesmæssig evaluering
  • Kontakt til eksterne kontrolinstanser i Danmark og Tyskland
  • Ledelse og ansvar for 2 personer i kvalitetsafdelingen

Du bliver en del af en velfungerende organisation, der værdsætter gensidig hjælpsomhed og fleksibilitet i den daglige opgaveløsning.

Er du vores nye kollega?
Vi forestiller os, at du er uddannet produktionsingeniør med nogle års erfaring indenfor kvalitetsstyring - gerne fra en produktionsvirksomhed.

Du vil typisk have flere opgaver og projekter i gang på samme tid, hvorfor det er vigtigt, at du trives med mange bolde i luften og kan bevare overblikket.

Lyder det som noget for dig?
Du er velkommen til at kontakte adm. direktør Lars Gøttrup Christensen på tlf. 7642 0935 for yderligere oplysninger.

Send venligst din ansøgning via "Ansøg" linket eller til Centrum PæleA/S, Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, att.: Charlotte Bunke

Vi skal have din ansøgning senest den 2. februar. De indkomne ansøgninger behandles løbende.

Læs mere om vores CPS-system på www.centrumpaele.dk