Skip to main content
The job Kort, geodata og GIS has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Kort, geodata og GIS i Grønland

Kort og Geodatagruppen i Asiaq, Greenland Survey, søger en medarbejder med erfaring og sans for geografisk information.

Vi tilbyder et job med udfordringer og opgaver indenfor teknisk og topografisk kortlægning, foto-grammetri og remote sensing samt opbygning og vedligeholdelse af geografisk infrastruktur.
Du kommer til at arbejde i et spændende fagligt miljø, med en enestående grønlandsk kultur og natur som baggrund.

Du vil indgå i Kort og Geodatagruppen, hvor vores hovedopgaver er ajourføring og formidling af grundkort og kloakkort over de grønlandske byer og bygder. Vi indsamler og bearbejder data fra blandt andet RTK-GNSS, totalstation, drone, fotofly og satellit. I sommersæsonen er hele Grønland vores arbejdsplads, og du vil deltage i feltarbejdet med dataindsamling, primært i byer og bygder. Resten af året kvalitetssikrer, bearbejder, forædler og formidler vi kort og geodata på vores kontor i Nuuk. Vores grundkort håndterer vi i ArcGIS Pro.

I 2019 er det planen at skifte kloakkortet fra vores nuværende CAD (Microstation) til GIS (ESRI). Én af dine opgaver vil blive varetagelsen af dette skift. Du vil desuden få opgaver i forbindelse med det grønlandske grunddataprogram. Du skal også være med til at styrke formidlingen, anvendelsen og tilgængeligheden af Asiaqs geodata overfor vores brugere og kunder.

Vi forventer, at du har en uddannelse indenfor kort og geodata, og har erfaring med RTK-GNSS opmåling, ledningsregistrering og GIS. Erfaring med bruger-/kundekontakt vil blive værdsat. Almin-delig god fysisk form er en forudsætning for at udføre feltarbejde. 

Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre, placeret i Nuuk, og spiller en vigtig rolle som Grønlands center for geografisk information. Vores geodata anvendes blandt andet til planlægning, arealforvaltning, råstofefterforskning og naturbeskyttelse samt til projektering af anlæg og infrastruktur. Asiaq, som udgøres af fire faggrupper, er en arbejdsplads med et uformelt og åbent arbejdsmiljø, med engagerede medarbejdere fra forskellige lande og kulturer, hvor du vil få mulighed for at arbejde tværfagligt.

Ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant faglige organisation. Personalebolig tilbydes efter gældende regler. Flytte- og rejseomkostninger betales for dig og din eventuelle ægtefælle/partner og børn ved tiltrædelse, samt ved fratrædelse efter mindst tre års ansættelse. Tiltrædelse den 1. april 2019.

Yderligere oplysninger
Du kan læse om Asiaq og vores opgaver, produkter og services på www.asiaq.gl og www.nunagis.gl. Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen hos Faggruppeleder Jens Gottlieb på tlf. +299 34 88 79.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være Asiaq i hænde senest mandag den 21. januar 2019. Mærk ansøgningen ”Kort, geodata og GIS” og vedlæg CV, samt relevante eksamenspapirer. Send ansøgningen via "Ansøg" linket.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder