Skip to main content
The job Kemiker has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Kemiker til Amagerværket

Vil du være med til at sikre CO2-neutral fjernvarme til hovedstadsområdet?

Som vores nye kemiker bliver du en del af teamet Support, hvor du får 13 dygtige kolleger. Du bliver en del af et engageret team, hvor vi sparrer og deler erfaring, og har fokus på faglig udvikling. Teamet er kendetegnet ved en uformel omgangstone og et tæt sammenhold, hvor vi altid er klar på at hjælpe hinanden.

Med stor faglig viden og systematisk tilgang arbejder vi med analyser og data for korrekt rapportering til myndigheder og kunder, og vi arbejder med optimering af drift i samarbejde med driftsafdelingen, for at opnå en miljøvenlig og sikker produktion til lavest mulige omkostninger.

Dine opgaver vil omfatte at:

 • Yde support og rådgive øvrige afdelinger på Amagerværket og i HOFOR, specielt afdelingen Brændselsindkøb & logistik
 • Arbejde med at udvide brændselsporteføljen med alternative biomassefraktioner
 • Udføre kvalitetsarbejde på Amagerværkets laboratorium, som er akkrediteret af DANAK
 • Holde dig ajour med og implementere gældende DS/EN ISO standarder inden for prøvetagning og analyse af fast biobrændsel, aske og slagge
 • Bidrage til at sikre korrekt data til myndigheder, afregning og driftsoptimering
 • Identificere fejl og forstyrrelser i de kemiske anlæg
 • Medvirke til planlægning af kort- og langsigtet vedligehold af procesanlæg
 • Deltage i anlægsprojekter ved definering af krav/funktion
 • Oplære og undervise laboratoriepersonale samt være faglig sparringspartner

I Support arbejder vi tæt sammen med de øvrige sektioner og teams på Amagerværket, og har ofte den koordinerende rolle og ansvaret for, at vi får bragt viden og erfaring i spil på tværs af sektioner. Ligeledes er Support et naturligt bindeled til flere centrale afdelinger i HOFOR, fx Brændselsindkøb & Logistik, Miljøafdelingen, Planafdelingen, Projektafdelingen, Energihandel samt til varmekunderne CTR og HOFOR Fjernvarme.

Faglighed, optimering og data  
Vi forventer, at du har en uddannelse som kemiingeniør eller cand.scient. i kemi og erfaring fra lignende job i procesindustrien eller rådgiverbranchen.

Vi forestiller os, at du har en faglig viden inden for flere af følgende områder:

 • Laboratoriearbejde og akkrediterede kvalitetssystemer
 • Validering af analysemetoder, analyseudstyr og måleinstrumenter
 • Oplæring og undervisning af drifts- og laboratoriepersonale
 • Brændsler, restprodukter og bulkmaterialer til procesanlæg
 • Ingeniørmæssig overvågning af kemiske anlægs performance
 • Generel viden om krav, design og funktion af kemiske procesanlæg
 • Vandkemi, vandbehandling, vandanalyser og udledninger

Du har en god forretningsforståelse, og er udviklingsorienteret. I HOFOR arbejder vi målrettet med at optimere og forbedre arbejdsgange og processer, og du skal derfor have sans for detaljerne og blik for forbedringsmuligheder.

Du viser initiativ, er proaktiv og serviceorienteret. Du får tingene til at ske, og følger dine opgaver helt til dørs. Du går til arbejdsopgaverne med en positiv indstilling, og sætter en ære i at afslutte dine arbejdsopgaver med et godt resultat. Du kan håndtere mange opgaver sideløbende - fra de største til de mindste

Du skal have lyst til at dele din viden og skabe resultater gennem godt samarbejde. Det er derfor vigtigt, at du kan skabe gode relationer og trives i en rolle, hvor du dagligt har kontakt til mange kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Det er desuden et krav, at du er i besiddelse af gyldigt kørekort til personbil, kategori B.

Virksomhedssproget er dansk, men du vil også få brug for engelsk. Det er derfor et krav, at du kan kommunikere flydende mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk.

Bliv en del af en større udvikling
HOFOR ejer og driver Amagerværket, hvorfra vi leverer fjernvarme til vores kunder i København og elektricitet til det nordeuropæiske el-marked.

Miljø og klima spiller en vigtig rolle for os i HOFOR, og det tager vi også alvorligt som kraftværksejer.  Vi arbejder for at fremtidssikre forsyningen til vores godt 600.000 fjernvarmekunder i København, og er derfor i gang med at ombygge Amagerværket, så vi fra i år udelukkende fyrer med bæredygtig biomasse på værket. Dermed bidrager vi afgørende til, at København kan nå sit mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 samtidig med, at vi optimerer den daglige drift af værket.

Du kan læse mere om HOFOR og Amagerværket

Klar til at ansøge?
Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende teamleder Louis- Bo Petersen på telefon 2795 5216.

Ansøgningsfristen er den 25. februar 2020.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i marts.

Ansættelse snarest muligt.

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”Ansøg”.