Skip to main content
The job IT-projektleder med stærke forvaltningskompetencer has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

IT-projektleder med stærke forvaltningskompetencer til Folkekirkens it

Har du forudsætninger for at fremme digitalisering i den offentlige forvaltning? Kan du sætte rammer og drive projekter? Og har du politisk tæft og en skarp pen? Vi har styrket vores fokus på digital transformation og søger derfor en fuldmægtig med evne til at udvikle samspillet mellem adfærd og it.  
 
Folkekirkens It 
’Folkekirkens It’ er en del af Kirkeministeriet og leverer it-ydelser til folkekirken og Kirkeministeriet. Vores vigtigste opgave er at sikre brugerorienterede og effektive it-værktøjer, der understøtter personregistrering, løn, økonomi, sagsbehandling og en række andre aktiviteter inden for folkekirkens og Kirkeministeriets område. I Folkekirkens It er vi 40 medarbejdere, og vi har ansvar for en velfungerende it-infrastruktur, der omfatter henved 3.000 arbejdssteder i kirker og sognegårde fordelt på alle landets ca. 2.200 sogne. Office 365 er den fælles platform for de ca. 20.000 præster, kirkefunktionærer, sagsbehandlere og menighedsrådsmedlemmer m.fl., der bruger vores systemer. 
 
Arbejdsopgaver 
Hovedopgaverne i stillingen er dels it-projektledelse og dels understøttelse af de inddragelses- og beslutningsprocesser, som kontoret indgår i. 
 
Som it-projektleder kommer du til at organisere og lede projekter med de særlige udfordringer, der knytter sig til projektledelse på it-området. Vi arbejder efter statens model for it-projektledelse, og det er med afsæt i den, at du kommer til at arbejde med at sikre den bedst mulige sammenhæng mellem projekternes målsætninger og de tekniske løsninger, som indgår i projekterne. Opfølgning på blandt andet eksterne leverandører og ressourceforbrug er en væsentlig del af dine opgaver som it-projektleder. 
 
I forhold til opgaven med at understøtte beslutningsprocesser kommer du til at arbejde tæt sammen med ledelsen om at beskrive initiativer og facilitere processer, som knytter sig til de nye tiltag. Der er en betydelig politisk dimension i denne opgave, og du kommer til at have en bred berøringsflade både med kollegaer i departementet og med aktører på folkekirkens område. Det vil være en del af opgaven at skrive beslutningsoplæg og notater. 
 
Du vil som fuldmægtig hos os få mulighed for løbende at beskæftige dig med nye og udfordrende opgaver – på egen hånd såvel som i samarbejde med kollegaer – og du vil have gode muligheder for at påvirke opgaverne og derigennem opnå både faglig og personlig udvikling. 
 
Kompetencer 
Vi forventer, at du har en relevant uddannelse. Det kunne for eksempel være en kandidatuddannelse – eller tilsvarende kvalifikationer - inden for samfundsvidenskab eller it. Da der er tale om en stilling med en bred kontaktflade, lægger vi vægt på, at du har stærke relationelle kompetencer. 
 
I forhold til arbejdet som it-projektleder ser vi gerne (men det er ikke et krav), at du har en projektlederuddannelse, og har erfaring med at styre it-projekter sikkert i havn. Som it-projektleder skal du have gode it-kompetencer, blandt andet være fortrolig med it-områdets ord og begreber. Det er dog ikke nødvendigt at have specialiserede tekniske kompetencer svarende til programmør eller systemtekniker. Det er afgørende, at du er dygtig til at organisere og er fortrolig med samspillet mellem mennesker, arbejdsprocesser og it-redskaber, så du ad den vej kan drive projekter effektivt fremad. Det betyder i praksis, at du skal kunne ’oversætte’ mellem projektets forskellige leverandører og interessenter og skabe et fælles sprog for de behov, som projektet skal understøtte, og it-udviklernes arbejde med de tekniske løsninger. 
 
Med hensyn til understøttelse af beslutningsprocesser er det afgørende, at du har interesse og flair for beslutningsprocesser i en stor offentlig organisation. Vi forestiller os, at din erfaring kan stamme fra tidligere beskæftigelse inden for eksempelvis løn, økonomi eller andre relevante sagsområder, og at du kan sætte din viden i spil med en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at være del af en politisk styret organisation. Da en del af dit arbejde vil være at skrive notater og beslutningsoplæg, er det vigtigt, at du har stærke kompetencer inden for skriftlig kommunikation med særligt blik for de politiske vinkler i formidlingen. 
 
Kirkeministeriet 
Som ansat i Kirkeministeriet bliver du del af en organisation med ca. 80 ansatte præget af engagement og høj faglighed, hvor sparring og samarbejde er i højsædet. Vi lægger vægt på at være en attraktiv og innovativ arbejdsplads med et uformelt arbejdsmiljø. Du kommer til at arbejde i hjertet af København og indgå i et fagligt fællesskab i en enhed med 10 personer.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Du bliver ansat som fuldmægtig i en fuldtidsstilling. Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne om akademikere i staten eller anden relevant overenskomst. Der er mulighed for at forhandle et eventuelt kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen. Vi ser gerne, at du har kan begynde den 1. maj 2019 eller snarest derefter. 
 
Mere information 
Du kan læse mere om Kirkeministeriet på www.km.dk. Du er også velkommen til at kontakte teamleder Sofie Navntoft Pedersen på 4036 3516, hvis du har spørgsmål.  
 
Ansøgning  
Din ansøgning skal indeholde:   

  • Motiveret ansøgning  
  • CV  
  • tation for uddannelse  Dokumen 

Ansøgningsfristen er 4. marts 2019.
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 11.-12. marts 2019. 
 
Ministeriet ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder