Skip to main content
The job IT Business Relationship manager til Robotics og Digitalisering has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du være med til at gå forrest i arbejdet med at støtte Forsvarets forretningsområder med facilitering af og rådgivning om digitalisering af muligheder for IT understøttelse og proceseffektivisering?

Er dine karakteristika, at du er helhedsorienteret, evner at se muligheder, stærk analytisk (evner at tænke i systemers interne sammenhæng), systematisk, stærk i etablering og vedligeholdelse af relationer, og god til at udvikle ideer og skabe resultater sammen med andre?
…så har du potentiale til at blive vores nye kollega.

Om os
Koncern IT er ansvarlig for at udvikle, drive og vedligeholde forsvarets it, og har fokus på digital understøttelse af Forsvarsministeriets koncern. Organisationen tæller omkring 300 medarbejdere (ca. 1/3 militære og 2/3 civile), og er dermed blandt de største IT-organisationer i den offentlige sektor. 

Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem it.

Vores mål er at blive den foretrukne samarbejdspartner, der kan understøtte implementering af systemer og løsninger, som giver mening for brugerne - hvilket omfatter alle styrelser og myndigheder under Forsvarsministeriet. Vores evne til at levere gode løsninger og rådgivning af høj kvalitet, er det der sikre, at vi bliver den attraktive samarbejdspartner internt i Koncernen.

Stillingen er en integreret del af Digitaliseringsafdelingen, og vil have fokus på mulighederne for nye digitaliseringsløsninger, procesautomatisering og robotics.

Om stillingen
Der åbner sig hele tiden nye muligheder for at gøre de interne processer bedre og billigere. Din primære opgave bliver derfor at hjælpe forretningen med at få beskrevet de forretningsmæssige behov og sikre en formidling af forretningsbehovet til vores egne teknikere eller eksterne leverandører. Du skal understøtte et tidligt samarbejde mellem forretningen og IT, således at begge aktører involveres, hvilket skaber det bedste udgangspunkt for nye løsninger - der giver værdi for forretningen.

Vi er en ny sektion, hvorfor du vil få stor indflydelse på udvikling af området. Vi er ved at etablere og kvalitetssikre interne arbejdsprocesser, samtidig med at vi implementerer Koncern IT’s ønske om at være tæt på kunderne. 

Sammen med forretningen og Koncern IT’s arkitekter, skal du facilitere modningsprocessen og udarbejdelse af de dokumenter, som skal understøtte at forretningens behov godkendes og igangsættes som et projekt. Vores mål er, at vi håndterer hele IT ”projekt/processiden”, så forretningen kun skal fokusere på deres forretningsudviklingsbehov. 

En anden del af jobbet bliver at formidle muligheder som allerede eksisterer ved Koncern IT, samt orientere om eller skaffe viden om nye teknologier i samarbejde med de respektive forretningsområder. 

Vores hverdag foregår i en uformel tone, hvor vi inden for de overordne rammer forsøger at arbejde med en kreativ, visuel og agil tilgang til opgaverne. 

Hverdagen foregår i en uformel tone med vægt på et godt socialt arbejdsmiljø hvor den individuelle kompetenceudvikling er afgørende for afdelingens evne til at levere støtte og rådgivning af høj kvalitet.

Erfaring og viden om forsvarets opgaver er en klar fordel, men ikke et krav.

Om dig
Da opgaverne løses med fokus på forretningen og evnen til at IT-understøtte behovet, hvor flere strategiske faktorer har indvirkning på det endelige resultat, er det afgørende for succes i jobbet, at du har erfaring med ledelse og forretningsudvikling og føler dig hjemme i den arena. 

Du trives med at tage styringen, hvor du via din tilgang kan fastholder fakta, men samtidig evner at udfordre udgangspunktet. 

Du har ledelseserfaring fra flere forskellige stillinger og niveauer, en god forretningsforståelse og erfaring inden for et eller flere kerneområder (HR, økonomi, Logistik eller Operativ opgaveløsning), og naturligvis interesse i og flair for IT og projektledelse. Din baggrund kan være både militær og civil. Som militæransat ser vi gerne, at du er officer M321. 

Du er en teamplayer, der via din ledelsestilgang understøtter en effektiv vej til målet, med fokus på kunden og en forbindende tilgang. Du skal derfor kunne afslutte og samle mange forskellige tråde, ved at anvende dine analytiske evner og erfaringer med at få forskellige faggrupper til at samarbejde. 

Vi vægter, at du har erfaring med facilitering og udviklingsprocesser, er initiativrig, nyskabende, fremtids- og resultatorienteret. Helhedsfokus er en naturlig del af din tilgang til opgaveanalysen, hvor du naturligt tager ansvar for både dine og forretningens opgaver.

Du trives i et arbejdsmiljø, hvor der er frihed under ansvar og fokus på at gøre hinanden gode. Vi hjælper hinanden med at yde det bedst mulige, fordi ændringer hurtigt kan opstå og vi er fælles om opgaven og ansvaret for hurtige og relevante leverancer. 

Du har et godt humør og formår at kommunikere om teknisk komplekse informationer til såvel tekniske som ikke tekniske samarbejdspartnere og kolleger.

Der er tale om en varig stilling ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med fast tjenestested i Hvidovre.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 7. april, og vi forventer at gennemføre samtaler løbende.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du ringe til Digitaliseringschefen, Tano Nordgaard Jakobsen på 2294 4536. 

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 3266 5991.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytækning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.