Skip to main content
The job Institutleder ved Biologisk Institut has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Institutleder ved Biologisk Institut, SDU

Biologisk Institut søger en visionær institutleder med lyst og kompetencer til at lede et institut i udvikling og med kompetencer til både at skabe forskning i verdensklasse, uddannelse af efterspurgte jobparate studerende, samarbejde med omverdenen samt formidling af instituttets viden.

Biologisk Institut er et af fire institutter ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU. Instituttet har som målsætning at give samfundet den højeste kvalitet af forskning, uddannelse og formidling inden for et bredt spektrum af biologiske emner. Instituttet uddanner studerende til efterspurgte medarbejdere i private virksomheder, offentlige myndigheder, samt i videns-, uddannelses- og forskningsinstitutioner, og vægter samarbejdet med det omkringliggende samfund højt.

Du bliver leder af et institut med ca. 130 ansatte, ca. 300 studerende og en omsætning på ca. kr. 70 mio. Instituttets forskning spænder fra mikroorganismer til økosystemer og globale stofkredsløb med stærke forskningsgrupper inden for økologi, økotoksikologi og -fysiologi, biodemografi, akustisk kommunikation, biogeokemi samt livets udvikling. På dette grundlag varetager instituttet fakultetets bachelor- og kandidatuddannelser i Biologi og huser desuden ca. 30 ph.d.-studerende og 25 postdocs.

Instituttet er en velfungerende arbejdsplads, der til stadighed markerer sig såvel nationalt som internationalt og udmærker sig ved et dynamisk, internationalt miljø med forskere i verdensklasse, husning af større forskningscentre og deltagelse i stærke forsknings- og samfundsmæssige netværk. Instituttet er organiseret i faglige fællesskaber omkring seks forskningsgrupper, et sekretariat og en serviceafdeling med elektronisk og mekanisk værksted.

Institutlederens primære opgaver vil være at:

 • Varetage den daglige ledelse af instituttet, herunder at fastholde og videreudvikle et stimulerende miljø i samarbejde med medarbejdere og studerende.
 • Varetage ansvaret for instituttets økonomi, herunder at disponere virkemidler i form af personale, drift og anskaffelser i forhold til de samlede økonomiske rammer for instituttet samt tiltrækning af eksterne midler.
 • Udforme instituttets overordnede mål for forskning i samarbejde med forskningsledere og under hensyn til universitetets og fakultetets overordnede strategi.
 • Varetage ansvaret for instituttets undervisning og udvikling heraf i samarbejde med studielederne og undervisningsudvalget samt fremme et godt studiemiljø i samarbejde med de studerende.
 • Sikre kontakt til relevante aktører (erhvervsliv, myndigheder m.m.) samt sikre forskningsformidling og vidensdeling.
 • Deltage i fakultetets ledelsesgruppe sammen med de øvrige institutledere og dekanen, herunder udarbejde, virkeliggøre og følge op på fakultetets strategier for forskning, uddannelse samt ledelse og samarbejde. 
 • Varetage den daglige kontakt og samarbejde med administrationen.

Om personen

 • Du har en naturvidenskabelig eller beslægtet uddannelse, en anerkendt forskningsmæssig baggrund inden for dit fagområde samt undervisningserfaring på lektorniveau.
 • Du er en visionær og inddragende leder med gode kommunikative evner. Du har en god sans for gennem motivation og krav til den enkelte at lede mennesker, der er fremragende specialister på deres felt. 
 • Du har et indblik i og forståelse for et universitets indre liv og dets samspil med omverdenen og kan integrere de mange modsatrettede krav og forventninger i en konstruktiv ledelsesproces.
 • Du har kendskab til universitetsadministration og de økonomiske og administrative opgaver, der er forbundet hermed. 
 • Du har som minimum et seksårigt perspektiv i din fremtidige ledelsesopgave på SDU.
 • Du kan læse og forstå dansk og har kendskab til det danske uddannelsessystem.
 • Du har engelskkompetencer på højt niveau.

Om ansættelsen
Stillingen åremålsbesættes med tiltrædelse 1. august 2018 eller hurtigst muligt derefter på overenskomstmæssige vilkår, evt. med en tilbagetrædelsesordning og en ordning for (begrænset) forskningstid. Lønnen forhandles individuelt på baggrund af personlige kvalifikationer og erfaring.

Ansættelsesforløbet forventes at være således:

 • 1. samtale torsdag den 14. juni 2018. 
 • Testforløb
 • Testsamtale onsdag den 20. juni 2018.
 • 2. samtale fredag den 22. juni 2018.

Du kan læse mere om SDU og fakultetet på vores hjemmeside. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos dekan Martin Zachariasen på tlf. 2149 1167.

Det Naturvidenskabelige Fakultet har ca. 250 videnskabelige medarbejdere, ca. 100 ph.d.-studerende, ca. 140 teknisk/administrative medarbejdere og ca. 2.100 studerende, heraf ca. 150 internationale studerende. Udenlandske medarbejdere udgør ca. halvdelen af det videnskabelige personale. Fakultetets undervisning og forskning er organiseret i fire institutter og 16 centre. Fakultetet er lokaliseret på Campus Odense og har desuden forskningsfaciliteter i Kerteminde og Svanninge Bjerge.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg".

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder