The job Ingeniør/tekniker til vejområdet has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vi mangler en engageret kollega i vores Driftsteam. En kollega der brænder for at arbejde med vejdrift som planlægger, koordinator og bestiller på området.

Du bliver en del af et selvstyrende team på 6 personer. Det betyder, at du sammen med teamet får stor indflydelse på - og ansvar for - løsning af opgaver i vejdriften, og der er rig mulighed for sparring på de mange faglige og opgavemæssige udfordringer. Det er derfor vigtigt, at du trives ved denne organisationsform.

Vejnettet i kommunen er velholdt, men vejvedligeholdelsen skal fortsat foregå effektivt, så den bliver bedst og billigst – vi arbejder derfor tæt sammen med vores entreprenørgård, som udfører mange af vores opgaver.

Vores mål er, at den samfundsmæssige investering i infrastrukturen plejes, og at vejene bliver ved med at være fremkommelige og trafiksikre.

Din hverdag vil være meget varieret og udfordrende. I teamet planlægges, udbydes og koordineres driften af vores 1.380 km veje plus cykelstier og fortove. En del af arbejdet foregår også i marken med kontakt til entreprenører, samarbejdspartnere og borgere.

Opgaverne i teamet og stillingen
Driftsteamets opgaver ligger inden for følgende hovedområder: vejvedligeholdelse, vejafvanding og rabatpleje, vintervedligeholdelse og renholdelse, fortove og vejudstyr, beplantninger langs veje, vejbelysning og broer, færdselstavler og vejafmærkning på kørebanen samt opgravningstilladelser.
Driftsteamet har fordelt hovedansvaret på de enkelte fagområder, men der sker løbende en tilpasning for at udnytte teamets ressourcer bedst muligt.

Udgangspunktet for dine opgaver er:

 • Vedligehold og drift at vejbelysningen i kommunen
 • Primær eller sekundær person på broer og bygværker.
 • Planlægning og drift af renholdsopgaver, herunder skraldespandstømning på offentlige arealer.
 • Planlægning af drift og vedligehold af offentlige toiletter.
 • Koordinere og udvikle renholdelsen af vejnettet, samt øvrige faciliteter på vejarealet.
 • Drift og vedligehold af offentlige toiletter
 • Indgå i samarbejder omkring store renoveringsprojekter.
 • Indgå i udvikling af driften generelt og være med til at finde nye løsninger, så vi får mest muligt ud af budgettet.

Vi tilstræber, at der er backup-personer på alle fagområder i teamet. Stillingen vil derfor indeholde andre fagområder inden for vejdriften.

Vi lægger vægt på, at du

 • har erfaring med og lyst til at arbejde med vejdriftsopgaver, herunder især belysning
 • er god til at samarbejde og indgå aktivt i selvstyrende team
 • er selvstændig og udadvendt med et godt overblik over fagområdet
 • kan håndtere den økonomiske del ved udbud af opgaver og projekter i vejregi.
 • er god til at kommunikere med både borgere og virksomheder
 • er ingeniør, landinspektør, teknisk assistent, bygningskonstruktør, byggetekniker, landmålingstekniker eller anden relevant uddannelse.

 

Vi tilbyder

 • et varieret job, hvor du kan påvirke dine opgaver og udviklingen af teamet
 • har gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • et godt og uformelt arbejdsklima med dine kolleger i sektionen (25 pers.) og afdelingen (ca. 120 pers.)
 • arbejde i en aktiv og attraktiv kommune, beliggende naturskønt midt i Jylland med ca. 94.000 indbyggere
 • fast stilling med 37 timers fleksibel arbejdsuge
 • løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse
 • Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Læs mere om os på
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Afdelinger/Teknik-og-Miljoeafdelingen/Vej-og-Trafik

Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte:
Vejingeniør Ole Rasmussen 8970 1549
Sektionsleder Flemming F. Christensen 2051 7549

Ansøgningsfrist fredag 7. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag 14. august.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.