Skip to main content
The job Ingeniør/tekniker med fjernvarmeerfaring has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

To stillinger som hhv. ingeniør/tekniker med fjernvarmeerfaring og generalist med politisk flair og interesse for energipolitik

Er du ingeniør, naturfaglig, energiplanlægger eller generalist med interesse for fjernvarme- og forsyningssektoren? Vil du være med til at skabe rammerne for morgendagens fjernvarmesektor? Motiveres du ligesom os af at omsætte teknisk viden til forståelig kommunikation, af faglig udvikling og godt kollegaskab? Så er det måske dig, vi har brug for til at udvikle fremtidens regulering af fjernvarmesektoren.  
 
Om jobbet  
Som medarbejder i Energistyrelsens varmekontor vil du møde en spændende, varieret og travl hverdag med engagerede og sociale kollegaer, samarbejde på tværs af fagligheder og en uformel omgangstone i et fleksibelt arbejdsmiljø.  
 
Fjernvarmesektoren er i rivende udvikling og står, bl.a. som følge af energiaftalen fra 2018 og regeringens forsyningsstrategi, over for markant forandrede rammevilkår. Det betyder bl.a., at vi i varmekontoret er i fuld gang med analyser, implementering af ny lovgivning og iværksættelse af en række støtteordninger, der skal understøtte forandringen. Derudover ophørte hovedparten af støtten til decentrale kraftvarmeværker (kendt som grundbeløbsstøtten) med udgangen af 2018. Støtten har de seneste år udgjort en stadig større del af mange kraftvarmeværkers indtægtsgrundlag, og støttens ophør har derfor skabt øget behov for at understøtte sektorens overgang til de nye rammevilkår.  
 
Over de kommende år skal der gennemføres en række analytiske, politiske, regnetekniske og administrative udviklings- og driftsopgaver på vejen frem mod fremtidens fjernvarmeforsyning. Det søger vi to teknisk anlagte kollegaer til at være med til at løfte. Du skal have interesse for energipolitik og for at udvikle fremtidens varmesektor og bidrage til dette arbejde i et tværfagligt kontor under stor politisk bevågenhed. 
 
Om dig 
Vi søger to nye kollegaer til Energistyrelsens varmekontor i Center for Forsyning i København. Vi har som udgangspunkt nedenstående forventninger til begge kandidater mens mere fagspecifikke kompetencer beskrives i det følgende afsnit.

Vi forventer, at du:  

 • er selvstændig, engageret og motiveres af at drive og udvikle processer i et politisk præget miljø 
 • er udviklings- og løsningsorienteret i samarbejdet med kollegaer 
 • motiveres af samarbejde med engagerede kolleger 
 • har gode formidlingsevner både i skrift og i tale  
 • har forståelse for processer og erfaring med betjening af politiske organisationer – men det er ikke et krav 
 • er læringsorienteret – både i forhold til din egen udvikling og videndeling med kollegaer 
 • er rutineret bruger af Office-pakken. Det er en fordel men ikke et krav, hvis du har rutine med Excel og kan håndtere datasæt

 
Specifikke kompetencer 
Ingeniør eller naturvidenskabelig kandidat med erfaring fra fjernvarmebranchen 
Som tekniker i varmekontoret kan du lidt af hvert. Først og fremmest er du en del af vores tekniske reality-tjek. Du forstår, hvordan et kraftvarmeanlæg, en varmepumpe og et distributionsnet fungerer, og du kan formidle din tekniske viden til andre faggrupper. Du kommer til at arbejde sammen med kontorets øvrige ingeniører og energiplanlæggere samt økonomer og jurister. Både når det gælder udformning af nye regler og behandling af ansøgninger, er den tekniske forståelse central for at løse opgaverne, og den forståelse bidrager du med 
 
Samtidig administrerer vi i kontoret en række puljer og støtteordninger, som du vil blive en del af administrationen og videreudviklingen af. 
 
Vi forventer, at du er ingeniør, naturfaglig kandidat eller teknisk anlagt energiplanlægger, og det er en klar fordel, hvis du har erfaring fra fjernvarmesektoren – enten fra en rådgivende ingeniørvirksomhed, et forsyningsselskab eller lign. Derudover forventer vi, at du besidder flere af følgende kompetencer men ikke dem alle: 

 • Teknisk indsigt i energisystemer og viden om energiteknologier, især på fjernvarmeområdet 
 • Kendskab til energiafgifter, fastlæggelse af tariffer eller viden om administrationen af CO2-kvoter 
 • Analytisk stærk og kan planlægge mindre analysearbejder med henblik på at indsamle og generere ny viden til brug for politikudvikling 
 • Selvstændig, kreativ og opsøgende tilgang til arbejdet 
 • Udvidet brugerniveau i Excel, hvor du kan håndtere store datamængder og beregninger. Kendskab til systemmodelleringsværktøjer er også en fordel, men ikke et krav 
 • Procesforståelse og erfaring med betjening af politiske organisationer er en fordel men ikke et krav 
 • Arbejder metodisk og grundigt og kan se det motiverende i at arbejde med og optimere på driftsopgaver og processer 

 
Energiplanlægger, ingeniør eller lign. med interesse for energipolitik 
Som generalist i varmekontoret bliver du involveret i forberedelsen og udviklingen af beslutningsgrundlag på varmeområdet til ministeren, regeringen og Folketinget. Dette indeholder både teknisk og økonomisk analysearbejde, udvikling af konkrete modeller, interessentinddragelse osv.  
 
Samtidig håndterer kontoret en række henvendelser og andre faglige driftsopgaver, ligesom vi betjener ministeren, folketinget og vores departement med faglige input og besvarelser. Dette arbejde vil du også blive en del af.  
 
Du kommer til at arbejde tæt sammen med varmekontorets teknikere, økonomer og jurister og bliver en del af de mange forskelligartede processer i kontoret. 
 
Vi forventer, at du har en relevant samfundsfaglig eller teknisk uddannelse og har kendskab til eller interesse for energi- og forsyningspolitik, fjernvarmesektoren og/eller energisystemet. Vi forventer, at du besidder flere af nedenstående kompetencer men ikke dem alle: 
 

 • Arbejder metodisk og grundigt og kan se det motiverende i at arbejde med og optimere på driftsopgaver og processer  
 • Kendskab til fjernvarmesektorens organisering og regulering 
 • Kendskab med forsyningsjura, økonomisk regulering eller evt. statsstøtte 
 • Kendskab fra eller viden om kommunernes arbejde med teknik, miljø og planlægning 
 • Analytisk anlagt og kan gennemføre simple selskabsøkonomiske beregninger på energiproduktionsanlæg 
 • Klassiske embedsmandsfunktioner inkl. betjening af det politiske system fra enten stat, kommuner, regioner, interesseorganisationer eller lign. er en stor fordel men ikke et krav  

Om os 
Varmekontoret er en del af Energistyrelsens Center for Forsyning, som ligger i vores helt nye hus i København tæt på Hovedbanegården. Kontoret består af i alt 19 medarbejdere og en kontorchef, som arbejder med regulering og udvikling af fjernvarmesektoren. Kontoret er opdelt i fire teams med hver sin teamleder, som står for den daglige fordeling af opgaver, faglige koordinering osv. Vi er kendetegnet ved høj faglighed og engagement, højt til loftet og godt kollegaskab og et uformelt og socialt arbejdsmiljø. Det kan man bl.a. opleve på den årlige studietur og løbende sociale arrangementer.  
 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 500 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten.  Afhængig af din erfaring vil du blive ansat som enten konsulent eller fuldmægtig med rådighedsforpligtelse. Ansættelsesområdet er Energi- Forsynings og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.  
 
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Mercan-Ellen Nielsen på telefon 2539 2651 eller til specialkonsulent Søren Lyng Ebbehøj på telefon 3392 3858 eller fuldmægtig Jacob Byskov Kristensen på telefon 3392 7818.  
 
Energistyrelsen ønsker at fremme ligestilling og alle kvalificerede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder opfordres til at søge stillingen. 
 
Ansøgning  
Du søger via "Ansøg" i forbindelse med stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 7. april 2019 kl. 24. Samtaler forventes afholdt i uge 17 for at muliggøre tiltrædelse hurtigst muligt og senest den 1. juni 2019.   

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder