Skip to main content
The job Ingeniør til specialistrolle inden for søkabler has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vær med til at skabe energi til tiden - og til fremtiden. Hvis du har erfaring med højspændingsanlæg eller styring og overvågning heraf - og samtidig har mod på at udvikle dine kompetencer med henblik på at blive en af vores specialister inden for HVDC-/HVAC-kabelanlæg og særligt søkabler, er du måske vores nye kollega. Du kan se frem til at få en central rolle i vedligeholdelsen af vores søkabler, samtidig med at du deltager i store anlægsprojekter. Din nye arbejdsplads bliver enten på vores hovedkontor i Fredericia eller vores kontor i Ballerup, afhængig af din bopæl.

Du vedligeholder anlæg i tæt tværgående samarbejde
Størstedelen af dit arbejde er tilknyttet vores søkabler, der forbinder Danmark med udlandet, hvor du med dyb viden om kabelanlæg på havet sikrer et kvalitetsbevidst fokus på vedligeholdet heraf. Du bringer dine erfaringer ind i nye projekter og sikrer på den måde, at nye anlæg etableres på baggrund af driftserfaringer og krav til vedligehold, oppetider og livscyklusomkostninger. Det betyder, at du deltager i den tekniske afklaring i projekterne og løbende tager stilling til, hvilke løsninger, der bedst muligt sikrer stabil drift og optimalt vedligehold. Du kommer blandt andet til at arbejde med nogle af vores større ind- og udlandsforbindelser, herunder Storebælt, CobraCable og Viking Link - og du deltager i internationalt samarbejde med leverandører og søsterselskaber vedrørende forbindelserne til vores nabolande.

Sideløbende deltager du i den daglige drift af vores øvrige anlægsportefølje, samtidig med at du deltager i forhandlingen af rammeaftaler og udarbejder beredskabsplaner. Du har særligt fokus på vores søkabler, men får mulighed for at arbejde med mange typer anlæg, så du opnår et bredt kendskab til alle vores anlæg. Du indgår på sigt sammen med dine kolleger i en tilkaldevagt og tager hurtigt affære, hvis der opstår driftsforstyrrelser i vagtområdet. Kørsel foregår i egen bil efter statens takster eller i fælles vagtbil, og dit vagtområde vil afhænge af din bopæl. Som en del af din funktion kan du forvente at blive kaldt ud på søen i forbindelse med driftsforstyrrelser, som opstår i et begrænset omfang.

”Som vores nye kollega vil du opleve en tillidsbaseret tilgang til opgaverne, hvor vi selvstændigt løser opgaver i kraft af vores høje tekniske faglighed. Du kan være sikker på at få ansvar for komplekse opgaver, og du bliver del af et stærkt fagmiljø bestående af specialister, som sparrer med hinanden på tværs af afdelinger og fagdiscipliner”, fortæller afdelingsleder Steffan Ladegaard Morrison.

Glæd dig til en specialistrolle, hvor du opnår stor viden om vores højspændingsudstyr, når du arbejder med forskellige tekniske anlæg og direkte bidrager til at sikre de rigtige tekniske løsninger for Energinet og det danske samfund. Du får en bred kontaktflade på tværs af Energinet og er med til at sikre sammenhæng i leverancekæden lige fra modning, standardisering og etablering til drift og vedligehold.

Stærkstrømsinginør eller maskinmester med erfaring inden for drift og vedligehold
Du har en baggrund som stærkstrømsingeniør eller maskinmester samt minimum 5-10 års praktisk erfaring med drift og vedligehold af kabelanlæg. Erfaring fra elbranchen, særligt med søkabler, er en fordel, men ikke et krav. Du kommer til at kommunikere med både projektledere og montører fra såvel danske som udenlandske leverandører, så det er vigtigt, at du behersker engelsk (og gerne tysk) på højt niveau. Da der er tale om et komplekst arbejdsområde, der kræver en meget specialiseret viden, er det ligeledes vigtigt, at du har flair for at tilegne dig viden og har gode analytiske evner. Opgaverne foregår ofte på vores anlæg ude i landet, så det er et krav, at du har kørekort.

På det personlige plan har du gode samarbejdsevner, men har samtidig en naturlig autoritet over for vores eksterne leverandører. Derudover er du fleksibel og indstillet på at yde en ekstra indsats, når det kræves. Du har en analytisk tilgang til opgaverne, der gør dig i stand til at træffe beslutninger og arbejde selvstændigt - også under pres i forbindelse med fejlfinding. Endeligt evner du på en konstruktiv måde at udfordre løsningsforslag og arbejdsgange og bidrager således til at opti-mere måden, vi løser vores opgaver på.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Ansøg”, så vi har den senest 7. marts 2019. Vi forventer at holde samtaler 18. marts (1. samtale) og 21. marts (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget vel-kommen til at kontakte afdelingsleder Steffan Ladegaard Morrison på telefon 2333 8949. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.