The job Ingeniør til anlægsprojekter has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Biogasbranchen er i hastig vækst, og biogassen udgør en stadig større andel af gassen i det danske gasnet. Derfor søger Evida en ingeniør til support i forbindelse biogasprojekter, herunder anlægsprojekter og udarbejdelse af tegninger samt ansøgning til myndigheder. Stillingen er placeret i vores afdeling Anlæg og Teknik, og arbejdsstedet er i Viborg.

Evida har som en af sine hovedopgaver at sikre, at biogasanlæg tilkobles det landsdækkende gasnet hurtigt og effektivt og skal sikre, at biogas såvel som andre grønne gasser anvendes, hvor det er mest optimalt set i et samfundsperspektiv. Derfor vil du også skulle arbejde med netberegning ved brug af simuleringsprogrammer.

Da Evida er under opbygning, vil du få rig lejlighed til at forme de rammer, opgaverne skal løses under, ligesom du vil medvirke til generelt at opbygge samarbejde på tværs i organisationen og udvikle gode processer for opgaveløsningen. 

Du er enten nyuddannet eller har et par års erfaring med projektering, myndighedsbehandling og anlægsprojekter.  Hvis du er nyuddannet, tilbyder vi en oplæringsperiode, som sikrer, at du efterfølgende kan arbejde selvstændigt med opgaverne og prioritere dem i din dagligdag.

Evida, som er en sammenlægning af Dansk Gas Distribution og HMN GasNet, er etableret med en fælles ledelse og organisering pr. 1. oktober 2019. Det betyder, at du vil komme til at opleve en dagligdag, der er hektisk og under forandring, men det giver dig samtidig mulighed for at præge både den funktion, du sidder i samt den afdeling, du bliver en del af. Du vil med andre ord få et job, hvor forandring og nytænkning fylder langt mere end traditioner og vaner.

Du bliver en del af en funktion med 27 ansatte, som er forankret i en afdeling med i alt 85 kolleger. Du bliver således en del af en stor afdeling, hvor faglighed vægter højt, da afdelingen har ansvaret for udvikling af en del af Danmarks kritiske infrastruktur på energiområdet.

Som en arbejdsplads med over 400 ansatte kan vi tilbyde både faglige og sociale fællesskaber og gode udviklingsmuligheder

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte funktionsleder Jesper Dalsgaard på telefon 5161 9204.

Læs mere om os på evida.dk, og send os din ansøgning på evida.dk/job. Ansøgningsfristen er den 5. november 2019.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder