The job Ingeniør søges til udvikling og undervisning på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Kendetegnet for en god underviser, er en stor faglig nysgerrighed kombineret med en lyst til at omgås og uddanne unge mennesker.

Som underviser i konstruktionsfagene, får du din faglighed konsolideret og udbygget samtidig med at dine studerende bliver klogere og opnår rutine.

Hvis du brænder for din ingeniør-faglighed og gerne vil underbygge og formidle din viden til de næste generationer af maskiningeniører, er her jobbet for dig.

Vi ansætter efter 1. oktober 2020 en adjunkt/lektor inden for specialiseringen produktudvikling og konstruktion. Stillingen er forankret ved hovedområdet Mechanical Engineering på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - en arbejdsplads med rum til fordybelse og plads til faglig begejstring.

Din arbejdsdag vil være i centrum af Aarhus, som en del af Navitas’ faglige miljø blandt ingeniører, forskere, studerende, undervisere, iværksættere og virksomheder.

Du kommer til at tage del i arbejdet med at forme et innovativt videns miljø i vækst, og du skal sammen med dine kollegaer, bidrage til at styrke Ingeniørhøjskolens udviklings- og undervisningsaktiviteter på diplomingeniøruddannelsen indenfor Mechanical Engineering.

Dine arbejdsopgaver vil være som vidensformidling, hvor du underviser og udvikler undervisning, men også som projektleder på egne udviklingsprojekter, i samarbejde med industrien.

Vi forventer ikke at du er en dreven underviser, men du skal motiveres af at arbejde med faglig formidling. Du vil på diplomingeniørstudiet i Maskinteknik, sammen med dine kollegaer indgå i et semester team, og arbejde med undervisning i en integreret problembaseret læringsplan. Hvis du ingen undervisningserfaring har, så sikrer vi at du lærer at lære fra dig, og opbygge gode undervisningsforløb der aktiverer de studerende.

Dine udviklingsopgaver vil blive forankret omkring din faglighed og dine ambitioner. I sammenhæng med Ingeniørhøjskolens og fagområdets strategi får du mulighed for at definere dit faglige udviklingsfelt, og folde det ud i vores laboratorier og værksteder.

Den rette kandidat har erfaring med et eller flere af følgende områder:

 • Design og konstruktion af maskiner og produkter.
 • Produktudvikling og produktmodning fra større eller mindre produktionsvirksomhed.
 • Teknologier og processer inden for moderne produktionsteknologi
 • Test og verifikation af konstruktioner
 • Afhængig af dine præferencer vil du tage del i ansvaret for udvikling af de faglige områder:
 • Maskinkonstruktion
 • Design for manufacturing og assembly
 • Prototype fremstilling
 • Test af konstruktioner
 • Maskinteknisk tegning og modellering (2D og 3D CAD).
 • Simulering og numerisk analyse (FEM / CFD/programmering)
 • Maskinelementer
 • Hydraulik
 • Statik og styrkelære
 • Levetidsberegninger

Om dig:

 • Du er uddannet diplomingeniør eller civilingeniør, måske suppleret med en ph.d-grad indenfor et af felterne maskinteknik eller produktion
 • Du arbejder med en faglig nysgerrighed, der bidrager til udvikling af viden og netværk inden for området konstruktion og produktudvikling
 • Du har mere end 3 års erfaring fra en dansk eller international virksomhed
 • Du kan udvikle eksperimentelle undervisningsaktiviteter, der modsvarer vores undervisningslaboratorier på Navitas.
 • Du kan undervise og vejlede på dansk og engelsk.

Ansøgere med dokumenteret erhvervserfaring samt andre relevante kompetencer inden for et eller flere af fagområderne relevant for den opslåede stilling vil blive foretrukket. Den rette kandidat til jobbet har flere års relevant erhvervserfaring, en uddannelse som ingeniør på kandidat- eller diplomniveau.

Ansættelsessted
Du ansættes på Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE). Arbejdssted er NAVITAS, Inge Lehmannsgade 10, 8000 Aarhus C (primært) og AU Campus Herning.

Ansættelsesprocedure
Et fagligt bedømmelsesudvalg med eksternt flertal vurderer ansøgernes faglige kvalifikationer. Det faglige udvalg indstiller kvalificerede ansøgere til ansættelse.

Et ansættelsesudvalg bestående af direktør og udviklingschef behandler indstillingen og indkalder til uddybende samtaler.

Yderligere information
om stillingen kan fås ved henvendelse til udviklingschef Helle Wivel, hwi@ase.au.dk eller tlf. 4189 3175

For spørgsmål om arbejdet som underviser, kan underviser Søren Bøndergaard kontaktes på SBOE@ase.au.dk tlf. 23359214.

Ansøgningsfrist: 1. august 2020.

Formalia
Søg via knappen ANSØG. Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, og evt. undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.