The job Ingeniør med interesse for brandsikkerhed has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du være med til at sætte standarden for brandsikkerheden på landets største brandfarlige virksomheder? Beredskabsstyrelsen søger en kollega til et team af engagerede medarbejdere, der hver dag skal finde de gode brandtekniske løsninger i komplekse sager.

Om os
Det brandtekniske team er placeret i enheden Brandforebyggelse, som består af 13 medarbejdere. Vi arbejder blandt andet med myndighedsopgaver inden for teknisk brandforebyggelse med udgangspunkt i beredskabslovgivningens krav. 

Vi har et godt kollegialt sammenhold - både fagligt og socialt.

Hos os får du fleksible arbejdsforhold, der respekterer både arbejdsliv og familieliv.

Om stillingen
Opgaverne er primært behandling af brandtekniske byggesager og anden sikkerhedsdokumentation på større brandfarlige virksomheder og risikovirksomheder i hele landet, udvikling af regler og vejledningsmateriale samt rådgivning af de kommunale redningsberedskaber. 

Hverdagen er afvekslende og præget af, at vi stræber efter at være ajour med ny viden og den teknologiske udvikling. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med erhvervslivet, de kommunale redningsberedskaber og andre interessenter på området. 

Dine opgaver vil blive tilpasset de kompetencer, du kommer med, så uanset om du har flere jobs bag dig, eller du er nyuddannet, vil der være mulighed for at få masser af faglige udfordringer.

Vi prioriterer at deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper og konferencer, og vi er opmærksomme på, at du løbende får udviklet dine kompetencer, så de passer til dine opgaver, og du kan udvikle dit potentiale. 

Stillingen er på 37 timer/uge inkl. frokostpause.

Om dig
Du er uddannet bygningsingeniør eller har en anden relevant teknisk uddannelse. 

Det er en fordel, hvis du har kendskab til et eller flere af følgende områder: Teknisk brandforebyggelse, byggesagsbehandling, bygningskonstruktioner, risikovurdering af sikkerhedsforhold eller redningsberedskabet. 

Du er en åben, positiv og fleksibel medspiller, som vil være med til at sikre et godt samarbejde med såvel kolleger som samarbejdspartnere.

Du kan formidle et teknisk budskab både mundtligt og skriftligt.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem den relevante faglige organisation og Finansministeriet. 

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. 

Kontakt og ansøgning 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte souschef Allan Thomsen, tlf. 2245 3364. 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Annete Karlsen, tlf. 7281 9170.

Ansøgningsfristen er 23. juni 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende og i umiddelbar forlængelse af udløb af ansøgningsfrist.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Beredskabsstyrelsen
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.