Skip to main content
The job Ingeniør inden for informations- og kommunikationsteknologi søges has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Ingeniør inden for informations- og kommunikationsteknologi søges til Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

På Ingeniørhøjskolen er der en stilling ledig som lektor/adjunkt på fuld tid til diplomingeniøruddannelserne inden for hovedområdet Elektronik og Computerteknologi.

Området har en central rolle i den fjerde industrielle revolution (Industri 4.0), og er et af de strategiske satsningsområder på Ingeniørhøjskolen. Inden for området har vi særligt fokus på kritiske softwaresystemer, webprogrammering, IoT, Big Data, Cyber Security, Machine Learning, distribuerede systemer, virtualisering, robotteknologi, Vision, VR og AR.

Derfor søger vi en kollega, som kan hjælpe os med at føre vore visioner for disse områder ud i livet.

Stillingen
Det forventes, at du skal kunne varetage undervisningen inden for flere af emnerne på diplomingeniøruddannelsen i Informations- og Kommunikationsteknologi, herunder softwareudvikling, IT-sikkerhed, distribuerede systemer, IoT, Big Data, Machine Learning, virtualisering, kritiske softwaresystemer, smartphone-applikationer, robotteknologi, Vision, VR, AR, signalbehandling og matematik.

Afhængigt af dine kvalifikationer kan undervisning på andre diplomingeniøruddannelser komme på tale.

Desuden skal du varetage projektvejledning og coaching af ingeniørstuderende.

Der vil på sigt også være mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter inden for ovennævnte emneområder.

Du vil indgå i et stærkt team af undervisere på Elektronik- og IKT-uddannelserne og skolens øvrige medarbejdere.

Dine kvalifikationer
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse på kandidatniveau, gerne suppleret med en ph.d.-grad (ikke et krav), og at du er velfunderet inden for mindst ét af uddannelsens fagområder. Det er afgørende, at du har en stærk faglighed og relevant erhvervserfaring med ingeniørfaglige problemstillinger. Dokumenterede undervisnings- og pædagogiske kvalifikationer er også ønskværdige, herunder gerne erfaring med vejledning og coaching af studerende i såvel faglige som processuelle forhold. Desuden er et veludviklet netværk inden for det computerteknologiske område, gerne nationalt og internationalt, naturligvis et plus.

Vil du præge fremtidens ingeniøruddannelser?
Vi tilbyder et job med et afvekslende og fagligt udfordrende indhold på en arbejdsplads, der hver dag har fokus på at skabe flere og bedre ingeniører til det danske samfund. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet befinder sig i en rivende faglig og organisatorisk udvikling. Blandt andet arbejder skolen med de internationale principper for ingeniøruddannelse, CDIO, med det formål at styrke uddannelsernes indhold og anvendelighed nu og i fremtiden. Stillingen er for dig, der har lysten og evnerne til at præge ingeniøruddannelser i en hastig udvikling på en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med viden, kreativitet og innovation som centrale produkter. Og for dig, der har lyst til, i tæt kontakt med studerende og andre fastansatte, at anvende og udvide din faglighed i en kontekst, hvor dagen i morgen ikke ligner den i dag.

De færdiguddannede diplomingeniører inden for Elektronik og Computerteknologi beskæftiger sig med teknologier inden for softwareudvikling, datakommunikation, telekommunikation, energiproduktion, sundhedsvæsenet, akustik, robotteknologi, automation og regulering.

De anvender, planlægger og udvikler kritiske softwaresystemer, distribuerede systemer, virtualisering, Internet of Things (IoT), smartphone-applikationer, Big Data, Cyber Security, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Machine Learning, Vision, robotteknologi, analog og digital elektronik, signalbehandling, optik, indlejrede systemer, HF-teknik, udvikling og implementering af kommunikationsnetværk samt lyd- og billedbehandlingssystemer.

Fælles for dem alle er, at de vil komme til at bidrage til en gennemgribende fornyelse af den elektronik og computerteknologi, vi kender og bruger i dag, og de vil få en central rolle i den fjerde industrielle revolution (Industri 4.0).

Ansættelsesprocedure
Et fagligt bedømmelsesudvalg med eksternt flertal vurderer ansøgernes faglige kvalifikationer. Det faglige udvalg indstiller kvalificerede ansøgere til ansættelse.

Et ansættelsesudvalg bestående af direktør, uddannelsesansvarlig og udviklingschef behandler kvalificerede indstillinger og indkalder til uddybende samtaler.

Der forventes samtaler i april. Stillingen forventes besat 01.06.2019 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos udviklingschef for Elektronik og Computerteknologi, Mikael Bergholz Knudsen på tlf. 2174 5355, e-mail mbk@ase.au.dk.

Formalia
Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder